Satınalmalara dair elanlar

procurement-notices
Satınalmalara dair elanlar
1 04.12.2019-25233-19 Elan (Müxtəlif süzgəclər)Yüklə
2 04.12.2019-25236-19 Elan (SB-138B Betonqarışdırıcının ehtiyat hissələri)Yüklə
3 04.12.2019-23031-19- Televiziya sistemi və şəbəkə mallarıYüklə
4 03.12.2019-26102-19.Elan-Yuyucu maşın-Vaxtın uzadılmasıYüklə
5 03.12.2019-26105-19.Elan-Generatorlar üçün ehtiyyat hissələr-vaxtın uzadılmasıYüklə
6 02.12.2019-29014-19 - Polietilen qutu - G-4 smart kart tipli qaz sayğacı üçünYüklə
7 02.12.2019-31019-19 Xromatoqrafiya cihazlarının kalibrlənməsiYüklə
8 29.11.2019-26099-19.Elan-Kimyəvi reagentlərYüklə
9 29.11.2019-25223-19 müxtəlif armaturlara olan tələbatYüklə
10 29.11.2019-29036-19 Elan Qaz tənzimvə filtr (AZ) -uzadılmaYüklə
11 29.11.2019-26087-19.Elan-Qazma baltalarıYüklə
12 29.11.2019-10006-19-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
13 29.11.2019-17007ƏT-19- ANTİKORROZİYA İŞLƏRİYüklə
14 28.11.2018-26098-19.Elan-Qazma nasosları üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
15 28.11.2018-26095-19.Elan-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
16 28.11.2018-26101-19.Elan-Kley Loctite və sintetik yağ-Vaxtın uzadılmasıYüklə
17 28.11.2018-26096-19.Elan-Mərkəzləşdirici fənərlər və turbilizatorlar-Vaxtın uzadılmasıYüklə
18 25.11.2019-29038-19 Karbid Elan müddətin uzadılmasıYüklə
19 25.11.2019-22022-19-Kürəvi kranlar, siyirtmələr və izoləedici flənslərə olan tələbatYüklə
20 25.11.2019-22017-19 -Avtomatika və metrologiya mallarıYüklə
21 22.11.2019-22021-19-Metallara olan tələbatYüklə
22 21.11.2019-11139AM-19 Daimi quyudibi manometrlərə olan tələbatYüklə
23 21.11.2019-11183AM-19-burazlarYüklə
24 21.11.2019-23032-19-Paslanmayan boru birləşdiriciYüklə
25 20.11.2019-29042-19 Müxtəlif ölçülü polietilen borulara olan tələbatYüklə
26 20.11.2019- 11202AM-19 LOT-2 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
27 20.11.2019-210017-19-laboratoriya avadanlıqları və ölçmə cihazlarına olan tələbatYüklə
28 20.11.2019-11096AM-19 - SeparatorlarYüklə
29 20.11.2019-UBOC - Yeni Daşgil terminalında ava Elektrik Ötürücü Xəttinin laihələndi.Yüklə
30 19.11.2019-26088-19-Elektrik malları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
31 19.11.2019-13014-19-Elan-mal materiallar uzadılma- LOT 4 - yeniYüklə
32 18.11.2019-25229-19- rifli və sadə polad vərəqələrYüklə
33 18.11.2019-26091-19-U8 nasosu üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
34 18.11.2019-17068-19-USN-150-04 markalı qurğuya olan tələbatYüklə
35 18.11.2019 - 25211-19 NÖC və A vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
36 15.11.2019 - Açıq müsabiqə 12021-19 16.12.2019 Elektrik və tikinti materiallarıYüklə
37 15.11.2019 - 25191-19 Elan (Ammann asfaltqurğusuna tələb olunan ehtiyat hissə)-UzadılmaYüklə
38 15.11.2019 - 11186AM-19 ELAN-uzadılmaYüklə
39 15.11.2019 - 11207AM-19 ELAN - uzadılmaYüklə
40 14.11.2019-23033-19 Elan Şəbəkə mallarıYüklə
41 14.11.2019-11182AM-19 ELAN uzadılmaYüklə
42 14.11.2019-29038-19 Karbid Elan müddətin uzadılmasıYüklə
43 14.11.2019-29036-19 Elan Qaz tənzimvə filtr (AZ) -uzadılmaYüklə
44 14.11.2019-11219AM-19-elan SOCAR- daYüklə
45 13.11.2019-29040-19 Mexaniki və elektrik avadanlıqlarının təmiri, təftişi və sazlama işləriYüklə
46 13.11.2019-UBOC - Tamamlama Məhlulu, Məhlul və Filtrasiya xidmətlərininYüklə
47 12.11.2019 -35009-19 - Xüsusi texnikalar - Elan AZE 1 ci uzadilmaYüklə
48 12.11.2019-25164-19 Elan müxtəlif ölçülü polad dirsəklər uzadılmaYüklə
49 12.11.2019-25158-19 Elan (Müxtəlif köməkçi materiallar)Yüklə
50 12.11.2019 - 22019-19-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
51 08.11.2019-11193AM-19-elan vaxtın uzadılması SOCAR-Translyasiya GücləndiriciYüklə
52 07.11.2019-25200-19 ElanYüklə
53 07.11.2019-25177-19 Elan müxt növ kabellərYüklə
54 07.11.2019-26103-19.Elan-Şişən pakerYüklə
55 06.11.2019-25196-19 Elan (Qaynaq aqreqatı)Yüklə
56 06.11.2019 - 37032 AM-19 Elan İzolyasiyaYüklə
57 06.11.2019 - 11139AM-19 ELAN-uzadılma 2Yüklə
58 06.11.2019 - 25213-19 Elan müxt növ NÖC və A kabelləri və naqilləriYüklə
59 05.11.2019-38005-19XM - Elan (kamera nəzarət sisteminin yenilənməsi xidməti)Yüklə
60 04.11.2019 - 25225-19 elan abrazivYüklə
61 04.11.2019 - 25223-19 elan katankaYüklə
62 04.11.2019 - 25221-19 elan tavrlarYüklə
63 04.11.2019 - 25220-19 elan qaynaq çubuqlarıYüklə
64 04.11.2019 - 29041-19 - ElanYüklə
65 01.11.2019-26043-19.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
66 01.11.2019-25188-19-Elan (sinklənmiş polad vərəqə) Uzatma1Yüklə
67 01.11.2019-26077-19.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
68 01.11.2019-26102-19-Yuyucu maşınıYüklə
69 01.11.2019-25191-19 Elan (Ammann asfaltqurğusuna tələb olunan ehtiyat hissə)-UzadılmaYüklə
70 31.10.2019-29039-19 nizamlayıcı və odluqYüklə
71 31.10.2019-29037-19 boruəyən dəzgahlarYüklə
72 31.10.2019-13014-19-Elan-mal materiallar uzadılma - LOT 4Yüklə
73 31.10.2019-28040-19 Kesici aletYüklə
74 30.10.2019-11168AM-19- Müxtəlif növ qaldırıcı qurğularYüklə
75 30.10.2019-11201AM-19-lay suları üçün nasoslarıYüklə
76 30.10.2019-11184AM-19-layihə nasoslarıYüklə
77 30.10.2019-26010-19- AKSA 515kVa John Deere motor kabinli dizel generat.Yüklə
78 28.10.2019-11183AM-19-burazlarYüklə
79 28.10.2019-26011-19 RA Elan ZJ50D Markalı Qazma qurğu..-2(iki) dəfə VAXTIN UZADILMASIYüklə
80 28.10.2019-11186AM-19 Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
81 28.10.2019-11208AM-19 İdarəetmə stansiyasına olan tələbatYüklə
82 25.10.2019-25205-19 Elan (Duomix 333 PFP tələb olunan ehtiyat hissə)Yüklə
83 25.10.2019-26105-19-Generatorlar üçün ehtiyyat hissələrYüklə
84 25.10.2019-25158-19 Elan (Müxtəlif köməkçi materiallar)Yüklə
85 21.10.2019-23031-19 Elan Televiziya sistemi və şəbəkə mallarıYüklə
86 21.10.2019-26085-19-Mexaniki emal alətləriYüklə
87 18.10.2019-23030-19- Fasad işiqlanma sistemiYüklə
88 18.10.2019-29036-19- Qaz tənzimvə filtrYüklə
89 18.10.2019-29035-19 asetilen generatoruna olan tələbatYüklə
90 18.10.2019-29034-19-Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
91 18.10.2019-29038-19 KarbidYüklə
92 18.10.2019-23027TX-19-UPS-lərə xidmətYüklə
93 17.10.2019-UBOC - Yeni Daşgil terminalında ava Elektrik Ötürücü Xəttinin laihələndi.Yüklə
94 16.10.2019-26104-19.Elan-ElevatorlarYüklə
95 16.10.2019-11218AM-19 Ehtiyyat hissələriYüklə
96 16.10.2019-22018-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
97 16.10.2019-25174-19- Sement - vaxtın uzadılmasıYüklə
98 16.10.2019-25172 19-Elan sərf materialları uzadılma2Yüklə
99 16.10.2019-11154AM-19-yangınsöndürmə nasosları -vaxtın uzadılmasıYüklə
100 16.10.2019-26096-19.Elan-Mərkəzləşdirici fənərlər və turbilizatorlarYüklə
101 16.10.2019-11167AM-19 Müxtəlif klapanlara olan tələbatYüklə
102 16.10.2019-11139AM-19 Daimi quyudibi manometrlərə olan tələbatYüklə
103 15.10.2019-32007-19 ölçü cihazları və avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
104 15.10.2019 -22001ƏT - 19-(EKM) qurğularının xarici elektrik təchizatı obyektlərinin tikinti-quraşdırma işləriYüklə
105 15.10.2019-11182AM-19 Lay sularının təmizləmə qurğusuna olan tələbatYüklə
106 11.10.2019-26101-19.Elan-Kimya məhsullarıYüklə
107 11.10.2019-23029-19 Server avadanlıqlarıYüklə
108 11.10.2019-29029-19- qaz sayğacları üçün müxtəlif yastıqlara olan tələbatYüklə
109 11.10.2019-11216AM-19 MKS12 ehtiyyat hissələriYüklə
110 11.10.2019-11135AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
111 11.10.2019-11133AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
112 11.10.2019-11207AM-19 Təmizləyici qəfəsə olan tələbatYüklə
113 11.10.2019-23028-19 RadioavadanlıqlarYüklə
114 11.10.2019-28033-19 Kimyevi reagentlerYüklə
115 11.10.2019-28035-19 FrezerlerYüklə
116 11.10.2019-11180AM-19 QKN ehtiyyat hissələriYüklə
117 10.10.2019- Quyuiçi avadanlıqların - DE-0012019_Uzadılma_2Yüklə
118 10.10.2019-UBOC - 5-1 2 Nasos Kompressor Boruların və xidmətlərin satınalınmasıYüklə
119 10.10.2019-UBOC - Təzyiq altında qablar Satınalınması TQ 001-2019Yüklə
120 10.10.2019-35012-19 - Qülləsi özünə bağlanan qaldırıcı qurğuya olan təlabatYüklə
121 09.10.2019--29033-19-Nişan, plakat və xəbərdaredici lövhələrə olan tələbatYüklə
122 09.10.2019-29032-19 Elan-Boya və həllediciYüklə
123 08.10.2019-26095-19-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
124 08.10.2019-25194-19-Elan (tənzimləyici klapanlar)Yüklə
125 08.10.2019-26098-19-Qazma nasosları üçün ehtiyyat hissələrYüklə
126 07.10.2019-11188AM-19 - Çən (kim. məh. saxl. üçün) 5 kubYüklə
127 07.10.2019-11203AM-19 NÖC və Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
128 07.10.2019-26091-19.Elan-U8 nasosu üçün ehtiyyat hissələrYüklə
129 07.10.2019-26088-19.Elan-Elektrik mallarıYüklə
130 04.10.2019-11193AM-19-translyasiya gücləndiricisiYüklə
131 04.10.2019-25164-19 Elan müxtəlif ölçülü polad dirsəklərYüklə
132 04.10.2019-25186-19-müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
133 04.10.2019-25191-19 Elan (Ammann asfaltqurğusuna tələb olunan ehtiyat hissə)Yüklə
134 04.10.2019-25198-19 Elan (Delmaq ehtiyat hissələri)Yüklə
135 04.10.2019-25176-19 Elan NÖC və A vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
136 04.10.2019-12019-19 -Radial akustik karotaj quyu cihazılarYüklə
137 04.10.2019-11200AM-19 Ehtiyyat hissələriYüklə
138 04.10.2019-26003-19 RA-LP364-J50,50HP 380v 50HZ Qidalandırıcı...Yüklə
139 04.10.2019-11210AM-19 NÖC və avtomatikaYüklə
140 04.10.2019-11202AM-19 NÖC və avtomatikaYüklə
141 04.10.2019-22019-19-müsabiqəyə dəvətYüklə
142 04.10.2019-26002-19 RA inzibati binada, İstesalat bölüml..Yüklə
143 04.10.2019-25170-19-Avtomatik qapıYüklə
144 04.10.2019-25187-19 Elan müxt növ elek.mal)Yüklə
145 04.10.2019-210014-19-laboratoriya mallarıYüklə
146 02.10.2019-25188-19-Elan (sinklənmiş polad vərəqə)Yüklə
147 02.10.2019-25172 19-Elan sərf materialları uzadılmaYüklə
148 02.10.2019-11163AM-19-qaldırıcı ilmələr və sırğa (zamok) Vaxtın uzadılmasıYüklə
149 02.10.2019-26004-19 RA qazma avadan. teftis edilm.Yüklə
150 02.10.2019-11156AM-19 Elektrik malları - (Müddətin uzadılması)Yüklə
151 02.10.2019-25172 19-Elan sərf materialları uzadılmaYüklə
152 01.10.2019-29029-19-müxtəlif yastıqlara olan tələbatYüklə
153 01.10.2019-26094-19.Elan-Tal kanat və polad burazlarYüklə
154 01.10.2019-26086-19.Elan-Ehtiyyat hissələrYüklə
155 01.10.2019-11179AM-19 ПЭД mühərriklərYüklə
156 27.09.2019-13014-19-mal materiallarYüklə
157 27.09.2019-11146AM-19 Elektrik avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
158 27.09.2019-11127AM-19-elektrik mallarıYüklə
159 27.09.2019-25174-19 Elan Sement- vaxtın uzadılmasıYüklə
160 27.09.2019-32005X-19 Karbamid - ölçmə vasitələrinin və sınaq avad. yoxl. və kalibrlən...Yüklə
161 27.09.2019-UBOC - 5-1 2 Nasos Kompressor Boruların və xidmətlərin satınalınmasıYüklə
162 26.09.2019-11108AM-19- yanğınsöndürmə vasitələrinə tələbatYüklə
163 26.09.2019-26043-19.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
164 25.09.2019-25131-19-Elan (tamp.sement) - uzadılma3Yüklə
165 25.09.2019-25152-19-Elan (qoruyucu klapanlar) - uzatma 2Yüklə
166 25.09.2019-25189-19 Elan metal profilYüklə
167 25.09.2019-22017-19-Avtomatika və metrologiya mallarına olan tələbatYüklə
168 25.09.2019-26009-19 RA-QARBİ ABERON 54 SAYLI 400m3 MƏHLULUN...Yüklə
169 24.09.2019-26011-19 RA Elan ZJ50D Markalı Qazma qurğusunun dəstin...Yüklə
170 24.09.2019-25148-19 - bünövrə çalasının qazılması, daşınması və yayılması xidm...Yüklə
171 23.09.2019-25158-19 Elan (Müxtəlif köməkçi materiallar)Yüklə
172 23.09.2019-25173-19 Torpaq-dolğu işləri -vaxtın uzadılmasıYüklə
173 23.09.2019-25159-19- tikişsiz polad borular 325mm diametrli uzadılmaYüklə
174 23.09.2019-25160-19- Tikişsiz polad borular 426mm,377mm və 273mm uzadılmaYüklə
175 23.09.2019-11186AM-19 Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
176 23.09.2019-23026-19-Kalibrləmə qazıYüklə
177 20.09.2019-11157AM-19 Su soyutma qurğusuYüklə
178 19.09.2019-26075-19-Armaturlar-Vaxtın uzadılmasıYüklə
179 18.09.2019-11166AM-19 Yanğınsöndürmə qurğusuYüklə
180 18.09.2019-UBOC - Yeni Daşgil terminalında ava Elektrik Ötürücü Xəttinin laihələndi..Yüklə
181 18.09.2019-210013-19_Elan layihəsi_FMVYüklə
182 18.09.2019-26084-19-AkkumlyatorlarYüklə
183 16.09.2019-11165AM-19- qayışlara olan tələbatYüklə
184 13.09.2019-11-Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
185 13.09.2019-210016-19-müxtəlif həcmli kompozit çənlərə olan tələbatYüklə
186 13.09.2019-Cat SP - CS001-2019Yüklə
187 13.09.2019-11178AM-19 MuftalarYüklə
188 13.09.2019-11167AM-19 Müxtəlif klapanlara olan tələbatYüklə
189 13.09.2019-26082-19-Mal-materiallarYüklə
190 11.09.2019-11154AM-19-yangınsöndürmə nasoslarıYüklə
191 11.09.2019-11153AM-19- yuma şlanqlarına olan tələbatYüklə
192 11.09.2019-11139AM-19 Daimi quyudibi manometrlərə olan tələbatYüklə
193 11.09.2019-UBOC - 5-1 2 Nasos Kompressor Boruların və xidmətlərin satınalınmasıYüklə
194 11.09.2019-28023-19-Elan-kimyevi reagentlerYüklə
195 11.09.2019-29030-19- akkumulyator və batareyalara olan tələbatYüklə
196 11.09.2019-29031-19 müxtəlif təyinatlı mallara və kabellərə olan tələbatYüklə
197 10.09.2019-23025-19-AkkumulyatorlarYüklə
198 10.09.2019-22018-19-Tikinti materiallarına olan tələbatYüklə
199 06.09.2019-11140AM-19-dövretmə nasoslarıYüklə
200 06.09.2019-25131-19-Elan (tamp.sement) - uzadılma2Yüklə
201 06.09.2019-25152-19-Elan (qoruyucu klapanlar) - uzatma 1Yüklə
202 06.09.2019-26077-19-Ehtiyyat hissələrYüklə
203 06.09.2019-11135AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
204 05.09.2019-29027-19- Ştuserlərə (Ø23 mm, qaz sayğacı üçün) araqatılara olan tələbatYüklə
205 05.09.2019-23024-19 Elan Media WallYüklə
206 05.09.2019-11156AM-19 Elektrik malları-(Müddətin uzadılması)Yüklə
207 05.09.2019-23023-19 -Təşkilatı texnikanın ehtiyat hissələriYüklə
208 04.09.2019-11133AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
209 03.09.2019-33001-Neft muzeyinin eksponatlarının bərpası və hazırlanmasıYüklə
210 03.09.2019-UBOC-Quyuiçi avadanlıqların və xidmətlərinin satınalınmasıYüklə
211 02.09.2019-11136AM-19 Ammonium biftoridə olan tələbatYüklə
212 02.09.2019-25136-19-Miller qaynaq aqreqatlarına tələb olunan ehtiyat hissələriYüklə
213 02.09.2019-25175-19 Elan Qarmaq və qıfılYüklə
214 02.09.2019-29029-19-TRZ və RVG qaz sayğacları üçün müxtəlif yastıqlara olan tələbatYüklə
215 02.09.2019-210010-19-STARGAS 898 ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
216 02.09.2019-UBOC - Tikinti M Satınalınması TM001-2019Yüklə
217 30.08.2019-11176 AM-19 - Elektrik mallarıYüklə
218 30.08.2019-26043-19-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
219 30.08.2019-37024-AM19-reforminq katalizator uzadilmaYüklə
220 30.08.2019-26002-19 RA -“Kompleks qazma işləri” trestinin ninzibati binasında,..Yüklə
221 29.08.2019-29023-19 Quma (xırda dənəli) olan tələbatYüklə
222 28.08.2019-25174-19-SementYüklə
223 28.08.2019-25173-19 Torpaq-dolğu işləriYüklə
224 28.08.2019-11174AM-19-elektrik mallarıYüklə
225 28.08.2019-11132AM-19 -Laprol 3003 olan tələbatYüklə
226 28.08.2019-30002-19-LOT 2,3 uzadılmaYüklə
227 28.08.2019-11091AM-19 Müxtəlif növ mallar (Dalğıc Xidməti üçün) - (müddətin uzadılması)Yüklə
228 27.08.2019-26004-19 RA-qazma avadanlıqlarının təftis edilməsi və dağıdıc..Yüklə
229 27.08.2019-11175AM-19-nasoslarYüklə
230 27.08.2019-11163AM-19-qaldırıcı ilmələr və sırğa (zamok)Yüklə
231 23.08.2019-26072-19-Barit (BaSO4)Yüklə
232 23.08.2019-25148-19 - bünövrə çalasının qazılması, daşınması və yayılması xidm...Yüklə
233 22.08.2019-28031-19 Elektron tereziYüklə
234 22.08.2019-35009-19 - Xüsusi texnikalarYüklə
235 22.08.2019-26003-LP364-J50,50HP 380v 50HZ Qidalandırıcı qurğunun əsaslı təmir olunmasıYüklə
236 22.08.2019-28029- təmir işlərinin satın alınması üzrəYüklə
237 22.08.2019-25130-19-boru birləşmələri və materiallara olan tələbatYüklə
238 22.08.2019-25131-19-Tamponaj sementə olan tələbatYüklə
239 22.08.2019-21009-19_Multiqazanalizator MX6-014DR211 tipli cihazYüklə
240 22.08.2019-23020-19 Nəzarət keçid sistemiYüklə
241 22.08.2019-25136-19 Elan (Miller qaynaq aqreqatlarına tələb olunan ehtiyat hissələri)-UzatmaYüklə
242 22.08.2019-28023-19-Elan-kimyevi reagentlerYüklə
243 20.08.2019-UBOC - Tikinti M Satınalınması TM001-2019Yüklə
244 19.08.2019-26009-19-məhlulun filtrasiyasıYüklə
245 19.08.2019-25159-19 Elan tikişsiz polad borular 325mm diametrliYüklə
246 19.08.2019-25160-19 Elan tikişsiz polad borular 426mm,377mm və 273mmYüklə
247 19.08.2019-25161-19 Elan tikişsiz polad borular 219mmYüklə
248 19.08.2019-29023-19 Quma (xırda dənəli) olan tələbatYüklə
249 16.08.2019-UBOC - Avtomatika və Elektrik avadanlıqlarının satınalınmasıYüklə
250 16.08.2019-UBOC - İSO beynəlxalq standartlarının tətbiqi və sertifikatlaşdırılma xi..Yüklə
251 16.08.2019-23021-19 Elan Təşkilatı texnikaYüklə
252 16.08.2019-12017-19S ilkin yangınsondurme avadanliqlariYüklə
253 16.08.2019-210010-19-STARGAS 898 cihazının ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
254 16.08.2016-23022-19 Elan Kompüterlər və printerlərYüklə
255 16.08.2019-11107AM-19 ESNAKİ nasoslarYüklə
256 16.08.2019-12018-19 Elan xüsusi geyim ayaqqabıYüklə
257 16.08.2019-12012-19 xüsusi geyim Lot-1 uzadılmasıYüklə
258 15.08.2019-11169AM-19 Generatorun ehtiyat hisseleriYüklə
259 15.08.2019-25121 19 Elan (2-ci uzatma) paslanmayan borular və boru birləşmələriYüklə
260 15.08.2019-12016-19S-Yüksək həlletmə qabiliyyətli 2D seysmik işləriYüklə
261 15.08.2019-11035AM-19 Platforma kranıYüklə
262 14.08.2019-29028-19 İnert materiallara (qırmadaş) olan tələbatYüklə
263 14.08.2019-26011-19 RA ZJ50D Markalı Qazma qurğusu ....Yüklə
264 10.08.2019-25105 19 Elan (uzatma-3)müxt növ elektrik mallarYüklə
265 10.08.2019-26048-19.Elan-Keçiricilər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
266 09.08.2019 - 31008TX-19 Sumqayıt şəhər stadionunun (əlavə tribunanın) tikintisi - II buraxılışYüklə
267 09.08.2019 - 31008TX-19 Kalonların təmiriYüklə
268 09.08.2019 - 31006TX-19 aparatların yuyulması -Vaxtın uzadılması Yüklə
269 09.08.2019 - Elan 30002-19 - LOT 2,3 uzadılmaYüklə
270 09.08.2019 - 25142-19 Elan NÖC və A vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
271 09.08.2019 - 17037-19A-ElanYüklə
272 07.08.2019-25140-19 Elan müxtəlif mal-materiallarYüklə
273 07.08.2019-25154-19 Elan taxta və diktYüklə
274 07.08.2019-25155-19 Elan plastik qapı və pəncərəYüklə
275 07.08.2019-38004-19XM - Fasadın yuyulması elanıYüklə
276 07.08.2019-11156AM-19 Elektrik mallarıYüklə
277 06.08.2019-25157-19 But daşıYüklə
278 06.08.2019-26075-19.Elan-Tikinti materiallarıYüklə
279 06.08.2019-11108AM-19- yanğınsöndürmə vasitələrinə tələbatYüklə
280 05.08.2019-26074-19-Sürtkü yağlarıYüklə
281 5.08.2019-21009-19_Multiqazanalizator MX6-014DR211 tipli cihazYüklə
282 05.08.2019-11121AM-19 Yastıqlar-vaxtın uzadılmasıYüklə
283 03.08.2019-11118AM-19 Qazma borularına olan tələbatYüklə
284 02.08.2019-11128AM-19 Elektromaqnit intiqallı iki gedişli klapana olan tələbatYüklə
285 02.08.2019-28.011-19 Elan-trassoiskatelYüklə
286 02.08.2019-31021-19-kondensat nasoslarYüklə
287 02.08.2019-12015-19 Defektomer və çoxrıçaqlı kavernomer quyu cihazıYüklə
288 01.08.2019-13006-19-Elan-mal material- uzadılmaYüklə
289 01.08.2019-12012-19 ELAN uzadılması xüsusi geyim və mühafizə vasitələri Lot-1..Yüklə
290 01.08.2019-25108-19 Elan (Armatur) vaxtın uzadılmasıYüklə
291 01.08.2019-25111-19 Elan (Asmalı kran 2 t)Yüklə
292 01.08.2019-11086AM-19-elan vaxtın uzadılması-elektrik mallarıYüklə
293 01.08.2019-11008AM-19- UPS qurğusuna olan tələbatYüklə
294 31.07.2019 - Elan-37024-AM19-reforminq katalizator uzadilmaYüklə
295 31.07.2019 - 25105-19-Elan (uzatma-2)müxt növ elektrik mallarYüklə
296 31.07.2019 - 25138-19-Elan (qaynaq çubuqları və məftillər)Yüklə
297 31.07.2019 - Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
298 31.07.2019 - 25119-19 Elan Anodlar — vaxtın uzadılmasıYüklə
299 31.07.2019 - 29026-19- elanYüklə
300 30.07.2019 - 31009-19 Mayesiz Güc TransformatoruYüklə
301 30.07.2019 - 12012-19 xüsusi geyim və mühafizə vasitələri Lot-1 və Lot-2 Elan uzadılm...Yüklə
302 30.07.2019 - 11159AM-19- Elan SOCARYüklə
303 30.07.2019 - 25112-19 Elan Mühafizə çəpəri və metal torlu darvazaYüklə
304 30.07.2019 - 25100-19 Elan Sendviç daş yun panelYüklə
305 29.07.2019 - 26028-19 - TDS-11 SA markalı TOP DRAYVERİN ƏSASLI TƏMİRİ E...Yüklə
306 29.07.2019 - 26007-19 RA Elan-Nəzarət ölçü vastələrinin nöbəti dövlət yoxlamasında k...Yüklə
307 29.07.2019 - 11145AM-19-Elan SOCARYüklə
308 26.07.2019 - 11091AM-19 Müxtəlif növ mallar (Dalğıc Xidməti üçün)Yüklə
309 26.07.2019 - 22015-19 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
310 25.07.2019 - Elan - AZ 29024-19Yüklə
311 25.07.2019 - Elan - AZ 29025-19Yüklə
312 25.07.2019 - Elan 25101-19 (sualtı kabel və muftalar)Yüklə
313 25.07.2019 - 25066 19 Elan müxt növ kabellərYüklə
314 25.07.2019 - UBOC - Tikinti M Satınalınması TM001-2019Yüklə
315 24.07.2019 - elan 17004TX-19 Heydər Əliyev adına NEZ üzrə NÖÇ və A sahəsinə aid iş və xidmətlərYüklə
316 24.07.2019 - 25131-19-Elan (tamp.sement)Yüklə
317 24.07.2019 - 25130-19-Elan (avtom.yanğıns.sist.üçün materiallar)Yüklə
318 24.07.2019 - 17044-19-A-AZYüklə
319 24.07.2019 - Elan 30002-19 LOT 2,3,4 uzadılmaYüklə
320 22.07.2019 - 17019-19-A-ElanYüklə
321 22.072019 - 12013-19X Avadanlıqların sınaqdan,defektoskopiyadan keçirilməsi xidmətiYüklə
322 22.07.2019 - 11148AM-19 ElanYüklə
323 22.07.2019 - 11126AM-19 ELAN-uzadılmaYüklə
324 19.07.2019 - 25132-19 Müxtəlif alətlər və materiallar ElanYüklə
325 19.07.2019 - UBOC - Transformatorların Satınalınması TL001-2019Yüklə
326 18.07.2019 - 25135-19 NÖC və A vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
327 18.07.2019 - 11155AM-19 - Elan SOCARYüklə
328 18.07.2019 - 11123AM-19- Elan SOCARYüklə
329 18.07.2019 - 25121 19 Elan paslanmayan borular və boru birləşmələriYüklə
330 18.07.2019 - 25105 19 Elan (uzatma)müxt növ elektrik mallarYüklə
331 17.07.2019 - 17021-19-A-ElanYüklə
332 16.07.2019 - 32004-19 elan uzadilmaYüklə
333 16.07.2019 - Elan 29023-19qumYüklə
334 16.07.2019 - Elan 29022-19Yüklə
335 16.07.2019 - 29020-19 ELAN uzadilmaYüklə
336 16.07.2019 - 25137-19 Profnastil və dam örtüyü ElanYüklə
337 16.07.2019 - 25112-19 Elan Mühafizə çəpəri və metal torlu darvazaYüklə
338 16.07.2019 - 25100-19 Elan Sendviç daş yun panelYüklə
339 16.07.2019 - 25133-19 Elan Müxtəlif mallarYüklə
340 16.07.2019 - 11151AM-19 ElanYüklə
341 16.07.2019 - 11132AM-19 ELANYüklə
342 16.07.2019 - 28011-19 Trassoiskatel (az) 02.08.19Yüklə
343 16.07.2019 - UBOC - Quyuların və texnoloji sistem üçün lazım olan ehtiyyat hissələr...Yüklə
344 16.07.2019 - 11115AM-19 ELANYüklə
345 15.07.2019 - Elan 210010-19Yüklə
346 15.07.2019 - Elan 21008-19Yüklə
347 15.07.2019 - 25136-19 Elan (Miller qaynaq aqreqatlarına tələb olunan ehtiyat hissələri)Yüklə
348 15.07.2019 - 26062-19.Elan-Mebel-Vaxtın uzadılmasıYüklə
349 15.07.2019 - 26039-19.Elan-Tərəzi üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
350 15.07.2019 - 11072AM-19 Meteostansiya - Elan SOCAR müddət. uzad.Yüklə
351 15.07.2019 - ELAN layihəsi- 1000 m3 -3əd. və 100 m3-luq 2 əd. su çəniYüklə
352 15.07.2019 - 26001-19 RA Elan-avadanlıqlara servis xidməti təmir texniki xidmət və ...Yüklə
353 12.07.19 - 35002X-19 -Elektrik qurğularının və sistemlərinin sınaq sazlama işləriYüklə
354 11.07.2019 - Hərrac_ElanYüklə
355 11.07.2019 - 22015-19 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
356 11.07.2019 - 25115-19 Elan (Ölçmə vasitələrinin və sınaq avadanlqlarının dövri yoxlan...Yüklə
357 11.07.2019 - 1100-5 AM-19 -Neft ölçü qovşaqlarında sərfölçənlərin kalibrlənməsi və servis xidmətiYüklə
358 10.07.2019-25108-19 Elan (Armatur) vaxtın uzadılmasıYüklə
359 09.07.2019-31006TX-19 Aparatların yuyulmasımühərrikin təmiriYüklə
360 09.07.2019 - 31007TX-19 TBA-ın təmiriYüklə
361 09.07.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırıması_Uzadılma_03Yüklə
362 09.07.2019-23019-19 Xüsusi geyimYüklə
363 09.07.2019-22001-19-Kürəvi kranlar və siyirtmələrə olan tələbatYüklə
364 08.07.2019-11121AM-19 YastıqlarYüklə
365 08.07.2019-26068-19-Qaynaq çubuğuYüklə
366 05.07.2019-26057-19-Şiber siyirtmələriYüklə
367 05.07.2019-11104AM-19 Quyuiçi avadanlıq-vaxtin uzadilmasiYüklə
368 04.07.2019-35010-19 - Yüksək keçidli minik maşınlarıYüklə
369 04.07.2019-37024-AM19-reforminq katalizatorYüklə
370 04.07.2019-29021-19- müxtəlif mal-materiallara olan tələbatYüklə
371 04.07.2019-29020-19 Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələrinə olan tələbatYüklə
372 04.07.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların Satınalınması_Uzadılma_03Yüklə
373 03.07.2019-31005TX-19 Kompressorların mühərriklərinin əsaslı təmirıYüklə
374 03.07.2019 - 11117AM-19 Qazma Qurğusun daşınmasıYüklə
375 03.07.2019-17030-19A-polad vərəqlər və bürünc pəstahlara olan tələbatYüklə
376 03.07.2019-25134-19 Elan Texniki qazlarYüklə
377 03.07.2019-22016-19-Elan -İzolyasiya lenti və praymerə olan telebatYüklə
378 03.07.2019-11086AM-19-elektrik mallarıYüklə
379 03.07.2019-31009-19 Meyesiz Güc TransformatoruYüklə
380 03.07.2019-25087 19-Elan muftalarYüklə
381 03.07.2019-25116 19-Elan sərf materiallarıYüklə
382 03.07.2019-21009-19_Multiqazanalizator MX6-014DR211 tipli cihazYüklə
383 02.07.2019-12006-19S-Kəşfiyyat və istismar quyularında lay təzyiqinin ölçülməsiYüklə
384 02.07.2019-11108AM-19- yanğınsöndürmə vasitələrinə tələbatYüklə
385 02.07.2019-11118AM-19 Qazma borularına olan tələbatYüklə
386 02.07.2019-11128AM-19 Elektromaqnit intiqallı iki gedişli klapana olan tələbatYüklə
387 02.07.2019-11129AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
388 02.07.2019-11105AM-19 Kimyəvi reagentlərYüklə
389 02.07.2019-11008AM-19- elan UPSYüklə
390 02.07.2019-11101AM-19 Ağırlaşdırılmış qazma borularıYüklə
391 02.07.2019-11134AM-19 Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
392 10.07.2019-25125-19-Müxtəlif kəmərlər və ilmələrYüklə
393 01.07.2019-17036-19A-səviyyəölçənlərə olan tələbatYüklə
394 01.07.2019-17037-19A-Bağlayıcı armaturalar və fitinqlərə olan tələbatYüklə
395 01.07.2019-26048-19.Elan-Keçiricilər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
396 01.07.2019-26041-19.Elan-Məişət malları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
397 28.02.2019-25126-19- tikişsiz polad borular 114-168mmYüklə
398 28.02.2019-25118-19 Avadanlıq və ehtiyat hissələriYüklə
399 28.02.2019-26052-19-Sementlənən pakerYüklə
400 28.06.2019-26054-19-Mərkəzləşdirici fənərlər və sementləmə tıxaclarıYüklə
401 28.06.2019-22010-19-Təsərrüfat mallarına olan tələbatYüklə
402 27.06.2019-23018-19- Kamera və şəbəkə mallarıYüklə
403 27.06.2019-23017-19-Casio Əl terminallarıYüklə
404 27.06.2019-23016-19- Kompüter və Təşkilatı texnikaYüklə
405 27.06.2019-21008-19-zərərverici və gəmiricilərə qarşı dərman vasitələriYüklə
406 27.06.2019-29019-19-LOT-1 TRZ və RVG qaz sayğaclarının müxtəlif ehtiyat hissələriYüklə
407 27.06.2019 26028-19 - TDS-11 SA markalı TOP DRAYVERİN ƏSASLI TƏMİRİ E....docYüklə
408 25.06.2019-11138AM-19 -müxtəlif növ mallarYüklə
409 25.06.2019-26043-19-Ehtiyyat hissələriYüklə
410 25.06.2019-12012-19 Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
411 25.06.2019-11126AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
412 25.06.2019-11072AM-19 MeteostansiyaYüklə
413 25.06.2019-21006-19-təmir-tikinti materialları və müxtəlif növ gübrələrYüklə
414 25.06.2019-30001-19-elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
415 24.062019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_Uzadılma_04Yüklə
416 24.062019-UBOC - Pedestal kranların satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
417 24.06.2019-17022-19A-Mədəni məişət avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
418 24.06.2019-25119-19 Müxtəlif maqnezium protektorlara olan tələbatYüklə
419 24.06.2019-25105-19 Elan (müxt növ elektrik mallar)Yüklə
420 24.06.2019-31018-19 Anionit və kationit (ion dəyişdirici qətranlar) reagentlərinin satınalınması Yüklə
421 24.06.2019-28022-19 Mal-materiallar ve reagentler (arqon qaz)Yüklə
422 24.06.2019-28023-19 kimyəvi regantlərə olan tələbatYüklə
423 21.06.2019-11076AM-19 MEDN tipli su nasoslarına olan tələbatYüklə
424 21.06.2019-28011-19 boru kəmərlərini və kabellərini axtaran cihazYüklə
425 21.06.2019-25121-19 pasl.boru və boru birləşmələriYüklə
426 21.06.2019-30002-19 -avadanlıqlar-mal-materiallarYüklə
427 21.06.2019-25120-19 antikorroziv astar boya, sintetik parlaq boya və sintetik tinerYüklə
428 21.06.2019-25104-19 odadavamlı boyaYüklə
429 21.06.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırıması_Uzadılma_02Yüklə
430 21.06.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların Satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
431 20.06.2019-29016-19-Müxtəlif təyinatlı mallara olan tələbatYüklə
432 20.06.2019-37018-AM19 fərdi mühafizə vasitələri və xüsusi geyimYüklə
433 19.06.2019-17019-19-NÖC və A mallarına olan tələbatYüklə
434 19.06.2019-UBOC - Pedestal kranların satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
435 19.06.2019-UBOC - “Ümid” 2 və “Babək” layihələrinin beynəlxaq tələblərinə uyğun lay..Yüklə
436 19.06.2019-UBOC - Avtomatik İdarəetmə sistemi satınalınması_(Uzadilma 2)Yüklə
437 19.06.2019-25117-19 BetonlarYüklə
438 19.06.2019-11120-Zok -27 məhluluna olan tələbatYüklə
439 19.06.2019-11119AM-19- tamponaj sementinə tələbatYüklə
440 19.06.2019-12011-19-Socar Quyuda qazma vaxtı karotaj işlərinin aparılması zama..Yüklə
441 18.06.2019 -17006ƏT-19 - korroziya əleyhinə işlərYüklə
442 18.06.2019-35010-19 - Yüksək keçidli minik maşınlarıYüklə
443 18.06.2019-17035-19A-tikinti materiallarına və alətlərə olan tələbatYüklə
444 18.06.2019-17032-19A-santexnika mallarına olan tələbatYüklə
445 18.06.2019-26046-19-Bentonit tozuYüklə
446 18.06.2019-11089AM-19-vaxtın uzadılması -translyasiya gücləndiricisiYüklə
447 14.06.2019-11115AM-19 -Qayka açarlarına olan tələbatYüklə
448 14.06.2019-31010-19 XA-30 yağıYüklə
449 14.06.2019-17030-19A-İsti tablandırılmış polad vərəqlərYüklə
450 14.06.2019-32004-19 xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
451 14.06.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x.Yüklə
452 14.06.2019-31022-19-NŞ nasoslarYüklə
453 14.06.2019-31025-19 T-101 istilik dəyişdiriciYüklə
454 13.06.2019-13006-19-Elan-mal materialYüklə
455 13.06.2019-28018-19 Quyudibi süzgəçlərYüklə
456 12.06.2019-31003TX-19 kondisionerYüklə
457 12.06.2019-25088-19-Maqnezium protektorlarYüklə
458 12.06.2019-17031-19A-Zavodu laboratoriya mallarına olan tələbatYüklə
459 12.06.2019-26039-19-Tərəzi üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
460 12.06.2019-17004TX-19 Heydər Əliyev adına NEZ üzrə NÖÇ və A sahəsinə aid iş və xidmətlərYüklə
461 11.06.2019-26005-19-Dizel Yanacağı əsaslı İNVERMUL məhlulun hazırlanmasıYüklə
462 10.06.2019-17021-19-reagentlərə olan tələbatYüklə
463 10.06.2019-31012-19 İsti su nasosuYüklə
464 10.06.2019-31013-19 YastıqlarYüklə
465 10.06.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_Uzadılma_03Yüklə
466 10.06.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x..Yüklə
467 07.06-2019- 29020-19-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələrinə olan tələbatYüklə
468 07.06.2019-25083-19-Elan LOT2 (sink.polad vərəqə)Yüklə
469 07.06.2019-25100-19 Sendviç daş yun panelYüklə
470 07.06.2019-25112-19 Mühafizə çəpəri və metal torlu darvazaYüklə
471 07.06.2019-13003TX-texniki xidmət işləriYüklə
472 07.06.2019-26001-19-avadanlıqlara servis xidməti təmir texniki xidmət və.Yüklə
473 07.06.2019-10004-19 Elan-Qaz sayğacları M.M.Yüklə
474 04.06.2019-110005 AM-19 - Ölçü qovşaqlarında sərfölçənlərin kalibrlənməsi və servis xidmətiYüklə
475 04.06.2019-22014-19 Metal dirsək,qapaq, keçid və üçboğazlara olan tələbatıYüklə
476 04.06.2019-22013-19-Odorant mayesinə olan tələbatıYüklə
477 04.06.2019-22015-19-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
478 04.06.2019-11112AM-19 Lampalara olan tələbatYüklə
479 04.06.2019-17029-19A-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələrYüklə
480 04.06.2019-12006-19S 01.07.2019 lay təzyiqinin ölçülməsi işləriniYüklə
481 04.06.2019-25109-19 -Paslanmayan boru və boru birləşmələriYüklə
482 04.06.2019-25099-19 Elan müxtəlif mal-materiallarYüklə
483 04.06.2019-25103-19 Elan (Qaynaq aqreqatı)Yüklə
484 04.06.2019-21006-19-təmir-tikinti materialları və müxtəlif növ gübrələrYüklə
485 04.06.2019-26062-19.Elan-MebelYüklə
486 04.06.2019-UBOC- Qazma preventorunun, Qaz karotaj stansiyasının və Qazma borularını..Yüklə
487 03.06.2019-26030-19-Kimyəvi reagentlər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
488 03.06.2019-26034-19.Elan-Qazma baltaları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
489 03.06.2019-11109AM-19 TrietilenqlikolunYüklə
490 03.06.2019-11104AM-19 Quyuiçi və quyuağzı avadanlıqlarYüklə
491 03.06.2019-11065AM-19 İşıqlandırıcıYüklə
492 03.06.2019-11080AM-19 - Bentonit tozuYüklə
493 03.06.2019-29019-19-qaz sayğacları üçün müxtəlif yastıqlara olan tələbatYüklə
494 31.05.2019-17022-19A-Mədəni məişət avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
495 31.05.2019-13009-19-Elan-mal materialYüklə
496 31.05.2019-25108-19 Elan (Armatur)Yüklə
497 30.05.2019-12002-19 Defektomer və çoxrıçaqlı kavernomer quyu cihazıYüklə
498 30.05.2019-21005-19-laboratoriya mallarıYüklə
499 30.05.219-17005TX-19 NEZ-in istehsalat və sahələrində ayaqaltıların quraşdırılması işləriYüklə
500 30.05.219-25106-19 xüsusi geyimlərə olan tələbatYüklə
501 30.05.219-25107-19 KanatlarYüklə
502 29.05.2019-13008-19-Elan-mal materialYüklə
503 29.05.2019-21008-19- zərərverici və gəmiricilərə qarşı dərman vasitələri.Yüklə
504 29.05.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırıması_UzadılmaYüklə
505 29.05.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların Satınalınması_UzadılmaYüklə
506 29.05.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
507 29.05.2019-UBOC - Nizamlayıcı siyirtmələrin satınalınması_UzadılmaYüklə
508 29.05.2019-UBOC - Elektrik Dalma nasoslarının satınalınması_(uzadilma)Yüklə
509 29.05.2019-UBOC - Avtomatik İdarəetmə sistemi satınalınması_(Uzadilma)Yüklə
510 27.05.19-31003TX-19-elektrik av. rele mühafizəsi və avtomatika sxem. sazlanmasıYüklə
511 24.05.2019- 12009-19 mal materialYüklə
512 24.05.2019-21004-19-ölçmə cihazı və laboratoriya mallarıYüklə
513 24.05.2019-25090-19 - Məişət avadanlıqları xidmətYüklə
514 24.05.2019-12010-19 Itx kondisioner xidmetYüklə
515 24.05.2019-22011XM-19 -sinxron elektrik mühərriklərinin sınaq sazlama işləriYüklə
516 23.05.2019-11102AM-19 Sulfanol tozuna olan tələbatYüklə
517 23.05.2019-26041-19.Elan-Məişət mallarıYüklə
518 23.05.2019-26029-19-Qoruyucu borularYüklə
519 23.05.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x..Yüklə
520 23.05.2019-UBOC - “Ümid” 2 və “Babək” layihələrinin beynəlxaq tələblərinə uyğun lay...Yüklə
521 23.05.2019-UBOC- NKB, quyuiçi avadanlıqların tutulub qaldırılması və istismar paker...Yüklə
522 23.05.2019-UBOC- Əsaslı təmir, Tamamlama Məhlulu, Məhlul və Filtrasiya xidmətləri v..Yüklə
523 23.05.2019-25094-19 İnert materiallarYüklə
524 23.05.2019-11078AM-19 - yanğın söndürmə avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
525 23.05.2019-31006-19 termoelastik polietilen örtük.Yüklə
526 23.05.2019-25097-19 But daşıYüklə
527 22.05.2019 - 13004TX - Məişət avadanlıqlarının təmir və xidmət işləriYüklə
528 22.05.2019 -13005TX -buxar qazanlarına və generatorlara təmir və xidmət işləriYüklə
529 22.05.2019-28016-TX19 -Hidrotexniki qurğuların cari vəziyyətinin 3D formatında hazırlanmasıYüklə
530 21.05.2019-22012-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
531 20.05.2019-35011-19 - Xüsusi texnikalarYüklə
532 20.05.2019-12008-mal-materiallara olan tələbatYüklə
533 20.05.2019-UBOC- NKB-nin deşilməsi, kəsilməsi, divar qalınlığının ölçü işləri (MFC)..Yüklə
534 17.05.2019-26048-19.Elan-KeçiricilərYüklə
535 17.05.2019-25066-19-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
536 17.05.2019-23001AV-19- Elan Avadanlıq və mal-materialYüklə
537 17.05.2019-25093-19 Elan boru 426,377 mmYüklə
538 17.05.2019-25075-19 Elan boru 530 x12 mmYüklə
539 17.05.2019 - 17001TX-19A - kompressorlara təmir və texniki xidmətYüklə
540 17.05.2019 - 17002TX-19A - LOT 1-texniki xidmət və sazlama işləri, LOT-2 texniki xidmətYüklə
541 17.05.2019-23014-19 Ehtiyat hissələriYüklə
542 17.05.2019-25069-19 fərdi mühafizə vasitələrinə olan tələbatYüklə
543 17.05.2019-26051-19.Elan-Elektrik mallarıYüklə
544 17.05.2019- 26028-19 - TDS-11SA markalı Top drayverin əsaslı təmirinə olan tələbatYüklə
545 17.05.2019-35010-19 - Yüksək keçidli minik maşınlarıYüklə
546 17.05.2019-11072AM-19 MeteostansiyaYüklə
547 15.05.2019-29016-19-müxtəlif təyinatlı mallara və yükqaldırıcı vasitələrə (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
548 15.05.2019-29017-19-PE qaynaq aparatlarına (lotlar üzrə) olan tələbat Yüklə
549 15.05.2019-29018-19-Hava kompressorlarına olan tələbatYüklə
550 15.05.2019-11021AM-19-elan vaxtın uzadılması -nasoslarYüklə
551 15.05.2019-11003AM-19-elan vaxtın uzadılması-stendlərə olan tələbatYüklə
552 15.05.2019-11038AM-19-elan vaxtın uzadılması -elektrik mallarıYüklə
553 15.05.2019-müxtəlif növ mal-materiallara olan tələbatYüklə
554 15.05.2019-25092-19 Köməkçi materiallar (burğu,frez,lerka,metçik və s.Yüklə
555 14.05.2019-11089AM-19-elan vaxtın uzadılması-translyasiya gücləndiricisiYüklə
556 14.05.2019-31002TX-19 Kranların təmiriYüklə
557 14.05.2019-22006-19-müsabiqəyə dəvətYüklə
558 14.05.2019-13005-19-mal material- uzadılmaYüklə
559 14.05.2019-30001-19 LOT-1 üzrə müsabiqə-uzadılmaYüklə
560 13.05.2019-23013-19-KameralarYüklə
561 13.05.2019-25088-19-Maqnezium protektorlarYüklə
562 10.05.2019-11103 AM-19 Xüsusi geyimYüklə
563 10.05.2019-26018-19.-Vakuum nasosu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
564 10.05.2019-13007-19-Elan-siyirtmələrYüklə
565 10.05.2019-25083-19-Elan (pasl. və sink.met.vərəqələr)Yüklə
566 10.05.2019-28014-TX19 elektrik avadanlıqlarının və generatorların ..Yüklə
567 10.05.2019 - 28015-TX19 - təmir və texniki xidmət işləriYüklə
568 10.05.2019-110.05.2019-1095AM-19 Dizel generatorlarYüklə
569 08.05.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırımasıYüklə
570 08.05.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_UzadılmaYüklə
571 08.05.2019-21007-19-beqoniya gülünü təmin etməkYüklə
572 08.05.2019-25089-19 ProfnastilYüklə
573 08.05.2019 - 26040-19 -Dəmir yolları və teplovoza texniki xidmətYüklə
574 08.05.2019-22010-19-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
575 06.05.2019-26045-19-Preventor kipləşdiriciləriYüklə
576 06.05.2019-26042-19.Elan-AlətlərYüklə
577 06.05.2019-26027-19.Elan-Sementləmə manifolduYüklə
578 06.05.2019-26030-19.Elan-Kimyəvi reagentlərYüklə
579 06.05.2019-12003 - TX - 19 Kəşfiyyat və istismar quyularında qazma vaxtı karotaj işləriYüklə
580 06.05.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların SatınalınmasıYüklə
581 06.05.2019- 17003-TX-19 soyutma,havalandırna,isitmə, məişət avadanlıqlarına təmir və texniki xidmət işləriYüklə
582 03.05.2019-26034-19.Elan-Qazma baltalarıYüklə
583 03.05.2019-26039-19.Elan-Tərəzi üçün ehtiyyat hissələrYüklə
584 02.05.2019-31002-19 nasosların satınalınmasıYüklə
585 02.05.2019-11075AM-19 Rezes-metçiklərə olan tələbatYüklə
586 02.05.2019-11078AM-19 yanğın söndürmə avadanlıqlarına olan tələbat-vaxtın uzadılmasıYüklə
587 02.05.2019-29010-19- Lot-2 Plastik qapayıcı plomb.vaxtın uzadılmasıYüklə
588 02.05.2019-UBOC - Pedestal kranların satınalınmasıYüklə
589 02.05.2019-31020-19-mal-materialYüklə
590 02.05.2019-23012-19-Kompyüterlər və printerlərYüklə
591 02.05.2019-35005-19 - Polad burazlar - uzadilmaYüklə
592 01.05.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x...Yüklə
593 01.05.2019-21006-19-təmir-tikinti materialları və müxtəlif növ gübrələrYüklə
594 01.05.2019-UBOC - Yaşayış məişət blokunun təmir işlərinin saınalınmasıYüklə
595 01.05.2019-31017-19-reagentlerYüklə
596 01.05.2019-31015-19 -stend qurğusunun satınalınmasıYüklə
597 30.05.2019-31011-19-elektrodlarYüklə
598 30.04.2019-17015-19A-membranlara olan tələbatYüklə
599 30.04.2019-17013-19-araqatlara olan tələbatYüklə
600 30.04.2019-17008-19-çənlərə olan tələbatYüklə
601 30.04.2019-UBOC - Avtomatik İdarəetmə sistemi satınalınmasıYüklə
602 29.04.2019-12002-19 Defektomer və çoxrıçaqlı kavernomer quyu cihazıYüklə
603 29.04.2019-23011-19 Elan Təşkilatı texnikaYüklə
604 26.04.2019-13001-ƏT-19-neft kəmərinin yenidənqurulmasıYüklə
605 26.04.2019-UBOC - Elektrik Dalma nasoslarının satınalınmasıYüklə
606 26.04.2019-UBOC - Nizamlayıcı siyirtmələrin satınalınmasıYüklə
607 25.04.2019-29015-19-Qoruyucu klapanlara (lot 2) və Çevirici rəzələrə ( lot 3) olan tələbatYüklə
608 24.04.2019-21001-19-açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
609 24.04.2019-28.007.19 Merkezleşdirilmiş metbeeYüklə
610 23.04.2019-26022-19-QUİNCY markalı kompressorların ehtiyyat hissələri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
611 23.04.2019-26018-19.Elan-Vakuum nasosu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
612 22.04.2019-11098 AM-19 -Təzyiq şlankına olan tələbatınıYüklə
613 22.04.2019-35005-19 - Polad burazlar -UzadilmaYüklə
614 22.04.2019-UBOC- Kern analizlərinin aparılmasıYüklə
615 19.04.2019-30001-ƏT-19 QEZ-də etajer soyuducu qurğunun təmir işləriYüklə
616 19.04.2019-11066AM-19 -Elektrik mallarına olan tələbatYüklə
617 19.04.2019-35001X-19 -Defektoskopiya sınaq ekspertiza işləriYüklə
618 18.04.2019-Cilingər 12 pozisiya (az)Yüklə
619 18.04.2019-28.008.19 QossipolYüklə
620 18.04.2019-22008-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
621 18.04.2019-22007-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
622 18.04.2019 -22006-19-Müraciət və zərflərin açılş tarixinin uzadılması barədəYüklə
623 18.04.2019 -20001-19 xidməti geyim formalarıYüklə
624 17.04.2019-10003-19-karguzarliqYüklə
625 17.04.201925064-19- abraziv materialiYüklə
626 17.04.2019-12007-19 mərkəzi kondisioner ventilyator GGİYüklə
627 17.04.2019-12005-19TX Karotaj qaldırıcı qurğularının təmir işləriYüklə
628 17.04.2019-11018AM-19 İşçi qazma borularıYüklə
629 17.04.2019-13005-19-Elan-mal materialYüklə
630 16.04.2019-17001TX-19 Mexanika sahəsi üzrə avadanlıqlara təmir və texniki xidmətYüklə
631 16.04.2019-12008-19 müxtəlif növ mal-materialYüklə
632 16.04.2019-Aşınmadan mühafizə-Elan - UzadılmaYüklə
633 16.04.2019-11003AM-19-stendYüklə
634 16.04.2019-11084AM-19 MS-20 sürtkü yağıYüklə
635 16.04.2019-11089AM-19-translyasiya gücləndiricisiYüklə
636 16.04.2019-26005-19-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
637 16.04.2019-26035-19-Propan balonlarıYüklə
638 16.04.2019-32002-19-sənaye qazlarına (LOT-1) və qarışıq qazlara (LOT-2) olan tələbatYüklə
639 16.04.2019-31014-19-təmir-tikintiYüklə
640 16.04.2019-17008-19-çənlərə olan tələbatYüklə
641 16.04.2019-25068-19-Elan (avtom.yanğıns.sist.üçün materiallar)Yüklə
642 15.04.2019-11082AM-19 Paranit-yağlı kəndirə olan tələbatYüklə
643 15.04.2019-25034-19 KünclüklərYüklə
644 15.04.2019-25035-19 ŞvellerllərYüklə
645 15.04.2019-25050-19 60 B1-B2 ikitavrlarYüklə
646 15.04.2019-25051-19 20-30-45 ikitavrlarYüklə
647 15.04.2019-25067-19 armaturlarYüklə
648 12.04.2019-25073-19 Boru 1020x12Yüklə
649 12.04.2019-2019-01-avadanlıq və mal-materiallara olan tələbatYüklə
650 12.04.2019-17013-19-araqatlara olan tələbatYüklə
651 12.04.2019-laboratoriya mallarıYüklə
652 10.04.2019-17015-19A-membranlara olan tələbatYüklə
653 10.04.2019-11021AM-19-nasoslarYüklə
654 10.04.2019-UBOC - AKSA Dizel Generatorları satınalınmasıYüklə
655 09.04.2019-11059AM-19 Veb kameraya olan tələbatYüklə
656 09.04.2019-23010-19 -Rabitə avadanlıqlarıYüklə
657 09.04.2019-23009-19 Rabitə avadanlıqlarıYüklə
658 09.04.2019-25032-19 Elan (kərpic+mişar daşı) -vaxtın uzadılması -2Yüklə
659 09.04.2019-26036-19.Elan-4AN-700 markalı aqreqat üçün materiallarYüklə
660 09.04.2019-25003-19-Elan (sualtı birləşd.və sonluq muftalar) -UzadılmaYüklə
661 09.04.2019-13002-19-Elan-mal material-uzadilmaYüklə
662 09.04.2019-21001-19-konteynerlərin yükləmə və boşaldılması üçün polad burazlarYüklə
663 09.04.2019-11083AM-19 -baltalarYüklə
664 09.04.2019-25045-19 Boru 1020x16,820x16,820x14,720x15 mmYüklə
665 09.04.2019-30001-19- tikinti mal-materiallar, diyircəkli yastıqlarYüklə
666 08.04.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınmasıYüklə
667 08.04.2019-28007-19--Merkezlesdirilmis metbeeYüklə
668 08.04.2019-11038AM-19-elektrik mallarıYüklə
669 05.04.2019-25017-19- 2 LOT Müxtəlif növ elektrik mallarıYüklə
670 05.04.2019-25041-19 Elan (Müxtəlif hava kompressorları)Yüklə
671 05.04.2019-12004-19ITX kondisionerlərə xidmetYüklə
672 04.04.2019-26015-19-KonteynerlərYüklə
673 03.04.2019-26032-19.Elan-SementYüklə
674 03.04.2019-11075AM-19 ElanYüklə
675 03.04.2019-29010-19 -Vaxtın uzadılması Lot-2 Plastik qapayıcı plom.Yüklə
676 02.04.2019-11074AM-19- Dalma Qurğularının Təmiri və KirayəsiYüklə
677 02.04.2019-11079AM-19 - Boyalara olan tələbatYüklə
678 02.04.2019-11078SAM-19 - yanğın söndürmə avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
679 02.04.2019-25062-19 Elan müxtəlif mal-materiallarYüklə
680 02.04.2019-25051-19 20-30-45 ikitavrlarYüklə
681 02.04.2019-25050-19 60 B1-B2 ikitavrlarYüklə
682 02.04.2019-23003-19-Nəzarət keçid sisteminə olan təlabat- uzadılmaYüklə
683 01.04.2019-23008-19 Santexnika və elektrik mallarYüklə
684 29.03.2019-23007-19- Təhliyyə sistemi üçün avadanlıqlar.Yüklə
685 29.03.2019-25034-19 KünclüklərYüklə
686 29.03.2019-25035-19 ŞvellerllərYüklə
687 29.03.2019-26025-19.Elan-Qrafit yağıYüklə
688 29.03.2019-26018-19-Vakuum nasosu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
689 29.03.2019-23001AV-19- Avadanlıq və mal-material qiymətliləri (uzadılma)Yüklə
690 29.03.2019-11013AM-19 Qazma boruları - (müddətn üzadılması)Yüklə
691 29.03.2019- 29013-19-Metal birləşmələr (LOT 1) və Polietilen birləşmələrYüklə
692 29.03.2019-35005-19 - Polad burazlarYüklə
693 28.03.2019-23006-19 Kamera-müşahidə mallarıYüklə
694 28.03.2019-17002TX-19-energetika sahəsi üzrə avadanlıqlara təmir və texniki xidmət işləriYüklə
695 28.03.2019-25029-19 NÖC və avtomatika vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
696 28.03.2019-21004-19-ölçmə cihazlarıYüklə
697 28.03.2019-26019-19-Preventorların idarəetmə pultuYüklə
698 28.03.2019-13004-19-Elan-mal materialYüklə
699 27.03.2019-25032-19 Elan (kərpic+mişar daşı)-vaxtın uzadılmasıYüklə
700 27.03.2019-26024-19-Pnevmatik qayka açarlarıYüklə
701 27.03.2019-25018-19-Elan (helikop.sist.işıqland.)Yüklə
702 27.03.2019-11057AM-19-kimyəvi reagentYüklə
703 27.03.2019-28006-19-laprolYüklə
704 27.03.2019-25019-19 İkitavr 45B1 uzadılmaYüklə
705 27.03.2019-Aşınmadan mühafizəYüklə
706 27.03.2019-35002-19 - YağlarYüklə
707 19.03.2019-28009-19 Elan-celleklerYüklə
708 19.03.2018-37012AM-19-siyirtmələrin (reduktorla) satın alınmasıYüklə
709 19.03.2018-25057-19 BetonlarYüklə
710 19.03.2018-25064-19- abraziv materialiYüklə
711 19.03.2018-25061-19-boru izolyasiya materiallarıYüklə
712 19.03.2018-25044-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
713 18.03.2019-23005-19-SAN switch və ServerYüklə
714 18.03.2019-13002-19-mal material- uzadılmaYüklə
715 18.03.2019-22006-19 -müsabiqəyə dəvətYüklə
716 15.03.2019-UBOC - Korobların və tikinti-quraşdırma işlərinin satınalınmasıYüklə
717 15.03.2019-26017-19.Elan-TDS üçün ehtiyyat hissələrYüklə
718 15.03.2019-11043AM-19 AvadanlıqlarYüklə
719 15.03.2019-17001TX-19 Mexanika sahəsi üzrə avadanlıqlara təmir və texniki xidmət işləriYüklə
720 14.03.2019-26022-19-QUİNCY markalı kompressorların ehtiyyat hissələriYüklə
721 14.03.2019-26025-19-Qrafit yağıYüklə
722 14.03.2019-29012-19-elektrik mallarıYüklə
723 13.03.2019-11051AM-19 Xilasedici sallarYüklə
724 13.03.2019-11036AM-19 müxtəlif klapanlara olan telebatYüklə
725 13.03.2019-25039-19 elan boyalarYüklə
726 13.03.2019-25001-T- 19 3 ədəd 3000 m3-luq neft çənlərinin tikintisiYüklə
727 13.03.2019-26005-19.Elan-SCR və KonsolYüklə
728 13.03.2019-26011-19.Elan-SementYüklə
729 11.03.2019-11025AM-19-körpülü kranYüklə
730 11.03.2019-11059AM-19 Veb kameraya olan tələbatYüklə
731 11.03.2019-25046-19 Elan (Qaynaq aparatı)Yüklə
732 11.03.2019-21001-19-konteynerlərin yükləmə və boşaldılmasıYüklə
733 11.03.20119-13001TX-19 - “Neft Kəmərləri” İdarəsinin energetika qurğu və avadanlıqlarına xidmət işləriYüklə
734 11.03.2019-25038-19 Elan- taxta və diktYüklə
735 11.03.2019-UBOC - Yaşayış blokunun və Helikopter meydançasının satınalınmasıYüklə
736 07.03.2019-11018AM-19 İşçi qazma borularıYüklə
737 07.03.2019-25052-19-NOTICE (ex-proof elec.goods)Yüklə
738 07.03.2019-25052-19-Elan (part.dav.müxt.elek.mallar)Yüklə
739 07.03.2019-25024-19 Müxtəlif qalınlığı olan 219 mm polad borularYüklə
740 07.03.2019-25003-19-Elan (sualtı birləşd.və sonluq muftalar)- UzadılmaYüklə
741 07.03.2019-25011-19-Mühafizə çəpəriYüklə
742 07.03.2019-25021-19 Müxtəlif ölçülü polad borular (114-168mm) uzadılmaYüklə
743 06.03.2019-25047-19-balonlarYüklə
744 06.03.2019-25045-19 Boru 1020x16,820x16,820x14,720x15 mmYüklə
745 05.03.2019-35003-19-sementləyici aqreqatlar üçün manifold borulara olan təlabatYüklə
746 05.03.2019-25040-19 Köməkçi materiallarYüklə
747 05.03.2019-25050-19 60 B1-B2 ikitavrlarYüklə
748 05.03.2019-25051-19-muxtelif ikitavrlarYüklə
749 05.03.2019-29009-19-polietilen borulara olan tələbatYüklə
750 05.03.2019-29011-19-Polad əymələrə (lot 1) Polietilen əyməyə (lot 2) olan tələbatYüklə
751 05.03.2019-35002-19-sürtgü yağlarına, əyləc və soyutma mayelərinə olan təlabatYüklə
752 05.03.2019-26016-19-ÇınqılYüklə
753 05.03.2019-28005-19-mal-materiallara olan tələbatYüklə
754 05.03.2019-28003-19-Gümüş nitrat reaktivinə olan tələbatYüklə
755 05.03.2019-28003-19-silver nitrate reagentYüklə
756 04.03.2019-30002-TX-19 Energetika avadanlıqlarının sazlanmasıYüklə
757 01.03.2019-25019-19 İkitavr 45B1 uzadılmaYüklə
758 01.03.2019-26013-19-Tal kanatın sakitləşdiricisiYüklə
759 01.03.2019-37011AM-19 ölçmə vasitələrinin və sınaq avadanlıqlarının dövri yoxlamaYüklə
760 01.03.2019-22003-19-müsabiqəyə dəvətYüklə
761 27.02.2019-28001-19 Elan-elektrik mallarıYüklə
762 26.02.2019-29010-19 - Lot üzrə - Nömrəli plomblar və plomb məftiliYüklə
763 26.02.2019-22004-19-hava filtriYüklə
764 25.02.2019-29008-19- manometrlərə olan tələbatYüklə
765 22.02.2019-23004-18 Veritas Enterprise Vault 12.0 ucun lisenziyaYüklə
766 22.02.2019-25026-19-Elan (Çəpərvari döşəmə)Yüklə
767 22.02.2019-26018-19-Vakuum nasosuYüklə
768 22.02.2019-37009AM-19- ingibitor maddələrinin satınalınmasıYüklə
769 21.02.2019-25032-19 Elan (kərpic+mişar daşı)Yüklə
770 21.02.2019-37007 Metanol zavodunda hesablama analizinin aparılmasıYüklə
771 21.02.2019-23003-19 Nəzarət keçid sistemi və mal materialYüklə
772 20.02.2019-25002-19 qoruyucu klapanlara olan tələbat-vaxtın uzadılmasıYüklə
773 20.02.2019-11022AM-19-nasoslar-vaxtın uzadılmasıYüklə
774 18.02.2019-25044-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
775 18.02.2019-25035-19 ŞvellerllərYüklə
776 18.02.2019-25034-19 KünclüklərYüklə
777 18.02.2019-25036-19- Müxtəlif növ akkumlyatorlara olan təlabatYüklə
778 18.02.2019-25025-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
779 18.02.2019-19-13003-mal materialYüklə
780 18.02.2019-13002-19-mal materialYüklə
781 18.02.2019-11024AM-19-elektrik mallarıYüklə
782 15.02.2019-25038-19- taxta və diktYüklə
783 15.02.2019-23001AV-19- Avadanlıq və mal-material qiymətliləriYüklə
784 15.02.2019-31008-19 -hidrogen kompressoruYüklə
785 15.02.2019-31007-19-Radar tipli səviyyə ölçənYüklə
786 15.02.2019-25037-19 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrYüklə
787 15.02.2019-26004-19-Uzadıcı katuşka və manifold şlanqıYüklə
788 15.02.2019-26009-19-Avtomatik qazma açarıYüklə
789 15.02.2019-25018-19-Elan (helikop.sist.işıqland.).docxYüklə
790 14.02.2019-11002AM-19 KabelYüklə
791 14.02.2019-25011-19 -Mühafizə çəpəriYüklə
792 14.02.2019-26008-19-PakerYüklə
793 14.02.2019 - 29007-19-əl terminalları üçün çap kağızına olan tələbatYüklə
794 14.02.2019-11012AM-19 müxtəlif növ cihaz və avadanlıqlarYüklə
795 14.02.2019-11001TXM-19 qoruyucu klapan tənzimlənməsiYüklə
796 12.02.2019-25007-19 Elan 5 LOT uzadılmaYüklə
797 11.02.2019-31001ATX-19 avtoyükləyicilərin və qaynaq aqreqatlarının təmiriYüklə
798 11.02.2019-11023AM-19 -Qaz siqnal vericiləri vasitələrinə olan tələbatYüklə
799 11.02.2019-25027-19- Müxtəlif növ sürtgü yağlarına olan təlabatYüklə
800 11.02.2019-29006-19- polad borulara olan tələbatYüklə
801 08.02.2019-11029AM-19 -Köməkçi alət və avadanlıqlara olan tələbatYüklə
802 08.02.2019-26008-19-PakerYüklə
803 07.02.2019-25025-18-müxt. növ kabellərYüklə
804 07.02.2019-11014-19- Müsabiqənin vaxtının uzadılması elanYüklə
805 07.02.2019-29005-19 qaz sayğacların daşınması üçün xüsusi qutulara olan tələbatYüklə
806 07.02.2019-29004-19 İnert və tikinti-inşaat materiallarına olan tələbatYüklə
807 07.02.2019-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
808 07.02.2019-25024-19 Müxtəlif qalınlığı olan 219 mm polad borularYüklə
809 06.02.2019-13001-19-siyirtmələrYüklə
810 06.02.2019-26006-19-Qarmaq blokYüklə
811 05.02.2019-22002-19-seolitə olan tələbatYüklə
812 04.02.2019-11034AM-19 Mərkəzdənqaçma tipli nasoslara olan tələbatYüklə
813 01.02.2019-31005-19-Ventil və siyirtmələrYüklə
814 31.01.2019- 22014-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
815 31.01.2019-35001İ-19 - Nəqliyyat idarəsinin Siyəzən şəhərində sex və Bakı şəhərində anbarının tikintisi işləriYüklə
816 31.01.2019-25242-18- Müxtəlif ölçülü rezin araqatlarına olan tələbatYüklə
817 31.01.2019-25022-19-Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
818 29.01.2019-31009-18-Güc kabelləri elanın üzadılmasıYüklə
819 29.01.2019-11022AM-19-nasoslar-vaxtın uzadılmasıYüklə
820 29.01.201925011-19-Mühafizə çəpəriYüklə
821 29.01.2019-25015-19-Müxtəlif mal-materiallar.Yüklə
822 28.01.2019-26002-19-Metal kipləşdiricilərYüklə
823 28.01.2019-11006AM-19 Elektrik mühərrikləriYüklə
824 28.01.2019-25008-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
825 28.01.2019-25010-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
826 28.01.2019-25019-19 İkitavr 45B1Yüklə
827 28.01.2019-25021-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
828 28.01.2019-11015AM-19-elektrik malları-vaxtın uzadılmasıYüklə
829 25.01.2019-12001-19- Portativ stansiyaYüklə
830 24.01.2019-25013-19-fırçalarYüklə
831 23.01.2019-31003-19-kerpiclerYüklə
832 23.01.2019-25012-19 -qaynaq çubuqlarıYüklə
833 23.01.2019-25014-19- Qaynaq kabeli və oksigen şlanqıYüklə
834 21.01.2019-23042-18-Elan Uzadılma - Kompüter və printerlərYüklə
835 18.01.2019-23040-18-Elan_Şəbəkə mallarıYüklə
836 18.01.2019-25007-19 NÖC və A işləri - 5 LOTYüklə
837 18.01.2019-25003-19-Elan (birləşd. və sonluq muftalar)Yüklə
838 18.01.2019-25009-19-Cilalayıcı daşYüklə
839 18.01.2019-25002-19 Müxtəlif ölçülü qoruyucu klapanlara olan tələbatYüklə
840 18.01.2019-29002-19-G-4 T markalı smart tipli qaz sayğaclarına və NFC tipli abonent smart kartlarına olan tələbatYüklə
841 16.01.2019-11013AM-19 Qazma borularıYüklə
842 16.01.2019-11017AM-19 Qazma boruları və qəzalı əl pazlarıYüklə
843 16.01.2019-11031AM-19 QurğuşunYüklə
844 15.01.2019-11012AM-19 müxtəlif növ cihaz və avadanlıqlarYüklə
845 15.01.2019-23043-18-ehtiyat hissələrinə olan təlabatYüklə
846 11.01.2019-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
847 11.01.2019-11029AM-19 Köməkçi alət və avadanlıqlara olan tələbatYüklə
848 11.01.2019-22001-müsabiqəyə dəvətYüklə
849 09.01.2019-33001-19-mal-materialYüklə
850 09.01.2019-31001-1 istilik dəyişdiriçiYüklə
851 09.01.2019-26195-18.Elan-Sancaq, qayka ilə-Vaxtın uzadılmasıYüklə
852 09.01.2019-13001-H-18 Hərrac - uzadılmaYüklə
853 09.01.2018-11023AM-19 Qaz siqnal vericiləri vasitələrinə olan tələbatYüklə
854 08.01.2019- 29003-19-Polad əyməYüklə
855 08.01.2019-29001-19 Müxtəlif ölçülü metal qutulara olan tələbatYüklə
856 08.01.2019-11026AM-19-SOCAR-НБ nasoslarıYüklə
857 08.01.2019-29031-18-Qaynaq aqreqatlarının və generatorların ehtiyat hissələriYüklə
858 07.01.2019-25001-19-Elan (sink.polad vərəqələr)Yüklə
859 28.12.2018-29030-18 Karbit Iki sahil Elan uzadilmaYüklə
860 28.12.2018-13040-18-Elan-mal materialYüklə
861 28.12.2018- 22014-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
862 28.12.2018-29029-18 Xüsusi kəsici alət(İki sahil) müddətin uzanmasıYüklə
863 28.12.2018- 22012-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
864 27.12.2018-11014-Metal tor və künclüklərə olan tələbatYüklə
865 27.12.2018-23001-19-Symantec Endpoint ProtectionYüklə
866 27.12.2018-11129-18 quyuiçi avadanlığa olan tələbat-uzadılmaYüklə
867 26.12.2018-25242-18 Elan 2 LOTYüklə
868 26.12-2018-11022AM-19-nasoslarYüklə
869 20.12.2018-29032-18 (USB çıxışlı, endoskob) və akkumulyatorlara (UPS üçün) olan tələbatYüklə
870 19.12.2018-11016AM-19-nasoslarYüklə
871 19.12.2018-25219-18-Elan (müxt. növ kabellər) — UzadılmaYüklə
872 19.12.2018-23040-18 Yanğın-mühafizə və şəbəkə mallarıYüklə
873 19.12.2018-23039-18 Kabellər və akkumulyatorlarYüklə
874 18.12.2018-11015AM-19-elektrik mallarıYüklə
875 18.12.2018-23001ƏT-18- Inzibati binanın təmiriYüklə
876 17.12.2018-23043-18-Floboss 107 ölçü cihazların ehtiyat hissələriYüklə
877 17.12.2018-23042-18-Lot 1 Kompüter və printerlər Lot 2 Təşkilatı texnika Lot 3Yüklə
878 17.12.2018-28002-18 - KonsistometerYüklə
879 14.12.2018-26211-18-Qazma və manifold şlanqlarıYüklə
880 12.12.2018-11004-19 Qaynaq çubuğuna olan tələbatYüklə
881 12.12.2018-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
882 12.12.2018-29028-18 Xüsusi kəsici alətə olan tələbat -vaxtın uzadılmasıYüklə
883 12.12.2018-25237-18 İnert materiallarYüklə
884 11.12.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbat-vaxtın uzadılmasıYüklə
885 11.12.2018-11010AM-19-kəndirə olan tələbatYüklə
886 11.12.2018-11028-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
887 11.12.2018-29031-18-Qaynaq aqreqatlarının və generatorlarYüklə
888 10.12.2018-22012-18 provide various equipmentYüklə
889 10.12.2018- 22014-18 ehtiyat hissələriYüklə
890 10.12.2018- 22012-18 metalların açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
891 10.12.2018- 22011-18 metal dirsək,keçid və sYüklə
892 10.12.2018-17082-18-laboratoriya aparat və avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
893 07.12.-2018-29027-18-Elan - vaxtın uzadılmasıYüklə
894 06.12.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
895 06.12.2018-26195-18-Sancaqlara (qayka ilə) olan tələbatYüklə
896 06.12.2018-23001-H-18 Hərrac - müddətin üzadılmasıYüklə
897 06.12.2018-11198-18-elektrik mallarıYüklə
898 05.12.2018-11144-18 Elektrik mallarıYüklə
899 05.12.2018-25225-18-Elan (müxt. muftalar)Yüklə
900 05.12.2018-25235-18 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
901 05.12.2018-29030-18 KarbitYüklə
902 05.12.2018-29029-18 Ştuserə olan tələbatYüklə
903 28.11.2018-25184-18-Elan (Sement) vaxtın uzadılmasıYüklə
904 28.11.2018-11205-18 Soba - Elan SOCARYüklə
905 28.11.2018-26211-18.Elan-Qazma və manifold şlanqlarıYüklə
906 28.11.2018-11157-18 Kimyəvi reagentlər- Elan SOCARYüklə
907 27.11.2018-22003ƏT - 18 Gədəbəy və Çənlibel QPS-də yeni operator binalarının tikintisiYüklə
908 26.11.2018-31018-18 Elan-İ-50A sənaye yağıYüklə
909 26.11.2018-26201-18.Elan-TDS 11SA üçün ehtiyyat hissələrYüklə
910 26.11.2018-11170-18 Nasos kompressor boruları - Elan SOCAR ( Vaxtın uzadılması )Yüklə
911 26.11.2018-11136-18-elan SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
912 26.11.2018-13001-H-18 HərracYüklə
913 26.11.2018-12014-18 Elanın uzadılması Socar Portativ stansiya və Kavernomer avadanlıqlarına olan tələbatını təmin etmək məqsədi ilə açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
914 26.11.2018-11129-18 Quyuiçi avadanlıq ELAN SOCARYüklə
915 23.11.2018-23037-18 Elan GFI LisenziyalarYüklə
916 23.11.2018-12016-18 (3D) iseysmika işləri vaxtın uzadılmasıYüklə
917 23.11.2018-25219-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
918 23.11.2018-29027-18-Elan - vaxtın uzadılması 2Yüklə
919 22.11.2018-12013-18 ElanYüklə
920 20.11.2018-11188-18-elan SOCAR-НД nasoslarıYüklə
921 19.11.2018- 22011-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
922 20.11.2018-12017-18 (AZ) INNKYüklə
923 20.11.2018-25212-18 Elan boru 530 x12 mmYüklə
924 20.11.2018-25157-18 Polad fitinqlər 2 LOT Elan uzadılmaYüklə
925 20.11.2018-26163-18.Elan-Sementləmə aqreqatı-Vaxtın uzadılmasıYüklə
926 15.11.2018- 11181-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
927 15.11.2018-25199-18-Elan (Armatur)Yüklə
928 14.11.2018- 1182-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
929 13.11.2018-22014-18-Dizel generatorların ehtiyat hissələriYüklə
930 13.11.2018-29028-18 Xüsusi kəsici alətə olan tələbatYüklə
931 13.11.2018-26184-18-Vaqon evciklerYüklə
932 13.11.2018-11167-18 helium qazıYüklə
933 13.11.2018-23001-H-18 HərracYüklə
934 12.11.2018-25184-18-Elan (Sement) vaxtın uzadılmasıYüklə
935 12.11.2018-26196-18.Elan-Preventor kipləşdiriciləriYüklə
936 12.11.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
937 08.11.2018-22012-18-Metalları təmin etməkYüklə
938 07.11.2018-11144-18 Elektrik malları-(müddətn üzadılması)Yüklə
939 07.11.2018-11170-18 Nasos kompressor boruları-( Vaxtın uzadılması )Yüklə
940 07.11.2018-17082-18-laboratoriya aparat və avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
941 07.11.2018-11207-18-nasos ştanqları və ştanq muftalarına olan tələbatYüklə
942 07.11.2018-26202-18-Sınaq stendi (Torque machin)Yüklə
943 07.11.2018-31009-18-Güc kabelləriYüklə
944 07.11.2018-31019-18-Xlorid TurşusuYüklə
945 07.11.2018-28002-18 - KonsistometerYüklə
946 06.11.2018-22013-18-batareyaları və servis xidmətiYüklə
947 06.11.2018-22010-18-sazlama işləri təmin etməkYüklə
948 06.11.2018-23037-18-Casio Əl terminallarıYüklə
949 06.11.2018-11190-18 Dalma QTYüklə
950 05.11.2018-12016-18-seysmik kəşfiyyat (3D) işlərinin birlikdə görülməsiYüklə
951 05.11.2018-KQİT_Hərrac _Tarixin uzadılması_2Yüklə
952 05.11.2018-31010TX-18 avtoyükləyicilərin və qaynaq aqreqatlarının təmiriYüklə
953 02.11.2018-31017-18 KompressorYüklə
954 01.10.2018-10009-18-Katric-elan-uzadilmaYüklə
955 31.10.2018-31010-18-FFS rulon torbaYüklə
956 31.10.2018-25150-18 Müxtəlif ölçülü polad borulara olan tələbatınıYüklə
957 31.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
958 31.10.2018-25157-18- LOT1- 2 uzadılmaYüklə
959 31.10.2018-11136-18-müxtəlif növ mallarYüklə
960 31.10.2018-11172-18-ipli ilmə və ştropYüklə
961 31.10.2018-17069-18-pH metr cihazı və müqavimət termometrlərinə olan tələbatYüklə
962 30.10.2018-31016-18- Kaustik sodaYüklə
963 30.10.2018-23035-18- Kompyütrerlər uzadılmaYüklə
964 30.10.2018-26162-18-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
965 29.10.2018-26185-18-Tal kanat və polad burazlar.docYüklə
966 26.10.2018-11028-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
967 25.10.2018-26186-18-Avtomatik qazma açarıYüklə
968 23.10.2018-11047-18 qaynaq aparatına olan tələbatYüklə
969 23.10.2018-29027-18-yivaçan dəstlərinə və onların iç hissələrinə olan tələbatYüklə
970 23.10.2018-11047-18-qaynaq aparatına olan tələbatYüklə
971 22.10.2018-30003-18 Nasosun ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
972 22.12.2018-12014-18-Portativ stansiya və Kavernomer avadanlıqlarYüklə
973 22.10.2018-26163-18-Sementləmə aqreqatıYüklə
974 19.10.2018-12015-18-Radial akustik karotaj və Tutulma yerinin təyini quy.Yüklə
975 19.10.2018-26187-Süzgəclər və antifrizYüklə
976 19.10.2018-11203-18 KabellərYüklə
977 19.10.2018-25164-18-abraziv materialiYüklə
978 19.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbat-uzadilmaYüklə
979 19.10.2018-22011-18-Metal dirsək,qapaq, keçid və üçboğazlara olan tələbatYüklə
980 18.10.2018-25162-18 Elan -müxtəlif mallarYüklə
981 18.10.2018-26162-18-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
982 18.10.2018-25199-18-Elan (Armatur)Yüklə
983 15.10.2018-26181-18-Kürəli və nimçəvari əks klapanlarYüklə
984 15.10.2018-11001TXM-18 defektoskopiya işləriYüklə
985 12.10.2018-KQİT_Hərrac _Tarixin uzadılmasıYüklə
986 12.10.2018-29025-18-Plastik qapayıcı Lot-2 Müsabiqə vaxtının uzadıl..Yüklə
987 11.10.2018-12013-18 müxtəlif növ mal-materiallara olan tələbatYüklə
988 11.10.2018-25164-18-abraziv materialiYüklə
989 11.10.2018-31014-18-qabirgali borularYüklə
990 11.10.2018-25184-18-Elan (Sement)Yüklə
991 10.10.20118-11181-18 AvadanlıqlarYüklə
992 10.10.20118-11125-18-elektrik malları-vaxtının uzadılmasıYüklə
993 09.10.2018-10009-18-Katric-elanYüklə
994 09.10.2018-25183-18 Müxtəlif mal-materialYüklə
995 08.10.2018-25156-18-Elan (partdam.qutu və qləndlər NÖCA)Yüklə
996 05.10.2018-32012-18 Ofis mebellərinin satınalınmasıYüklə
997 04.10.2018-11182-18 YastıqlarYüklə
998 04.10.2018-25157-18 Elan 2 LOTYüklə
999 04.10.2018-25150-18 polad borulara olan tələbatYüklə
1000 04.10.2018-12012-18- quyu cihazlarının quyuya endirib qaldırması üçün lazım olan avadanlıqlarYüklə
1001 02.10.2018-17069-18-pH metr cihazı və müqavimət termometrlərinə olan tələbatYüklə
1002 03.10.2018-11170-18 Nasos kompressor borularıYüklə
1003 02.10.2018-11144-18 Elektrik mallarına olan tələbatYüklə
1004 02.10.2018-23035-18-Elan-(lot 1) Komyüterlər (Lot 2) Təşkilatı texnika Lot 3 Ehtiyat hissələriYüklə
1005 02.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
1006 28.09.2018-26170-18-Sürtkü yağlarıYüklə
1007 28.09.2018-26160-18-Mərkəzləşdirici fənərlər və tıxaclarYüklə
1008 28.09.2018-11142-18-Çən (kimyəvi məhlulların saxlanılması üçün) Vaxtın uzadılmasıYüklə
1009 27.09.2018-11172-18-ipli ilmə və ştropYüklə
1010 27.09.2018-11180-18 PDC tipli baltalara olan telebatYüklə
1011 25.09.2018-12010-18-E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
1012 25.09.2018-25170-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
1013 25.09.2018-29027-18-yivaçan dəstlərinə və onların iç hissələrinə olan tələbatYüklə
1014 25.09.2018-25149-18 Müxtəlif ölçülü polad borulara olan tələbatYüklə
1015 25.09.2018-23036-18-Dəmir qutuYüklə
1016 21.09.2018-11140-18 Xilasedici qayıqlarYüklə
1017 21.09.2018-11035-18 Quyudibi mühərriklərYüklə
1018 21.09.2018-KQİT_HərracYüklə
1019 20.09.2018-29020-18 qaz tənzimləyici xətlərə olan tələbatYüklə
1020 20.09.2018-13028-18-mal materialYüklə
1021 19.09.2018-25162-18 Elan müxtəlif mallar.docxYüklə
1022 19.09.2018-25162-18 Elan müxtəlif mallar.docxYüklə
1023 19.09.2018-11139-18-qum çökdürücü qurğuYüklə
1024 19.09.2018-11060-18-Ehtiyat hissələri uzatma-2Yüklə
1025 19.09.2018-11107-18-vaxtın uzadılması -metanol üçün çənYüklə
1026 17.09.2018-11167-18 Helium qazına olan tələbatYüklə
1027 14.09.2018-31014-18-qabirgali borularYüklə
1028 12.09.2018-31009TX-18 Rele mühafizəYüklə
1029 12.09.2018-32009-18 Təhülkəsizlik nişanlarının satınalınmasıYüklə
1030 12.09.2018-26162-18-SCR və KonsolYüklə
1031 11.09.2018-23022-18-Avadanlıqlar və lisenziyalar UzadılmaYüklə
1032 11.09.2018-12011-18 dizel generatoruYüklə
1033 10.09.2018-23027-18-Kompyüterlər -uzadılmaYüklə
1034 10.09.2018-12010-18- E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
1035 10.09.2018-26149-18-Muftalı qoruyucu borularYüklə
1036 06.09.2018-29025-18-G-4 sayğac üçün plastik qutu Lot-1 və plastik qapayıcı LotYüklə
1037 05.09.2018-11110-18-separatorlara olan tələbatYüklə
1038 05.09.2018-23034-18 Kart oxuyucularına olan təlabatYüklə
1039 05.09.2018-23031-18-Elektron kitabxana sistemi üçün avadanlıqlarYüklə
1040 05.09.2018-23032-18-Şəbəkə və elektrik mallarıYüklə
1041 05.09.2018-11109-18-elan vaxtın uzadılması-qaldırıcı qurğularYüklə
1042 05.09.2018-23030-18 nəzarət keçid sistemi üçün avadanlıqların təlabatıYüklə
1043 05.09.2018-23033-18 Rabitə avadanlıqlarına və onların ehtiyat hissələrinin təlabatYüklə
1044 05.09.2018-23029-18 the purchasing Telephone equipmentYüklə
1045 05.09.2018-11142-18-Çən (kimyəvi məhlulların saxlanılması üçün)Yüklə
1046 05.09.2018-11125-18-electrical goodsYüklə
1047 05.09.2018-11125-18-elektrik mallarına olan tələbatYüklə
1048 05.09.2018-29026-18-təsərrüfat və istehsalat avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1049 05.09.2018-12005-18- 1 dəst LMWD (4,75) avadanlığına olan tələbatYüklə
1050 03.09.2018-31008TX-18 Məşəl qurğusunun təmiriYüklə
1051 31.08.2018-25114-18-Inert materiallara olan tələbatYüklə
1052 31.08.2018-29023-18- qaz açarlarına və çoxfunksiyalı nərdivanlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
1053 31.08.2018-29001-H-18 Hərrac -Tarixin uzadılmasıYüklə
1054 30.08.2018-25111-18- izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
1055 30.08.2018-25134-18-qayn.çubuq. və məftillərYüklə
1056 30.08.2018-25098-18-QTDDMB üç.müxt.növ kömək.materiallarYüklə
1057 28.08.2018-11060-18-Ehtiyat hissələri uzatmaYüklə
1058 28.08.2018-23028-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələriYüklə
1059 28.08.2018-11063-18-elan vaxtının uzadılması-müxtəlif növ mallarYüklə
1060 27.08.2018-25114-18-Inert materiallara olan tələbatYüklə
1061 24.08.2018-17058-18-Tənzimləyici klapanlar və səviyyəölçənlərə olan tələbatYüklə
1062 24.08.2018-26142-18-Qayış, zəncir, tutqacYüklə
1063 24.08.2018-29024-18- müxtəlif təyinatlı mallara və alətlərə olan tələbatYüklə
1064 24.08.2018-11102-18-dalğıc xidmətinin tələbatıYüklə
1065 24.08.2018-11107-18-metanol üçün çənYüklə
1066 20.08.2018-25109-18 polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
1067 20.08.2018-11095-18-nəzarət ölçü cihazlarını və avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
1068 20.08.2018-29001-H-18 Hərrac - Tarixin uzadılmasıYüklə
1069 20.08.2018-25120-18-Müxtəlif kəmərlər və ilmələrYüklə
1070 17.08.2018-22008-18 lot 1 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılYüklə
1071 17.08.2018-22008-18 LOT 1Yüklə
1072 16.08.2018-22001-18-Qaz qızdırıcılara olan tələbatYüklə
1073 16.08.2018-29018-18 Polad borularYüklə
1074 14.08.2018-29020-18 qaz tənzimləyici xətlərə olan tələbatYüklə
1075 14.08.2018-30002-18 mal-materialların və alətlərin olan tələbatYüklə
1076 13.08.2018-11091-18 Kompressorların ehtiyyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1077 10.08.2018-11028-18 NÖC və avtomatika vasitələriYüklə
1078 10.08.2018-25093-18-Elan (pasl.polad vərəqələr)Yüklə
1079 10.08.2018-25132-18 Maşın-mexanizmlər icarəYüklə
1080 09.08.2018-22007-18 müxtəlif diametirli ölçü qovşaqlarına olan tələbat- 3 cü uzatmaYüklə
1081 08.08.2018-23029-18-RadioavadanliqlarYüklə
1082 08.08.2018-25109-18 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
1083 08.08.2018-31005TX-18 K-17 kalonların təmiriYüklə
1084 08.08.2018-11104-18-elan vaxtının uzadılması-elektrik mallarıYüklə
1085 06.08.2018-29018-18-polad borulara olan tələbatYüklə
1086 06.08.2018-12005-18 1 dəst LMWD (4,75) avadanlığına olan tələbatYüklə
1087 03.08.2018-32007-18 Pallet, polietilen kisə, polietilen plyonka.Yüklə
1088 03.08.2018-29003İTX-18-Mexaniki və elektrik avadanlıqlarıYüklə
1089 03.08.2018-12010-18 Socar E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
1090 03.08.2018-12009-18 Socar Quyuda qazma vaxtı karotaj işlərinin aparılmasıYüklə
1091 02.08.2018-25098-18-Elan (QTDDMB üç.müxt.növ kömək.materiallar)Yüklə
1092 02.08.2018-32008-18 Yeməkxana avadanlıqlarının satınalınmasıYüklə
1093 02.08.2018-22009-18-Separator və çənlərə olan tələbatYüklə
1094 01.08.2018-29023-18-qaz açarlarına və çoxfunksiyalı nərdivanlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
1095 01.08.2018-29001-18 HərracYüklə
1096 01.08.2018-17034-18-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
1097 31.07.2018-31012-18-Texniki sulfat turşusuYüklə
1098 31.07.2018-29022-18 PE birləşmələrYüklə
1099 31.07.2018-25114-18 İnert materiallarYüklə
1100 31.07.2018-11098-18 Hava kompressoruna olan tələbatYüklə
1101 30.07.2018-11109-18-elan SOCAR-qaldırıcı qurğularYüklə
1102 27.07.2018-11063-18-elan vaxtının uzadılması SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
1103 27.07.2018-23028-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələri_ElanYüklə
1104 27.07.2018-23027-18-Elan- (lot 1) Komyüterlər, (Lot 2) Təşkilatı texnika və ehtiyat hissələriYüklə
1105 27.07.2018-17003-TX-18 ayaqaltılatın (scaffolding) quraşdırılmasıYüklə
1106 26.07.2018-25097-18- 325x16mm ElanYüklə
1107 26.07.2018-26086-18.Vaxtın uzadılması-Laboratoriya alətləriYüklə
1108 26.07.2018-11106-18-elan vaxtın uzadılması SOCAR-hidrotransformatorYüklə
1109 26.07.2018-11076-18-elan vaxtın uzadılması SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
1110 26.07.2018-33.1 12007-18 daxili bazarYüklə
1111 25.07.2018-25099-18 Elan uzadılmaYüklə
1112 25.07.2018-25085-18 Elan uzadılma 3Yüklə
1113 25.07.2018-25077-18-Elan Uzadılması(KPM-80 liman kranının təmiri)Yüklə
1114 25.07.2018-11060-18 ELAN Ehtiyat hissələriYüklə
1115 24.07.2018-29021-18 PE borular elanYüklə
1116 23.07.2018-32006-18 elan azYüklə
1117 23.07.2018-Elan 22008-18 lot 1 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasıYüklə
1118 19.07.2018-26130-18.Elan-Sınaq stendi (Torque machin)Yüklə
1119 19.07.2018-Elan 22007-18 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadıYüklə
1120 19.07.2018-11091-18 ELANYüklə
1121 18.07.2018-26078-18.Vaxtın uzadılması-AvadanlıqlarYüklə
1122 18.07.2018-25068-18-Elan (uzadılma)2Yüklə
1123 17.07.2018-Elan 22008-18 lot 2 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasına dairYüklə
1124 16.07.2018-25048-H-18 HərracYüklə
1125 16.07.2018-11028-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
1126 13.07.2018-22002ƏT-18-yanğın su hovuzlarının yenidən qurulması - tikinti-quraşdırmYüklə
1127 11.07.2018-17030-18-araqat və bərkidici elementlərə olan tələbatYüklə
1128 11.07.2018-35003-18-AvtoşinYüklə
1129 11.07.2018-11095-18-müxtəlif klapanlaraYüklə
1130 11.07.2018-31011-18- kipkəcYüklə
1131 11.07.2018-12007-müxtəlif növ mal-materialların alınmasıYüklə
1132 10.07.2018-32001-18-Elektrik təchizatı sisteminin tikintisi - vaxtın uzadılmasıYüklə
1133 10.07.2018-29019-18 Kürəvi kranlarYüklə
1134 10.07.2018-26086-18.Vaxtın uzadılması-Laboratoriya alətləriYüklə
1135 10.07.2018-11055-18-qaynaq aparatlarıYüklə
1136 10.07.2018-11104-18-elektrik mallarıYüklə
1137 09.07.2018-17034-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
1138 09.07.2018-12008-Pulsator və pulsatorun ehtiyat hissələriYüklə
1139 09.07.2018-30002-18 mal-materiallarYüklə
1140 09.07.2018-26119-18-ElevatorlarYüklə
1141 06.07.2018-25085-18 dairəvi polad pəstahlara olan tələbatYüklə
1142 06.07.2018-25077-18-KPM-80 tipli liman kranının təmiri xidmətləriYüklə
1143 06.07.2018-32005-18 Dənəvər karbamidin satın alınmasıYüklə
1144 05.07.2018-26078-18.Vaxtın uzadılması-AvadanlıqlarYüklə
1145 04.07.2018-29018-18 Polad borulara olan telebatYüklə
1146 04.07.2018-29003-18 İXT-Mexaniki və elektrik avadanlıqlarının təmiriYüklə
1147 04.07.2018-11111-18 klapanlara olan tələbatYüklə
1148 03.07.2018-11078-18-elan vaxtın uzadılması-nasoslarYüklə
1149 03.07.2018-11018-18 MS-20 markalı sürtkü yağıYüklə
1150 03.07.2018-25092-18 Müxtəlif ölçülü polad fitiqlərə olan tələbatYüklə
1151 03.07.2018-25068-18-Müxtəlif ölçülü borulara olan tələbatYüklə
1152 03.07.2018-29012-18 polad borulara (Ø48 mm – 159 mm) olan tələbatYüklə
1153 03.07.2018-23025-18-baş ofis üçün avadanlıqların təlabatıYüklə
1154 02.07.2018-26098-18 -Şlam konteynerləriYüklə
1155 29.06.2018-31013-18- yastıqlarYüklə
1156 29.06.2018-17031-18-istilikdəyişdirici və hava ilə soyutma aparatlarına olan tələbatYüklə
1157 28.06.2018-31006TX-18 Rotorun təmiri uzadılmaYüklə
1158 27.06.2018-11076-18-elektrik mallarıYüklə
1159 27.06.2018-11063-18-müxtəlif növ mallarYüklə
1160 27.06.2018-11106-18-hidrotransformatorYüklə
1161 27.06.2018-10006-18-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
1162 22.06.2018-23024-18-Videomüşahidə sistemi üçün avadanlıqlarYüklə
1163 22.06.2018-29017-18 ELAN (qaynaq çubuqları)Yüklə
1164 22.06.2018-29001-18 İXT Elan Məişət avadanlıqlarıYüklə
1165 22.06.2018-11062-18-elan vaxtının uzadılması SOCAR-elektrik mallarıYüklə
1166 22.06.2018-30001-18-mexaniki və elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
1167 20.06.2018-11083-18 Nəzərət ölçü cihazları və avtomatika vasitələriYüklə
1168 20.06.2018-12007-müxtəlif növ mal-materialların alınması.docYüklə
1169 20.06.2018-17031-18-istilikdəyişdirici və hava ilə soyutma aparatlarına olan tələbatYüklə
1170 20.06.2018-25099-18 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
1171 20.06.2018-17034-18-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
1172 14.06.2018-22008-18-İki postlu qaynaq aqreqatı, dizel generatoruYüklə
1173 14.06.2018-23021-18 (Lot 3)-Şəbəkə vasitələri UzadılmaYüklə
1174 14.06.2018-23018-18-Ölçü cihazları UzadılmaYüklə
1175 14.06.2018-23022-18-Call centerYüklə
1176 14.06.2018-(31008-18)-Müherrik 400Yüklə
1177 11.06.2018-23020-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələriYüklə
1178 07.06.2018-26086-18-Laboratoriya alətləriYüklə
1179 06.06.2018-25077-18-Elan (KPM-80 liman kranının təmiri)Yüklə
1180 06.06.2018-13015-18-Elan-mal materialYüklə
1181 06.06.2018-29016-18 Quma olan tələbatYüklə
1182 06.06.2018-21002-18-konteyner (DCB) çevirən qurğunun satınalınmasıYüklə
1183 05.06.2018-26055-18.Vaxtın uzadılması-Kalibrator, mərkəzləşdiriciYüklə
1184 05.06.2018-26078-18-AvadanlıqlarYüklə
1185 04.06.2018-26057-18.Vaxtın uzadılması -Qazma borularıYüklə
1186 04.06.2018-25048-H-18 HərracYüklə
1187 01.06.2018-11010-18-tutumlar-vaxtının uzadılmasıYüklə
1188 01.06.2018-17029-18-sahə cihazlarına olan tələbatYüklə
1189 01.06.2018-17030-18-faraqat və bərkidici elementlərə olan tələbatYüklə
1190 01.06.2018-25072-18-qaynaq çubuqlarıYüklə
1191 01.06.2018-26092-18-Suxari,klin,tutqacYüklə
1192 01.06.2018-31013-18- yastıqlarYüklə
1193 31.05.2018-31005TX-18 TBA-ların təmiriYüklə
1194 31.05.2018-31006TX-18 Rotorun təmiriYüklə
1195 31.05.2018-32001-18 Karbamid zavodunun Elektrik təchizatı sisteminin tikintisiYüklə
1196 31.05.2018-11036-18 -Metçik - sverloYüklə
1197 31.05.2018-25085-18 Elan (pəstahlar)Yüklə
1198 31.05.2018-10006-18-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
1199 31.05.2018-25042-18-Elan (boru 377-426x11mm)Yüklə
1200 25.05.2018-11089-18-PPİU məftiliYüklə
1201 25.05.2018-31004İ-18 İdman zalı təmir uzadılmaYüklə
1202 25.05.2018-11078-18-nasoslarYüklə
1203 24.05.2018-21001-18-bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
1204 24.05.2018-25050-18 Elan (boru 530x12mm)Yüklə
1205 24.05.2018-12006-18S avadanlıqların yoxlamadan (sınaqdan və defektoskopiyadan) keçirilməsiYüklə
1206 24.05.2018-31006-18-Elan-( ЦК 135_8 ehtiyat hissələr )Yüklə
1207 23.05.2018-28001ƏT-18 NQETL İnstitutun kimyəvi reagent anbarlarının lab. isteh. korp.Yüklə
1208 22.05.2018-10004-18 yanğınsöndürmə vasitələriYüklə
1209 22.05.2018-22006-18-Qaz təzyiq tənzimləyicilərinə olan tələbatYüklə
1210 22.05.2018-25068-18-Elan (boru 325x8-12mm)Yüklə
1211 18.05.2018-17025-18-qeydedici cihazlara olan tələbatYüklə
1212 18.05.2018-26088-Şlamın nəqli konveyeriYüklə
1213 18.05.2018-22005-18-Odorant qurgusuYüklə
1214 18.05.2018-29012-18-polad borulara (Ø48 mm – 159 mm) olan tələbatYüklə
1215 18.05.2018-11062-18-elektrik mallarıYüklə
1216 17.05.2018-22007-18-Ölçü qovşaqlarına olan tələbatYüklə
1217 17.05.2018-11062-18-elektrik mallarıYüklə
1218 29013-18-Polietilen birləşmələrə olan tələbatYüklə
1219 16.05.2018-23018-18-Ölçü cihazlarıYüklə
1220 16.05.2018-23021-18-Kompyuter-Təşkilatı texnika-Şəbəkə vasitələriYüklə
1221 15.05.2018-25076-18-Müxtəlif mal-materiallarYüklə
1222 14.05.2018-25042-18-Elan (boru 377-426x11mm)Yüklə
1223 14.05.2018-25081-18-Qaynaq kabeli və oksigen şlanqıYüklə
1224 11.05.2018-30001-18-borulara, mexanki və elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
1225 11.05.2018-11029-18-komres. ehtiyyat hissələri-elan vaxtının uzadılmasıYüklə
1226 07.05.2018-23014-18- Elan Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1227 07.05.2018-26034-18-satınalma müsabiqəsinin davamından imtinaYüklə
1228 07.05.2018-31007-18-reagentYüklə
1229 04.05.2018-23019-18-Server avadanlıqlarıYüklə
1230 03.05.2018-29015-18- Plastik qaynaq aparatılarına və generatorlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
1231 03.05.2018-21001-18 -bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
1232 03.05.2018-11010-18-Tutumlara olan tələbatYüklə
1233 03.05.2018-12008-18S mədən-geofiziki tədqiqat işlərinin satınalınmasıYüklə
1234 03.05.2018-26042-18.Vaxtın uzadılması-Muftalı qoruyucu borularYüklə
1235 03.05.2018-23017-18 NGC markalı xromatoqrafların ehtiyyat hissələriYüklə
1236 03.05.2018-32003-18 Karbamid qranulları və maye ammonyakın satınalınmasıYüklə
1237 03.05.2018-32004-18 1D1250-125b markalı nasosun satınalınmasıYüklə
1238 03.05.2018-11056-18 Müxtəlif nasoslara olan tələbatYüklə
1239 03.05.2018-25062-18 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
1240 01.05.2018-25017-18-Elan (qızd. və NÖCA kabelləri)Yüklə
1241 01.05.2018-11070-18 Yağ, antifiriz və filtrYüklə
1242 30.04.2018-26057-18-Qazma borularıYüklə
1243 30.04.2018-23015-18-Mətbəə malları üçün ehtiyat hissələriYüklə
1244 30.04.2018-26074-18-Süzgəclər və antifrizYüklə
1245 27.04.2018-25016-18-boru 114x4.5-11mm - tarixin uzadılmasıYüklə
1246 26.04.2018-11055-18 Qaynaq aparatlarıYüklə
1247 24.04.2018-12004-18-qazma borularıYüklə
1248 24.04.2018-11001-18-müxtəlif növ mallar-elan vaxtının uzadılmasıYüklə
1249 24.04.2018-12002-18-müxtəlif geofiziki avadanlıqlarYüklə
1250 20.04.2018-31004İ-18- İdman zalı təmirYüklə
1251 20.04.2018-26042-18-Muftalı qoruyucu borular-vaxtın uzadılmasıYüklə
1252 19.04.2018-12003-18-Kabel başlıqlarına olan tələbatYüklə
1253 19.04.2018-29007-18 plomb və qapayıcı vaxtın uzadılmasıYüklə
1254 19.04.2018-29014-18-Yağlara olan tələbat- vaxtın uzadılmasıYüklə
1255 19.04.2018-11029-18-2SQ50 komres. ehtiyyat hissələri-vaxtının uzadılmasıYüklə
1256 19.04.2018-25016-18-Elan (boru 114x4.5-11mm) - tarixin uzadılmasıYüklə
1257 18.04.2018-31006-18-kompressorun təmiri üçün zəruri olan ehtiyat hissələrYüklə
1258 18.04.2018-10004-18 yanğınsöndürmə vasitələriYüklə
1259 18.04.2018-23012-18-Müşahidə və Şəbəkə avadanlıqlarına olan təlabatYüklə
1260 17.04.2018-13007ƏT-18 - Neftin Miqdarının Ölçmə Sistemlərinə texniki xidmət işləriYüklə
1261 16.04.2018-31003TX-18-Soyuducu Aparatların təmiri TikintiYüklə
1262 16.04.2018-25017-18-qızd. və NÖCA kabelləriYüklə
1263 16.04.2018-17002TX-18-istehsalat və sahələrində kompressorlara texniki xidmət işləriYüklə
1264 13.04.2018-25048-H-18 HərracYüklə
1265 13.04.2018-26003-18-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
1266 12.04.2018-10002-18-olcu cihazlariYüklə
1267 12.04.2018-17005-18-texniki maye kaustik sodaya olan tələbatYüklə
1268 12.04.2018-10003-18-karguzarliqYüklə
1269 10.04.2018-23014-18-Təşkilatı texnikaYüklə
1270 10.04.2018-25042-18-boru 377-426x11mmYüklə
1271 10.04.2018-26052-18-Hidravlik genişləndiricilərYüklə
1272 10.04.2018-26044-18-Kompressor qurğusuYüklə
1273 10.04.2018-17010-18-Metildietanolamin məhluluna olan tələbatYüklə
1274 09.04.2018-31002İ-18-stadionun (süni və təbii örtüklü) tikintisiYüklə
1275 05.04.2018-25014-18-Qaynaq aparatlarıYüklə
1276 05.04.2018-25040-18-Çəpərvari döşəməYüklə
1277 05.04.2018-26054-18-J tipli elevatorlarYüklə
1278 03.04.2018-11001TX-2018-PLC bazasında avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminə xidmətYüklə
1279 03.04.2018-11014-18-elektrik mallarıYüklə
1280 03.04.2018-29014-18-Yağlara olan tələbatYüklə
1281 02.04.2018-22004-18-müsabiqəyə dəvətYüklə
1282 02.04.2018-32002-18-elektrik avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1283 30.03.2018-29007-18 plomb və qapayıcı vaxtın uzadılmasıYüklə
1284 30.30.2018-26051-18-Sancaqlar və boltlarYüklə
1285 30.30.2018-11001-18-müxtəlif növ mallarYüklə
1286 29.03.2018-21001-18-bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
1287 28.03.2018-29011-18 rezin şlanqlara, reduktorlara,generatorlara,dəzgahlara tələbatYüklə
1288 28.03.2018-26043-18-Elektron tərəziYüklə
1289 28.03.2018-11018-18 MS-20 sürtkü yağıYüklə
1290 28.03.2018-26045-18-ElevatorlarYüklə
1291 27.03.2018-26042-18-Muftalı qoruyucu borularYüklə
1292 19.03.2018-23003-18-Server UzadılmaYüklə
1293 19.03.2018-25033-18 Müxtəlif mal-materiallra olan tələbatYüklə
1294 19.03.2018-25005-18-Elan (QTDDMB üç. avadanlıq, cihaz və alətlər)Yüklə
1295 16.03.2018-35002-18-filterlərə olan tələbatYüklə
1296 16.03.2018-25017-18-Elan (qızd. və NÖCA kabelləri)Yüklə
1297 16.03.2018-13003ƏT-18 -siyirtmələrin, avadanlıqların və kabel xəttlərinin əsaslı təmiriYüklə
1298 15.03.2018-11029-18-2SQ50 komres. ehtiyyat hissələriYüklə
1299 15.03.2018-11118-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1300 15.03.2018-11012-18 ELAN-uzadılma-2 Yüklə
1301 15.03.2018-23011-18-ozukocuren kagizYüklə
1302 15.03.2018-31003-18-ŞamYüklə
1303 15.03.2018-13002ƏT-18- boru kəmərlərini dəyişdirməklə əsaslı təmirYüklə
1304 14.03.2018-23013-18-Elan-KompyüterlərYüklə
1305 13.03.2018 - 11007-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1306 13.03.2018-31001TX-18 avadanlıqların defektoskopik müayinədən keçirilməsi və hesabatlarYüklə
1307 12.03.2018-Hərrac -Azneft İB-2Yüklə
1308 12.03.2018-25016-18-Elan (boru 114x4.5-11mm)Yüklə
1309 12.03.2018-23010-18-Elan-Kompyüterlər və İş stansiyalarıYüklə
1310 12.03.2018-26033-18-DivertorYüklə
1311 12.03.2018-26034-18-KompressorYüklə
1312 09.03.2018-22001-18-Qaz qızdırıcılara olan tələbatYüklə
1313 09.03.2018-11024-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
1314 09.03.2018-23008-18-Yanğın-mühafizə mallarıYüklə
1315 07.03.2018-26024-18-Qazma nasoslarına ehtiyyat hissələrYüklə
1316 07.03.2018-23009-18-Casio Əl terminallarıYüklə
1317 06.03.2018-22001ƏT-18-MQKS-in QPS-də xarici elektrik təchizatı tikinti-quraşdırma işləriYüklə
1318 05.03.2018-31001-18- IstidəyişdiriciYüklə
1319 05.03.2018-13005-18-mal material-uzadılmaYüklə
1320 02.03.2018-29009-18 Elektrik mallarıYüklə
1321 01.03.2018-29014-18-Müxtəlif təyinatlı mallara və yağlara olan tələbatYüklə
1322 01.03.2018-23007-18-Elan Helium və Kalibrləmə qazlarıYüklə
1323 01.03.2018-26003-18-Yüktutucu tərtibatlar-vaxtın uzadılmasıYüklə
1324 28.02.2018-25015-18-Elan (birləşd.mufta 3x95mm2)Yüklə
1325 28.02.2018-25010-18-Elan (boru 325x14mm) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1326 28.02.2018-12004-18-qazma borularıYüklə
1327 28.02.2018-29011-18 -elektrik kabellərinə (LOT-3) olan tələbatYüklə
1328 27.02.2018-30001ƏT-18 - Texnoloji qurğularda etajer soyuducu qurğuların təmiriYüklə
1329 27.02.2018-11027-18- Yağlı kəndir - paranitYüklə
1330 26.02.2018-25013-18-Elan (boru 219x14-16mm)Yüklə
1331 26.02.2018-11012-18 Qaz analizatoruna və ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1332 26.02.2017-29007-18-plomb qapayıcıYüklə
1333 23.02.2018-25012-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
1334 23.02.2018-26021-18.Elan-Qazma manifolduYüklə
1335 23.02.2018-11017-18-Texnoloji avadanlıqlara və nasoslara olan tələbat.Yüklə
1336 22.02.2018-11015-18-asma kranYüklə
1337 22.02.2018-29008-18 - manometrYüklə
1338 22.02.2018-25006-18-boru 146-219mm -vaxtın uzadılmasıYüklə
1339 22.02.2018-23003-18-Server avadanlıqlarıYüklə
1340 21.02.2018-31003-18-ŞamYüklə
1341 21.02.2018-11014-18-elektrik mallarıYüklə
1342 21.02.2018-11127-17 - İşıqlandırıcılar - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
1343 21.02.2018-Hərrac -Azneft İB mal materialYüklə
1344 21.02.2018-35001-18 GPS avadanlığına olan tələbatYüklə
1345 21.02.2018-12003-18-kabel başlıalqrıYüklə
1346 21.02.2018-23004-18-Akkumulyatorlar RadiostansiyaYüklə
1347 21.02.2018-23005-18-Ölçü cihazlarıYüklə
1348 21.02.2018-29010-18-LOT-1 Polad fitinqlərin və LOT-2 Flyans, araqatı və bolt-qaykalarınYüklə
1349 21.02.20.18-26022-18-Qazma baltalarıYüklə
1350 21.02.2018-11136-17-elan vaxtının uzadılması-nasoslarYüklə
1351 20.02.2018- 11118-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1352 19.02.2018-11022-18 Mancanaq dəzgahının səlist idarəetmə stansiyasına olan tələbat Yüklə
1353 19.02.2018-11011-18 - Silfonlu kompensatorYüklə
1354 16.02.2018-25002-18-Rifli və polad vərəqələr-vaxtın uzadılmasıYüklə
1355 16.02.2018-25011-18-boru 219x10-14mmYüklə
1356 16.02.2018-26012-18-Kimyəvi reagentlərYüklə
1357 16.02.2018-11019-18 Qazma borularına olan tələbat Yüklə
1358 16.02.2018-26020-18-Tikinti materiallarıYüklə
1359 16.02.2018-29006-18 PE borular (Lot1) və fitinqlər (Lot2)Yüklə
1360 14.02.2018-22003-18-kompleks transformator yarımstansiyalarının mallarına olan tələbatYüklə
1361 14.02.2018-29005-18-Boyalar və həllediciYüklə
1362 14.02.2018-23002-18--Maqnit lent oxuyucuları (GGİ)Yüklə
1363 13.02.2018-29001-18 çap kağızıYüklə
1364 13.02.2018-29004-18-Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1365 13.02.2018-22002-Separator,drenaj tutumu,daraldıcı quruluş və avtomatika mallarına olan tələbatYüklə
1366 13.02.2018-30001TX-18-Energetika qurğu və avadanlıqlarında sınaq-sazlama xidmət işləriYüklə
1367 13.02.2018-12002-18-müxtəlif geofiziki avadanlıqlarYüklə
1368 12.02.2018-11007-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
1369 12.02.2018-11007-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
1370 12.02.2018-25003-18-pasl.pol.vərəqələrYüklə
1371 08.02.2018-33001-18-mal-materiallarYüklə
1372 06.02.2018-26017-18-Tıxac, fənər, burazlarYüklə
1373 05.02.2018-25055-17-Elan (şveller) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1374 02.02.2018-26009-18-Əsaslı təmir-KF-60Yüklə
1375 02.02.2018-13005-18-mal materialYüklə
1376 02.02.2018-29003-18 Pe birləşmələrYüklə
1377 02.02.2018-25054-17-künclük - vaxtın uzadılmasıYüklə
1378 02.02.2018-23006-17-Sinxron tərcümə sistemiYüklə
1379 31.01.2018-25052-Boru 89-25mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
1380 31.01.2018-28002-17 - Etalon qazlar ve nano tozlarYüklə
1381 31.01.2018-25010-18-Elan (boru 325x14mm)Yüklə
1382 31.01.2018-25062-17-Elan (Sement) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1383 30.01.2018-11083-17 Vaxtın uzadılması MEDNYüklə
1384 30.01.2018-25007-18 ilmelerYüklə
1385 29.01.2018-11017-18 Texnoloji avadanlıqlara və nasoslara olan tələbatYüklə
1386 29.01.2018-25008-18 -Paslanmayan boru və boru birləşmələriYüklə
1387 29.01.2018-31002-18- Termolplastik polietilen örtükYüklə
1388 26.01.2018-12013-17-5000 kanallı stansiyaYüklə
1389 26.01.2018-23001-18-Ehtiyyat hissələriYüklə
1390 26.01.2018-23034-17- KvəTT və Sərf materialları UzadılmaYüklə
1391 24.01.2018-11104-17-Mühərriklər-vaxtın uzadılmasıYüklə
1392 24.01.2018-29002-18 -QumYüklə
1393 24.01.2018-25051-17-İkitavrlar - vaxtın uzadılmasıYüklə
1394 24.01.2018-26003-18.Elan-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
1395 23.1.2018-11121-17 Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
1396 23.1.2018-29001-18 çap kağızıYüklə
1397 23.1.2018-11015-18-müxtəlif növ mallarYüklə
1398 23.1.2018-25006-18-Elan (boru 146-219mm)Yüklə
1399 22.01.2018-11012-18 Qaz analizatoruna və ehtiyat hissələriYüklə
1400 19.01.2018-25054-17-künclük - vaxtın uzadılmasıYüklə
1401 19.01.2018-25001-18-Boru birləşmələriYüklə
1402 19.01.2018-25002-18-Rifli və polad vərəqələrYüklə
1403 18.01.2018- 11124-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1404 18.01.2018- 11009-18 Dozator nasos eht.hissələriYüklə
1405 16.01.2018-26057-17-Laboratoriya avadanlıqlarıYüklə
1406 16.01.2018-11008-18 - NKBYüklə
1407 15.01.2018-25052-boru 89-25mm- vaxtın uzadılmasıYüklə
1408 12.01.2018-11138-17-dizel_generatorYüklə
1409 12.01.2018-25045-17 -abraziv materialiYüklə
1410 12.01.2018-11099-17-kəsici və tutucu alətlər-vaxtın uzadılmasıYüklə
1411 12.01.2018-11129-17 -Laboratoriya avadanlıqları Yüklə
1412 12.01.2018-25003-18-pasl.pol.vərəqələrYüklə
1413 12.01.2017-25051-17-İkitavrlar - vaxtın uzadılmasıYüklə
1414 11.01.2018-25004-18 mal-materiallra olan tələbatYüklə
1415 10.01.2018-17001TX-18-NEZ-də istismar olunan avtomat. id. sist. tex. xid. işləriYüklə
1416 10.01.2018-12016-17-Qazıla bilən rezin pakerə olan tələbatYüklə
1417 09.01.2018-11127-17 - Lampalar - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
1418 08.01.2018-26056-17-Vaxtın uzadılması (Qazma boruları)Yüklə
1419 08.01.2017-11121-17- Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
1420 05.01.2018-11118-17 Mexaniki avadanlıqlarYüklə
1421 05.01.2018-11131-17 Polad boruYüklə
1422 05.01.2018-25061-Elan (boru 1020x16mm)Yüklə
1423 05.01.2018-25055-17-Elan (şveller)Yüklə
1424 04.01.2018-12013-17-73.1-Seysmik stansiya (5000 kanallı avadanlıqla) və xüsusi təyinatlı geofizikiYüklə
1425 29.12.2017-23031-17-Vakuum açarı yuvalarına təlabatYüklə
1426 29.12.2017-11092-17-elan vaxtının uzadılması-dalğıc mallarıYüklə
1427 29.12.2017-23034-17-Ehtiyat hissələriYüklə
1428 29.12.2017-11136-17-nasoslarYüklə
1429 29.12.2017-23032-17-Şəbəkə mallarıYüklə
1430 29.12.2017-23030-17-TrimbleYüklə
1431 29.12.2017-11096-17- vaxtının uzadılması-stendYüklə
1432 29.12.2017-25005T - 17-Bulla 6- da NÖC və Avtomatika işləri - vaxtın uzadılmasıYüklə
1433 28.12.2017-13023-17-mal material-uzadılmaYüklə
1434 28.12.2017-25062-17-SementYüklə
1435 28.12.2017-17010-17-rəngləndiriciyə olan tələbatYüklə
1436 27.12.2017-25049-17-boru 377-426mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
1437 27.12.2017-25050-boru 273x8-14mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
1438 25.12.2017-25060-boru 530x12mmYüklə
1439 21.12.2017-25057-17-Şaquli hidravlik qaldırıcı qülləYüklə
1440 20.12.2017-11129-17 -Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1441 20.12.2017-23033-17-İş stansiyalarıYüklə
1442 19.12.2017-25054-17-künclükYüklə
1443 18.12.2017-13019-17-mal material- uzadılmaYüklə
1444 15.12.2017-25056-17-Vintli elektrik kompressorYüklə
1445 15.12.2017-29025-17 -pulser connector batareyaYüklə
1446 14.12.2017-11138-17-generator Yüklə
1447 14.12.2017-23020-17- Elan Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1448 14.12.2017-25058-17 - İnert materiallarYüklə
1449 14.12.2017-11014TX-17 hava və faber balon təmir və sınaqYüklə
1450 14.12.2017-25052-boru 89-25mmYüklə
1451 13.12.2017-25051-17-İkitavrlarYüklə
1452 13.12.2017-Bulla 6- da NÖC və Avtomatika - vaxtın uzadılmasıYüklə
1453 11.12.2017-26056-17-Muftasız borularYüklə
1454 11.12.2017-23029-17-Konfrans sistemi üçün avadanlıqlarına olan təlabatYüklə
1455 11.12.2017-25045-17- abraziv materialiYüklə
1456 11.12.2017-11099-17-kəsici və tutucu alətlər-uzadılmaYüklə
1457 11.12.2017-25043-17-qoruy. və tənzim klapanlarYüklə
1458 11.12.2017-11089-17 - Elektrik malları -uzadılmaYüklə
1459 11.12.2017-13017-17-mal material-uzadılmaYüklə
1460 11.12.2017-hərracYüklə
1461 06.12.2017-25001T- 17-Bulla122-də NÖC və A işləri (tikinti)-vaxtın uzad.Yüklə
1462 05.12.2017-11121-17-NÖÇ Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
1463 05.12.2017-11104-17 Elektrik motorlarına olan tələbatYüklə
1464 04.12.2017-35005-17-Məişət və təsərrüfat mallarına olan təlabatYüklə
1465 30.11.2017-12014-17- GeneratorYüklə
1466 30.11.2017-17009-17-elektrik mühərriklərYüklə
1467 30.11.2017-11096-17-stendlərYüklə
1468 30.11.2017-13023-17-mal materialYüklə
1469 29.11.2017-12017-17-yüksək həlletmə qabiliyyətli seysmik işlərYüklə
1470 29.11.2017-25050-boru 273x8-14mmYüklə
1471 29.11.2017-25049-17-boru 377-426mmYüklə
1472 27.11.2017-12010-17-mal-material 2 LOTYüklə
1473 24.11.2017-11133-17 Kimyəvi reagentlərYüklə
1474 24.11.2017-11124-17 KabellərYüklə
1475 23.11.2017-25004T-17-Bulla-12 NOC və avtomatika quraşdırma-uzatmaYüklə
1476 23.11.2017-11129-17 Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1477 23.11.2017-11100-17-çənlər,filtr və NBO-160D qazma qurğusunun eh. hisYüklə
1478 22.11.2017-11086-17-müxtəlif növ mallar-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
1479 22.11.2017-25037-17-Elan (güc kabeli 3x95mm2)Yüklə
1480 22.11.2017-11092-17-elan vaxtının uzadılması-dalğıc mallarıYüklə
1481 21.11.2017-11127-17 - Lampalar ,işıqlandırıcılarYüklə
1482 20.11.2017-23026-17 Lot 2- Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1483 17.11.2017-25047-17-part.davamlı müxt.elek.mallarYüklə
1484 16.11.2017-23020-17-Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1485 15.11.2017-14001T-17-inzibati binalar, operaor otaqları və digər təyinatlı təmir işləriYüklə
1486 15.11.2017-23027-17-server avadanlıqlarıYüklə
1487 14.11.2017-25005T- 17- Bulla SDÖ-6 NÖCvəAYüklə
1488 14.11.2017-11119-17 Xilasedici sallarYüklə
1489 14.11.2017-11089-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılmasıYüklə
1490 14.11.2017-11086-17-müxtəlif növ mallar-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
1491 13.11.2017-29024-17- polad fitinqlərə olan tələbatYüklə
1492 13.11.2017-11099-17-kəsici və tutucu alətlərYüklə
1493 13.11.2017-23028-17-ŞlaqbaumYüklə
1494 13.11.2017-32001-17 bioloji təmizləmə qurğusu.docxYüklə
1495 13.11.2017-25043-17-qoruy. və tənzim klapanlarYüklə
1496 10.11.2017-11010TX-17 sınaq, def.eks..Yüklə
1497 10.11.2017-11014TX-17 hava və faber balon təmir və sınaqYüklə
1498 10.11.2017-11108-17-klapanYüklə
1499 08.11.2017-25048-17 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
1500 08.11.2017-13017-17-mal material- uzadılmaYüklə
1501 07.11.2017-23003ƏT-17 - İnzibati və köməkçi binaların əsaslı təmiriYüklə
1502 06.11.2017-22002ƏT-17-qaz kəmərlərində EKM qurğusu və xarici elektrik təchizatıYüklə
1503 06.11.2017-25045-17-abraziv materialiYüklə
1504 02.11.2017-23024-17-KabellərYüklə
1505 02.11.2017-350010-17-Ehtiyyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1506 01.11.2017-30005-17-mal-materiallarYüklə
1507 01.11.2017-herrac.docYüklə
1508 01.11.2017-23025-17- Akkumulyatorlar RadiostansiyaYüklə
1509 01.11.2017-23004ƏT-17 - Qobustan ATS binasının əsaslı təmiriYüklə
1510 31.10.2017-12014-17-GeneratorYüklə
1511 31.10.2017-23026-17-MətbəəYüklə
1512 31.10.2017-23016-17-CiscoYüklə
1513 27.10.0217-12014-17 -Socar GeneratorYüklə
1514 27.10.0217-25024-17-Elan (pasl.borular)Yüklə
1515 27.10.0217-25046-17-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
1516 27.10.2017-26050-17-Qoruyucu borularYüklə
1517 26.10.2017-25044-17 Komekci mallarYüklə
1518 26.10.2017-30004-17-mal-materiallarYüklə
1519 25.10.2017-25024-17-pasl.borular.Yüklə
1520 25.10.2017-11100-17-gil qarışdıran, çənlər və NBO-160D qazma qurğ. eh. his.Yüklə
1521 25.10.2017-11107-17-Fluidscan cihazıYüklə
1522 24.10.2017-25004T- 17 Bulla SDÖ-12 NÖCvəAYüklə
1523 23.10.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallarYüklə
1524 23.10.2017-29023-17-Qaynaq çubuğuYüklə
1525 23.10.2017-17008-17-hidrogen analizatoruna olan tələbatYüklə
1526 23.10.2017-13019-17-Mal-materiallara olan tələbatYüklə
1527 20.10.2017-25040-17-Elan (pasl.boru birləş.)Yüklə
1528 20.10.2017-11042-17 Müsabiqənin vaxtının uzadılmasıYüklə
1529 18.10.2017-11092-17-dalğıc mallarıYüklə
1530 18.10.2017-11086-17-müx.materialYüklə
1531 17.10.2017-11009TX-17 KEQ kran - diaq. və sınaq vaxtının uz.Yüklə
1532 13.10.2017-23023-17-AkkamulyatorlarYüklə
1533 13.10.2017-28006-17 - Mal-materialYüklə
1534 11.10.2017-Herrac_yeniYüklə
1535 10.10.2017-11089-17 - Elektrik mallarıYüklə
1536 10.10.2017-23020-17-Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1537 06.10.2017-13017-17-mal materialYüklə
1538 06.10.2017-23021-17-LenelYüklə
1539 06.10.2017-12012-17 Elan Socar Quyu ağzı kipləşdirici- LubrikatorınYüklə
1540 05.10.2017-11075-17-elektrik mallarıYüklə
1541 05.10.2017-11097-17 BoyaYüklə
1542 03.10.2017-11083-17 -elektrik dalma nasoslarıYüklə
1543 28.09.2017-28005-17 - StandartlarYüklə
1544 28.09.2017-26039-17-Qoruyucu borular-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1545 27.09.2017-25034-17-Elan (Çəpərvari döşəmə)Yüklə
1546 27.09.2017-25040-17-Elan (pasl.boru birləş.)Yüklə
1547 26.09.2017-11012TX-17 helium balon təmir və sınaqYüklə
1548 26.09.2017-30004-17-satınalma müsabiqəsiYüklə
1549 25.09.2017-25042-17 Dolgu materialıYüklə
1550 25.09.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1551 22.09.2017-25039-17-NÖCA kabellərYüklə
1552 22.09.2017-25024-17-Elan (pasl.borular)Yüklə
1553 22.09.2017-25042-17 Dolgu materialıYüklə
1554 21.09.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallarYüklə
1555 20.09.2017-11073-17 şlanq,rezesYüklə
1556 20.09.2017-11042-17 Paker,katuşkaYüklə
1557 19.09.2017-28003-17 - KonsistometerYüklə
1558 19.09.2017-25033-17-Elan (boru 630x12mm) uzadılması (2)Yüklə
1559 19.09.2017-31008-17-Xromatoqrafiya cih. kalibr. üç. etalon qaz qarışıqlarıYüklə
1560 18.09.2017-23019-17- Elan uzadılmaYüklə
1561 18.09.2017-11057-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
1562 15.09.2017-26041-17-Qumayırıcı-Elan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
1563 14.09.2017-26044-17-Qazma boruları-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1564 13.09.2017-29019-17 - Elan- batareyaYüklə
1565 13.09.2017-25035-17-Elan (6-8mm rifli polad vərəq)Yüklə
1566 13.09.2017-11064-17 Qazma borusu - Vaxtın uzadılması elanı Yüklə
1567 13.09.2017-25003-T- 17-1ədəd 10000m3 su çəninin zavod şəraitində hazırlanması və çatdırılmasıYüklə
1568 11.09.2017-23020-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1569 11.09.2017-11063-17-qaldırıcı qurğular-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
1570 08.09.2017-11010TX-17 sınaq, def.eks.Yüklə
1571 08.09.2017-25002T- 17 DDÖ2 -2-də köpüklə avtomatlaşdırma və yanğınsöndürmə sistemiYüklə
1572 07.09.2017-35008-17-Manipulyatorlara olan tələbatYüklə
1573 07.09.2017-35009-17-Borudüzənlərə olan tələbatYüklə
1574 06.09.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1575 06.09.2017-11059-17-AQPQ-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
1576 31.08.2017-25036-17 Muxtelif armaturlar- ElanYüklə
1577 31.08.2017-26042-17-Kimyəvi reagentlər-ElanYüklə
1578 30.08.2017-26039-17-Qoruyucu borular-ElanYüklə
1579 29.08.2017-26043-17-Qazma baltaları-ElanYüklə
1580 28.08.2017-23003ƏT-17 - inzibati və köməkçi binalarının əsaslı təmiriYüklə
1581 25.08.2017-25027-17-Elan (müxt.materi)s. tarixin uzadılmasıYüklə
1582 23.08.2017-26024-17-Mal-materiallar-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1583 21.08.2017-13006ƏT-17 - . Suraxanı NNS-də RVS-5000 tipli neft çənləri - 1 əd yenidən qurulması, 1 əd təmiriYüklə
1584 21.08.2017-13007ƏT-17 - Dş 150mm, 200mm, 300mm olan neft kəmərlərinin təmiriYüklə
1585 18.08.2017-11011TX-17 sökülmüş metal konstruksiyalarının diaqnostika edilərək yararlılığının yoxlanılması və rəy verilməsi xidmətiYüklə
1586 17.08.2017-26044-17-Qazma boruları-ElanYüklə
1587 16.08.2017-11003ƏT-17 HAK kran-təmir DDÖ-8 - vaxtın uzadılmasıYüklə
1588 15.08.2017-11019-17 ,NÖC və A ,Elanda vaxtın 3 dəyişdirilməsiYüklə
1589 15.08.2017-11038-17 - NKB - Elan SOCAR -müddətin uzadılmasıYüklə
1590 15.08.2017-31004TX-17 - “SHG-SCHACK GmbH” E-12A və E-12B mövqeli tablandırıcı-buxarlandırıcı aparatların təmiri işləri - vaxtın uzadılmasıYüklə
1591 15.08.2017-12007-17 Elan Socar Hiroskopik inklinometrə və quyudibi istiqamətləndiri...Yüklə
1592 15.08.2017-23017-17- Elan SOCAR (Boru birləşdiriciləri) UzadılmaYüklə
1593 15.08.2017-11068-17 Vaxtın uzadılması PTB ehtiyyat hissələriYüklə
1594 15.08.2017-25033-17-Elan (boru 630x12mm)Yüklə
1595 13.08.2017-26041-17-Qumayırıcı-ElanYüklə
1596 11.08.2017-26040-17-Qəza ləğvetmə alətləriYüklə
1597 10.08.17 - 13014-17 - Mal-materialYüklə
1598 11.08.2017-28004-17 - LaprollarYüklə
1599 10.08.2017 - 25021-17-Elan (168-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1600 10.08.2017 - 11057-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
1601 25002T- 17 DDÖ2-də köpüklə avtomatlaşdırılmış yanğınsöndürmə sistemi - vaxtın uzadılmasıYüklə
1602 11063-17-Qaldırıcı qurğular-Elan SOCARYüklə
1603 29020-17 Elan AZEYüklə
1604 08.08.2017-11058-17-paker - Elan - müddətin uzadılması elan SOCARYüklə
1605 28001-17 - Kimyevi reagentlerYüklə
1606 23001ƏT-17 - Sahil və Səngəçalda 44 metrlik radio-qüllələrin aşınmaya qarşı əsaslı təmiriYüklə
1607 07.08.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallar - Elan SOCARYüklə
1608 07.08.2017-31011-17-Elan-(Natrium hidroksid təmizlənmiş marka A)Yüklə
1609 07.08.2017-31004TX-17 - “SHG-SCHACK GmbH” E-12A və E-12B mövqeli tablan...Yüklə
1610 07.08.2017-11005TX-17-Bioloji qurgu xidmət-vaxtın uzadılmasıYüklə
1611 03.08.2017-29022-17 Elan Açar çilingər üçünYüklə
1612 03.08.2017-23016-17- Elan SOCAR UzadılmaYüklə
1613 02.08.2017-23019-17-Elan-Mətbəə mallarıYüklə
1614 11055-17 Elan vaxtın dəyişdirilməsiYüklə
1615 02.08.2017-11052-17-İlmə və burazlar - Elan - müddətin uzadılması elan SOCARYüklə
1616 02.08.2017-26023-17-Vaqon evciklərı (Elan)Yüklə
1617 02.08.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular)Yüklə
1618 28.07.2017-29021-17 polad borulara olan tələbatYüklə
1619 28.07.2017-23018-17-Telekommunikasiya avadanlıqlarıYüklə
1620 27.07.2017-25002T- 17 DDÖ2-də köpüklə avtomatlaşdırılmış yanğınsöndürmə sistemi - vaxtın uzadılmasıYüklə
1621 27.07.2017-25029-17-Elan (boru 530x12mm)Yüklə
1622 25.07.2017-25028-17-Qaynaq çubuqlarıYüklə
1623 25.07.2017-25019-17-boru 530-426mm) tarixinin uzadılması- 2Yüklə
1624 25.07.2017-25023-17-Elan (künclük) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1625 25.07.2017-25027-17-Elan (müxtelif mal material)Yüklə
1626 25.07.2017-25025-17-Elan (müxtelif)tarixin uzadılmasıYüklə
1627 25.07.2017-25001T- 17 BULLA-122də NÖC və A işləri (tikinti) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1628 25.07.2017-54.1 nəzarət və qaz karotaj stansiyasına olan tələbatYüklə
1629 24.07.2017-11059-17 - Avtamatik qaz paylayıcı qurğuya olan tələbatYüklə
1630 24.07.2017-31002-17-kompressorlar üçün işçi klapanlara olan tələbatYüklə
1631 21.07.2017-11006QX-17 - ABB PLC bazası, videomüşhadə, yanğınaşkarlayıcı vəs. xidmət işləriYüklə
1632 21.07.2017-25020-17-Elan (şvellerlər)tarixin uzadılmasıYüklə
1633 20.07.2017-29017-17 çap kağızıYüklə
1634 20.07.2017- 11012-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1635 20.07.2017-26038-17-Sürtkü yağlarıYüklə
1636 20.07.2017-31002-17- kompressorlar üçün klapanlarYüklə
1637 19.07.2017-12003-17-GeneratorYüklə
1638 18.07.2017-26024-17-Mal-materiallar-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1639 14.07.2017-13012-17-elektrik lampalarıYüklə
1640 13.07.2017-22007-17-Separatorlara olan tələbatYüklə
1641 13.07.2017-11068-17 ELAN PTB ehtiyyat hissələriYüklə
1642 13.07.2017-22001ƏT - 17 EKM qurğuları və elektrik təchizatı (tikinti-quraşdırma)Yüklə
1643 13.07.2017-11053-17-VS 125x36 markalı qüllənin ehtiyyat hissələri Yüklə
1644 13.07.2017-11058-17 - PakerYüklə
1645 13.07.2017-11009TX-17 KEQ kran - diaqnostika və sınaqYüklə
1646 11.07.2017-11013-17 Sınaq Stendləri Vaxtın uzadılmasıYüklə
1647 11.07.2017- 11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1648 10.07.2017-23011-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1649 10.07.2017-11057-17 - Elektrik mallarıYüklə
1650 07.07.2017-11019-17 ,NÖC və A ,Elanda vaxtın dəyişdirilməsiYüklə
1651 07.07.2017-23017-17-boru birləşdiricilərinə təlabatYüklə
1652 06.07.2017-25026-17-Elan (Sement)Yüklə
1653 06.07.2017-17007-17-Filtrləyici elementlərə olan tələbatYüklə
1654 06.07.2017-25019-17-Elan (boru 530-426mm) tarixinin uzadılması)Yüklə
1655 06.07.2017-11052-17 -İlmə və burazlar Yüklə
1656 06.07.2017-31003TX-17 kompressorun dirsəkli valı- təmir- vaxtın uzadılmasıYüklə
1657 06.07.2017-13005ƏT-17 - Suraxanı NNS-də texnoloji neft kəmərinin əsaslı təmiriYüklə
1658 06.07.2017-11003ƏT-17 HAK kran - təmir DDÖ-8Yüklə
1659 06.07.2017-25002T- 17 Günəşli yat DDÖ-2 NÖC və A işləri (tikinti)Yüklə
1660 06.07.2017-13008-17-mal materiallar uzadılma.docYüklə
1661 04.07.2017-23015-17-CasioYüklə
1662 04.07.2017-29018-17 G4 tipli mexaniki qaz sayğaclarına olan tələbatYüklə
1663 04.07.2017-29013-17 Müddətin uzadılması haqqında Plastik qutu G-4 sayğaclar üçünYüklə
1664 04.07.2017-11055-17 müxtəlif mal-materialYüklə
1665 03.07.2017-11005TX-17-Bioloji qurğu xidmətYüklə
1666 03.07.2017-11056-17 Xilasedici sallarYüklə
1667 03.07.2017-13004ƏT-17 - 6 kv kabel xəttinin əsaslı təmiriYüklə
1668 03.07.2017-13003ƏT-17 - Neft tutucusunun yenidən qurulması (tikinti)Yüklə
1669 30.06.2017-11031A-17-Dizel generatoruYüklə
1670 30.06.2017-25018-17-Elan (Boru birləşmələri)Yüklə
1671 30.06.2017-25021-17-Elan (168-325mm borular)Yüklə
1672 30.06.2017-23016-17-CiscoYüklə
1673 30.06.2017-23014-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1674 30.06.2017-23013-17-Server genişləndirməYüklə
1675 29.06.2017-17005-17-texniki maye kaustik sodaya olan tələbatYüklə
1676 29.06.2017-25001T- 17 BULLA-122də NÖC və A işləri (tikinti)Yüklə
1677 23.06.2017-29017-17 çap kağızıYüklə
1678 23.06.2017-25023-17-Elan (künclük)Yüklə
1679 23.06.2017-25025-17 Muxtelif materiallarYüklə
1680 22.06.2017 -11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1681 22.06.2017-31003TX-17 kompressorun dirsəkli valı- təmirYüklə
1682 21.06.2017-12005-17-Elan-MaterialYüklə
1683 20.06.2017-22002-17-Elan -yeniden müsabiqəyə dəvətYüklə
1684 20.06.2017-11048-17 Vaxtın uzadılması ELANI PəstahYüklə
1685 20.06.2017-11.07.2017- 11035-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1686 20.06.2017-11004TQX-2017 Nur ArazYüklə
1687 20.06.2017-25020-17-Elan (şvellerlər)Yüklə
1688 20.06.2017-25022-17-Elan (Boru birləşmələri)Yüklə
1689 19.06.2017-11049-17 Vaxtın uzadılması DeemulgatorYüklə
1690 19.06.2017-31002TX-17 - körpülü kran - vaxtın uzadılmasıYüklə
1691 16.06.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
1692 16.06.2017-29015-17 Müddətin uzadılması haqqında karbitYüklə
1693 14.06.2017-11046-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1694 14.06.2017-11020-17 Elan vaxtın dəyişdirilməsi Filtr, yanğın söndur, yuma şlanqlarıYüklə
1695 14.06.2017-13009-17-Elan-mal materialYüklə
1696 13.06.2017-29013-17 Müddətin uzadılması haqqında Plastik qutu G-4 Lot-1 və Açar çilingər üçün Lot-2Yüklə
1697 12.06.2017-26037-17-Graco və WildenYüklə
1698 12.06.2017-11013-17 Sınaq StendləriYüklə
1699 09.06.2017-35001-17-polad burazlara və ilməklərə olan təlabatYüklə
1700 09.06.2017-31006-17-Boru kemer armaturlarinin sınaq kompleksi və texnoloji ləvazimatlarYüklə
1701 09.06.2017-11053-17 - VS125x36 markalı qülləYüklə
1702 09.06.2017-10004-17 xüsusi geyim uzadılmaYüklə
1703 09.06.2017-21001-17 test və standartlarYüklə
1704 09.06.2017- 35003-17-Nəqliyyat vasitələrinə olan təlabatYüklə
1705 08.06.2017-26025-17-SementYüklə
1706 07.06.2017-13008-17-Elan-mal materiallarYüklə
1707 07.06.2017-26021-17-Hidravlik domkratYüklə
1708 07.06.2017-25019-17-Elan (boru 530-426mm)Yüklə
1709 07.06.2017-26024-17-Mal-materiallarYüklə
1710 06.06.2017-35005-17-Məişət və təsərrüfat mallarına olan təlabatYüklə
1711 06.06.2017-23011-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1712 06.06.2017-11041-17 LOT 1, 2 Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
1713 06.06.2017-31005-17-(Xlorid turşusu sintetik texniki (marka A))Yüklə
1714 06.06.2017-31004-17-(XA-30 yaqi QOST 5546-86 ve ya analoqu)Yüklə
1715 06.06.2017-31007-17-(Sənaye yağı I-50A ve ya analoqu)Yüklə
1716 06.06.2017-13007-17-Elan-mal materiallarYüklə
1717 05.06.2017-30001-17-LOT-2Yüklə
1718 05.06.2017-30003-17-LOT-1 və LOT-2Yüklə
1719 01.06.2017-11034-17-Elektrik malları -müdətin uzadılmasıYüklə
1720 01.06.2017-11038-17 - NKB - müddətin uzadılmasıYüklə
1721 01.06.2017-11037-17-YastıqlarYüklə
1722 01.06.2017-11019-17 NÖCYüklə
1723 05.06.2017-31002TX-17 Azərikimya - Körpülü kranların təmiriYüklə
1724 05.06.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
1725 02.06.2017- 11017-17 Yanğınsöndermə malları açılş tarixnin uzadılması elanıYüklə
1726 02.06.2017-11006-17 -Vaxtının uzadılmasıYüklə
1727 31.05.2017-35006-17-Çəngəlli yükləyicilərə olan təlabatYüklə
1728 31.05.2017-29014-17-Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1729 31.05.2017-12001-17-Geofiziki kabelə olan tələbatYüklə
1730 30.05.2017-25015-17-(426-21 mm borular)-uzadılmaYüklə
1731 30.05.2017-13004-17-mal materiallar -uzadılmaYüklə
1732 27.05.2017-35004-17 - ELAN - avtoşinlərYüklə
1733 25017-17 İnert materiallar - ElanYüklə
1734 27.05.2017-30.2 12002-17-Elan-SpulerYüklə
1735 27.05.2017-23012-17-Elan-Vakuum açarı yuvalarıYüklə
1736 27.05.2017-26022-17-R-700 rotorun içliyi-ElanYüklə
1737 25.05.2017-12003-17-Partlayıcı maddələr və avadanlıqlarYüklə
1738 24.05.2017-31001TX-17 Kompressorun ehtiyat hissələrinin bərpası - vaxtın uzadılmasıYüklə
1739 22.05.2017-2101-17 test və standartlarYüklə
1740 22.05.2017-11024-17(11051-16 Lot 2)-video musahideYüklə
1741 19.05.2017-29016-17- polad boruYüklə
1742 18.05.2017-2. 30002-17-LOT1, LOT-2 və LOT-3Yüklə
1743 18.05.2017-2. 30001-17-LOT-3, LOT4 və LOT5Yüklə
1744 17.05.2017-11012-17 Laboratoriya qurğusuYüklə
1745 17.05.2017-26019-17-Mal-materiallarYüklə
1746 17.05.2017-11036-17 Kimyəvi reagentlərYüklə
1747 16.05.2017-29013-17-Plastik qutu G-4 Lot-1 və Açar çilingər üçün Lot-2Yüklə
1748 16.05.2017-29015-17-Karbidə olan tələbatYüklə
1749 15.05.2017-31001-17-Qablaşdırma materialı FFS rulon torbaYüklə
1750 15.05.2017-11020-17 Filtr, yanğın söndur, yuma şlanqlarıYüklə
1751 15.05.2017-11048-17-PəstahYüklə
1752 15.05.2017-11049-17 DeemulgatorYüklə
1753 15.05.2017-10004-17 xüsusi geyim az (vaxtın uzadılması haqqında)Yüklə
1754 15.05.2017-13005-17-nasos aqreqatıYüklə
1755 15.05.2017-23008-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1756 12.05.2017 - 11007-17 mal-materiallarYüklə
1757 12.05.2017-25013-17-Elan (qaynaq aparatı)Yüklə
1758 11.05.2017-31001TX-17 - Kompressorun ehtiyat hissələrinin bərpasıYüklə
1759 11.05.2017-11035-17-Qaynaq aparatlarıYüklə
1760 11.05.2017-11046-17 Soba PTBYüklə
1761 10.05.2017-17004-17-elektrik qızdırıcı sobalara olan tələbatYüklə
1762 10.05.2017-17005TX-17-Kompressor (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1763 05.05.2017-11044-17-Elektrik Dalma NasoslarıYüklə
1764 05.05.2017-30003-17-Nöc və A, indikator çubuqlarıYüklə
1765 04.05.2017-(35001-17)-polad burazlar ilməklərYüklə
1766 04.05.2017-35002-17-AkkumulyatorlarYüklə
1767 04.05.2017-26013-17-Şlam konveyeri(Vaxtın uzadılması)Yüklə
1768 04.05.2017-35003-17-Nəqliyyat VasitələriYüklə
1769 04.05.2017-26016-17-Qəza ləğvetmə alətləriYüklə
1770 01.05.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapanYüklə
1771 01.05.2017-23011-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1772 01.05.2017-11041-17 Sement, nasos ştanqı, mufta, qayışYüklə
1773 01.05.2017-11006-17 Texnoloji avadanlıqlarYüklə
1774 01.05.2017-27.02.2017-28001-17 - Kimyevi reagentler - uzadılmaYüklə
1775 01.05.2017-12002-17-SpulerYüklə
1776 01.05.2017-13002ƏT-17 - Neft Kəmərləri -çənlər parkında elektrik işləri- təmirYüklə
1777 01.05.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçənYüklə
1778 28.04.2017-11016-17 Dizel generatorlarının ehtiyyat hissələriYüklə
1779 28.04.2017- 11033-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1780 28.04.2017-12001-17-Geofiziki kabelYüklə
1781 28.04.2017-11034-17-Elektrik mallarıYüklə
1782 28.04.2017-25015-17-Elan (426-21 mm borular)Yüklə
1783 27.04.2017-2101-17 test və standartlarYüklə
1784 27.04.2017-13004-17-mal materiallarYüklə
1785 27.04.2017-11038-17 - NKBYüklə
1786 28.04.2017-11017-17 Yanğınsöndürmə avadanlıqlarıYüklə
1787 27.04.2017-26017-17-SüzgəclərYüklə
1788 26.04.2017-11003-17KEQ kranın e.hissələri- Müsabiqə. vaxt. uzadıl.Yüklə
1789 25.04.2017-35001ƏT-17 - Siyəzəndə tikinti işləriYüklə
1790 24.04.2017-29012-17-Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
1791 24.04.2017-25009-17-Elan (armaturlar)-uzadılmaYüklə
1792 24.04.2017-25010-17-Elan (qaynaq labor.üç.mallar)Yüklə
1793 20.04.2017-11031-17-Dizel generatoruYüklə
1794 20.04.2017-11002-17 LOT 1- VAXTIN UZADILMASIYüklə
1795 20.04.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlar (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1796 20.04.2017-12003-17-Partlayıcı maddələr və avadanlıqlarYüklə
1797 19.04.2017 - Kabel karotaji xidmətiYüklə
1798 18.04.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
1799 18.04.2017-26006-17-Tıxaclar və fənərlərYüklə
1800 18.04.2017-13003-17-mal materiallarYüklə
1801 18.04.2017-30002-17-mal-materiallara olan tələbatYüklə
1802 18.04.2017-11039-17 - Turbin yağlarıYüklə
1803 17.04.2017-11002-17 LOT 3- vaxtın uzadılmasıYüklə
1804 17.04.2017-29011-17- 3 LOTYüklə
1805 13.04.2017-26008-17-Sement (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1806 13.04.2017-30001-17-Mexaniki mal-materiallarına olan tələbatYüklə
1807 12.04.2017-28001-17 - Kimyevi reagentler - uzadılmaYüklə
1808 11.04.2017-22005-17-Kürəvi kranlara olan tələbatYüklə
1809 11.04.2017-29002-17 İXT Məişət avadanlıqları (xidmət)Yüklə
1810 11.04.2017-10004-17 xüsusi geyimYüklə
1811 11.04.2017- 11119-16 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1812 11.04.2017- 11010-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1813 10.04.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlar (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1814 10.04.2017-29001-17 İXT Mexaniki avadanlıqlar Elektrik avadanlıqlarıYüklə
1815 10.04.2017-29004-17 - müddət artırmaYüklə
1816 10.04.2017-11054-16 Tranformator yenidən keçirilməYüklə
1817 07.04.2017-23010-17- təşkilatı texnikaya olan təlabatYüklə
1818 07.04.2017 - 25009-17-(armaturlar)-uzadılmaYüklə
1819 07.04.2017 - 11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1820 07.04.2017-21001-17 test və standartlarYüklə
1821 07.04.2017-25010-17-(qaynaq labor.üç.mallar)Yüklə
1822 07.04.2017-29005-17 Elan boyalar vaxtın uzadılmasıYüklə
1823 05.04.2017-17004TX-17-elektrik mühərriklərinə xidmətYüklə
1824 05.04.2017-17005TX-17- kompressorYüklə
1825 05.04.2017-17006TX-17-havalandırma kombi xidmətYüklə
1826 05.04.2017-26012-17-Köməkçi bucurqad RPD E 3-200Yüklə
1827 05.04.2017-11088-16(LOT1,LOT2) Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1828 03.04.2017-QEZ etajer soyuducuYüklə
1829 03.04.2017-29010-17- ştuser (LOT-1) + polad boru (LOT-2)Yüklə
1830 03.04.2017-26013-17-Şlam konveyeriYüklə
1831 03.04.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
1832 31.03.2017 - Kabel karotaji xidmətiYüklə
1833 31.03.2017-25007-17-Sendviç panel-uzadılmaYüklə
1834 31.03.2017-11003-17 - KEQ kranın ehtiyyat hissələriYüklə
1835 30.03.2017-29007-17 -Sayğaclar G-4 və G-6Yüklə
1836 30.03.2017-11021-17 AvadanlıqlarYüklə
1837 30.03.2017-23008-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1838 30.03.2017-11016-17 Dizel generatorlarının ehtiyyat hissələriYüklə
1839 29.03.2017-29009-17-karbit, nərdivanYüklə
1840 28.03.2017-11033-17 MS-20 sürtkü yağıYüklə
1841 27.03.2010-26010-17-DOOSAN üçün ehtiyyat hissələrYüklə
1842 27.03.2017-25003-17-3-30mm pol.vərəqə-vaxtın_uzadılmasıYüklə
1843 17.03.2017-11002-17 nəzarət ölçü cihazlarıYüklə
1844 16.03.2017 -katerpiller generator xidmətiYüklə
1845 16.03.2017-26011-17.Sürtkü yağlarıYüklə
1846 16.03.2017-26003-17-Kimyevi reagentlər (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1847 15.03.2017-11106-16 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1848 15.03.2017- 11007-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1849 15.03.2017-28001ƏT-17 təmir işləriYüklə
1850 14.03.2017-11018-17-Nasoslar-vaxtın_uzadılmasıYüklə
1851 14.03.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçən cihazlarYüklə
1852 14.03.2017-11014-17-Dizel mühərriklri-vaxtın_uzaılmasıYüklə
1853 14.03.2017-11011-17-Qazma baltaları-vaxtın_uzadilmasıYüklə
1854 14.03.2017-26008-17-SementYüklə
1855 14.03.2017-29004-17-polad və çuqun fitinqlərYüklə
1856 14.03.2017-29008-17-Plomb.Yüklə
1857 14.03.2017- 11001-17 -materiallar və ehtiyyat hissələriYüklə
1858 13.03.2017-Kanat texnikası xidmətiYüklə
1859 13.03.2017-11010-17-kabel və materiallarYüklə
1860 13.03.2017-26002-17.BorularYüklə
1861 10.03.2017-25011-17-boyalarYüklə
1862 10.03.2017-23003-17- Telekommunikasiya avadanlıqları və müşahidə kameralarıYüklə
1863 10.03.2017-22002-17-Seperator,ərsin buraxma kamerası və drenajYüklə
1864 09.03.2017-25003-17-3-30mm pol.vərəqəYüklə
1865 09.03.2017-25005-17-boru 1020x16mmYüklə
1866 07.03.2017-25009-17-armaturlarYüklə
1867 07.03.2017-25008-17-qaynaq aqreqatıYüklə
1868 07.03.2017-25010-17-Qaynaq laboratoriyası üçün tələb olunan müxtəlif mallarYüklə
1869 07.03.2017-25012-17-Boru birləşmələriYüklə
1870 06.03.2017-26003İ-17.Texniki xidmət və servis (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1871 07.03.2017-Kabel karotaji xidmətiYüklə
1872 03.03.2017-29005-17-boyalarYüklə
1873 03.03.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
1874 03.03.2017-25007-17-Sendviç panelYüklə
1875 02.03.2017-23005-17-kartriclərə olan təlabatYüklə
1876 02.03.2017-23006-17-təşkilati texnikaYüklə
1877 02.03.2017-26004-17-Başmaq və əks klapanlarYüklə
1878 28.02.2017-29006-17 Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
1879 28.02.2017-30001İTX-17Yüklə
1880 27.02.2017-17003TX-17Yüklə
1881 27.02.2017-17002TX-17Yüklə
1882 27.02.2017-17001TX-17Yüklə
1883 27.02.2017-28001-17 - Kimyevi reagentlerYüklə
1884 24.02.2017-25004-17-KabellərYüklə
1885 23.02.2017-26007-17-Qazma baltalarıYüklə
1886 23.02.2017-17013-16-araqatlar vaxtın uzadılmasıYüklə
1887 23.02.2017-25006-17-Elekt.mallarıYüklə
1888 20.02.2017-26003-17-Kimyevi reagentlərYüklə
1889 20.02.2017-26002-17.BorularYüklə
1890 20.02.2017-11001-17 Dalma QT ehtiy. hissələriYüklə
1891 17.02.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlarYüklə
1892 15.02.2017-11090-16 - Vaxtin artirilmasiYüklə
1893 15.02.2017-11009-17 AvadanliqlarYüklə
1894 15.02.2017-22004-17-qəbul və buraxma kameralarına olan tələbatYüklə
1895 13.02.2017-10001-17-süd_m_telebatYüklə
1896 10.02.2017-11011-17- Qazma baltalarıYüklə
1897 10.02.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçənYüklə
1898 10.02.2017-11018-17 NasoslarYüklə
1899 10.02.2017-11014-17 Dizel mühərrikləriYüklə
1900 10.02.2017-11010-17 Kabel və materiallarYüklə
1901 10.02.2017-25005-17-(boru 1020x16mm)Yüklə
1902 10.02.2017-25003-17-(3-30mm polad vərəqəyə olan tələbat )Yüklə
1903 10.02.2017-13001ƏT-17 neft tutucusunun yenidən qurulmasıYüklə
1904 10.02.2017-Kanat texnikası xidmətiYüklə
1905 09.02.2017-22002-17-Seperator, ersin buraxma kamerasıYüklə
1906 09.02.2017-11090-16 Manometr, reduktor-vaxtinin uzadilmasiYüklə
1907 09.02.2017-11110-16- ISO -vaxtinin uzadilmasiYüklə
1908 09.02.2017-11004-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1909 08.02.2017-17003-17-boru dəstləriYüklə
1910 07.02.2017-11003QX-17 Qalmaz 3-cü blokYüklə
1911 07.02.2017-11007-17 Paslanmayan materiallarYüklə
1912 01.02.2017-29002-17-sayğac qutularıYüklə
1913 31.01.2017-22001-17 UPS 100KvaYüklə
1914 31.01.2017-23002-17-Mərkəzləşdirilmiş Mətbəənin təlabatıYüklə
1915 31.01.2017-25002-17-Çəp.döşəmə və sink.vərəYüklə
1916 30.01.2017-26003İ-17.Texniki xidmət və servisYüklə
1917 30.01.2017-26002İ-17.Məişət avadanlıqlarına xidmət, təmirYüklə
1918 30.01.2017-26001İ-17.Avadanlıqlara xidmət və defektoskopiyaYüklə
1919 26.01.2017-17002-17-reagentYüklə
1920 26.01.2017-17013-16-araqatlar vaxtın uzadılmasıYüklə
1921 25.01.2017-11009-17-AvadanliqlarYüklə
1922 18.01.2017-11008-17 Məişət_evcikləriYüklə
1923 16.01.2017-26001-17-Qazma baltalarıYüklə
1924 16.01.2017-29003-17-çap_kağızıYüklə
1925 13.01.2017-23001-17-Server genişləndirməYüklə
1926 11.01.2017-11004-17-kompressorların ehtiyyat hissələriYüklə
1927 06.01.2017-17001-17-deemulqatorYüklə
1928 30.12.2016-25047-16-Elan (boru 530x12mm)Yüklə
1929 30.12.2016-17013-16-araqatlarYüklə
1930 30.12.2016-11075-16 Qazma borusu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1931 30.12.2016-29001-17- qaynaq generatorlarıYüklə
1932 28.12.2016-11119-16 Avadanlıqlar və materiallarYüklə
1933 28.12.2016-11110-16 ISO-Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyiYüklə
1934 28.12.2016-11090-16 Manometr, reduktorYüklə
1935 28.12.2016-11088-16-Müxtəlif avadanlıqlarYüklə
1936 28.12.2016-11053-16-video müşahidəYüklə
1937 28.12.2016-11008-16 Robotlaşdırılmış qurğuYüklə
1938 28.12.2016-13004-16-metrologiya mallarıYüklə
1939 27.12.2016-17009-16-elektrik qızdırıcı sobalarYüklə
1940 23.12.2016-29028-16-Drenaj sistemləri üçün mallarYüklə
1941 23.12.2016-35009 - Xüsusi texnikaYüklə
1942 20.12.2016-25044-16-KünclüklərYüklə
1943 20.12.2016-11115-16 Dizel generatorYüklə
1944 19.12.2016-22020-16-müxtəlif mallarYüklə
1945 14.12.2016-35008-16 Xüsusi texnikaYüklə
1946 14.12.2016-29027-16 Sayğac qutularıYüklə
1947 13.12.2016-11132-16 MDSISYüklə
1948 12.12.2016-11093-16 Elektrik mühərrikYüklə
1949 08.12.2016-13003-16-mexanika malları-vaxtın uzadılmasıYüklə
1950 08.12.2016-26029-16-Ehtiyyat hissələr(vaxtın uzadılması)Yüklə
1951 03.12.2016-11075-16 Qazma borusuYüklə
1952 30.11.2016-26003İ.-FC-1600 nasosun əsaslı təmiriYüklə
1953 28.11.2016-31014-16-Su soyutma qurğusu üçün reagentYüklə
1954 25.11.2016-11054-16 Elan-TransformatorlarYüklə
1955 25.11.2016-11056-16 Elektrik avadanlıqlarıYüklə
1956 25.11.2016-25042-16-AlətlərYüklə
1957 24.11.2016-26032-16-Ehtiyyat hissələr(Yerli istehsal müəssisə.üç.)Yüklə
1958 23.11.2016-17010-16-süzgəclərYüklə
1959 23.11.2016-23009-16-Şəbəkə vasitələri və materiallarYüklə
1960 22.11.2016-22001i-16 tikinti-quraşdırma işləri uzadılmaYüklə
1961 18.11.2016-11067-16 NÖC - elanYüklə
1962 18.11.2016-25043-16-Elan (boru 325x14-16mm)Yüklə
1963 15.11.2016-11033-16 Xilasedici qayıq və salYüklə
1964 15.11.2016-26023-16-TDS-11 üçün ehtiyyat hissələrYüklə
1965 14.11.2016-23006-16-Helium UzadılmaYüklə
1966 10.11.2016-11111-16 siyirtmelerYüklə
1967 10.11.2016-23007-16-Helium qazıYüklə
1968 08.11.2016-25039-16-(8mm rifl.pol.vərəqə)(tarix dəy.haq.)Yüklə
1969 08.11.2016-13003-16-metrologiya və mexanika mallarıYüklə
1970 07.11.2016-11106-16 KabellərYüklə
1971 02.10.2016-22016-16-modul tipli mobil kompressor qurğularıYüklə
1972 01.10.2016-22018-16-Odorant qurgusuYüklə
1973 31.10.2016-22017-16-Katod mühaf. qurğ.-Nəzarət Ölçü Mən. və Qaz sayYüklə
1974 31.10.2016-23006-16-Kompüterlərin ehtiyyat hissələri UzadılmaYüklə
1975 27.10.2016-22015-16-Müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadılması barədəYüklə
1976 27.10.2016-11116-16 Yanğınsöndürmə mallarıYüklə
1977 25.10.2016-22001i-16 tikinti-quraşdırma işləriYüklə
1978 21.10.2016-25040-16-SementYüklə
1979 19.10.2016-13002ƏT-16-əsaslı təmir və tikinti işləriYüklə
1980 19.10.2016-26030-16-Ehtiyyat hiss.(Yerli istehsal müəssisələri üçün)Yüklə
1981 19.10.2016-12005-16-Müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadılması barədəYüklə
1982 19.10.2016-29026-16-Elektrik avadanlıqaları və drenaj sistemləri üçün mallarYüklə
1983 18.10.2016-22014-16-müxtəlif mallarYüklə
1984 17.10.2016-25004İ-16 quraşdırma işləriYüklə
1985 13.10.2016-23007-16-Helium qazıYüklə
1986 12.10.2016-26031-16-Kimyevi reagentlərYüklə
1987 12.10.2016-22013-16-rezin sharlar, gunesh paneliYüklə
1988 10.10.2016-11079-16 Elektrik lampalarıYüklə
1989 06.10.2016-25003İ-16 quraşdırma işləriYüklə
1990 06.10.2016-25002İ-16 yenidənqurma və quraşdırma işləriYüklə
1991 06.10.2016-12003-16-LOT-1 Elektrik m. LOT-2 Mexaniki m.Yüklə
1992 05.10.2016-17008-16-hava ilə soyutma aparatının elementləri və istilikdəyişdiricilərin boru dəstləriYüklə
1993 03.10.2016-21001-16 Reaktiv və ehtiyat hissələriYüklə
1994 03.10.2016-25037-16-yanğın ucluq.və əks klapYüklə
1995 03.10.2016-25039-16-8mm rifl.pol.vərəqəYüklə
1996 03.10.2016-25038-16-KünclüklərYüklə
1997 30.09.2016-26029-16-ehtiyyat hissələri-Elan (vaxtın uzadılması)Yüklə
1998 30.09.2016-35002i-16 tikinti-quraşdırma işləriYüklə
1999 30.09.2016-31003İ-16 əsaslı təmir işləriYüklə
2000 29.09.2016-25032-16-(Muftalar) -(Lot-2üzrə tarixin dəyişd.)Yüklə
2001 24.09.2016-22015-16-Elan -mtrologiya mallariYüklə
2002 24.09.2016-12005-16-Quyu cihazları və geofiziki stansiyaların cari təm.üç.eht. hissYüklə
2003 24.09.2016-12002-16-Geofiziki stansiyaYüklə
2004 24.09.2016-13001ƏT-16-gəmi yanalmaYüklə
2005 19.09.2016-23006-16-Elan SOCAR Müxtəlif mallarYüklə
2006 18.09.2016-23003-16 lot Flobos 407 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
2007 18.09.2016-23003-16- lot Flobos about dates extensionYüklə
2008 16.09.2016-23004-16 Mətbəə mallarının satınalma müsabiqə.vaxt.uzadYüklə
2009 16.09.2016-23003-16 lot Flobos 407 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
2010 08.09.2016-31013-16-Elan-Tikinti Materiallari (vaxtın uzadılması).docxYüklə
2011 08.09.2016-31015-16-Elan-Texniki sulfat turşusu (birinci növ)Yüklə
2012 08.09.2016-23002-16 lot 1-2-5 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasıYüklə
2013 06.09.2016-29024-16 Elan Qutular 27.09.16, 11-00 Elan (Vaxtın Uzadılması)Yüklə
2014 06.09.2016-11061-16 Sistem 800xA -16.09.16, 11-00 Elan (vaxtın uzadılması)Yüklə
2015 06.09.2016-11051-16 NÖC və A Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
2016 23005-16-Elan SOCAR NoutbuklarYüklə
2017 26.06.2016-35007A-16 Ehtiyyat hissələriYüklə
2018 36003-16 Elan LOT 1-4Yüklə
2019 25033-16-Elan (boru 114mm)Yüklə
2020 25028-16-Elan (boru 57-325mm)Yüklə
2021 25036-16-Elan (borular 377-426)Yüklə
2022 25035-16-Elan (boru 820x20mm)Yüklə
2023 25034-16-Elan (boru 530x16mm)Yüklə
2024 25032-16-Elan (Muftalar)Yüklə
2025 19.08.2016-26001İ-16-Defektoskopiya-Vaxtın uzadılmasıYüklə
2026 19.08.2016-26029-16-ehtiyyat hissələriYüklə
2027 18.08.2016-23003-16-Flobos 407Yüklə
2028 18.08.2016-23004-16-Elan SOCARYüklə
2029 16.08.2016-17007-16-Lampalar və Kabellər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
2030 16.08.2016-11041-16 NÖC (LOT 1) -Vaxtın uzadılması elanYüklə
2031 15.08.2016-31012-16-YÜK.TƏZY. XÜSUSİ TƏNZİMLƏYİCİ KLAPANIN ELEKTROHİDRAVLİK ÖTÜRÜCÜ SİSTEMİ-Yüklə
2032 15.08.2016-13002-16-metrologiya, energetika və mexanika mallarıYüklə
2033 15.08.2016-11069-16 NÖC (3 LOT)Yüklə
2034 15.08.2016-11072-16 yağ və filtrYüklə
2035 12.08.2016-10008-16-Elan-Yanginsondurme balonları (temirdolum)Yüklə
2036 12.08.2016-11054-16 TransformatorlarYüklə
2037 12.08.2016-11052-16 Dalma nasosuYüklə
2038 09.08.2016-26025-16-Tal kanat və polad burazlarYüklə
2039 09.08.2016-23002-16-ITRIYüklə
2040 08.08.2016-22012-16-Elan -Odorant qurgusuYüklə
2041 08.08.2016-29025-16-Birləşmələr, elektrik avadanlıqaları və boruYüklə
2042 08.08.2016-29024-16 Elan QutularYüklə
2043 08.08.2016-26028-16-Kimyevi reagentlərYüklə
2044 08.08.2016-25031-16-Elan (Qaynaq çubuğları)Yüklə
2045 08.08.2016-11005İ-16 NÖC və A xidmətYüklə
2046 05.08.2016-11071-16 ştanq və qayişlar 05.09.16, 10-30Yüklə
2047 05.08.2016-11061-16 Sistem 800xA - 05.09.2016, 10-00Yüklə
2048 05.08.2016-11041-16 NÖCYüklə
2049 04.08.2016-35006-16 KOMPRESSORLARYüklə
2050 04.08.2016-26027-16-Filtrlər-Elan (az)Yüklə
2051 04.08.2016-26026-16-Mal-materiallarYüklə
2052 04.08.2016-11051-16 Elan 10 saylı DDÖ NÖC və video müşahidə 10-00Yüklə
2053 04.08.2016-11050-16 (3 LOT) -(vaxtın uzadılması - 22.08.16)Yüklə
2054 04.08.2016-25031-16-Qaynaq çubuqlarıYüklə
2055 04.08.2016-25029-16-Elan (Alümin.əsaslı qalvanik anod)Yüklə
2056 01.08.2016-31013-16-Elan-(Tikinti Materiallari)Yüklə
2057 29.07.2016-11057-16 Dizel Generator Elan SOCARYüklə
2058 27.07.2016-17007-16-Lampalar və KabellərYüklə
2059 26.07.2016-29023-16-qaz kranlarını, plastik qapayıcıları, ehtiyat hissələriYüklə
2060 21.07.2016-31001İ-16-Kimyaçı sarayının əsaslı təmiriYüklə
2061 20.07.2016-31009-16-NKF piroliz sobalarının təmirinə tələb olunan ehtiyat hissələri - vaxtın uzadılmYüklə
2062 20.07.2016-29021-16-Elan-Tənz.docxYüklə
2063 20.07.2016-29022-16-Siyirtmə və kürəvi kranlarYüklə
2064 19.07.2016-22009-16 lot 4 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
2065 19.07.2016-11060-16 demulqator - ElanYüklə
2066 19.07.2016-11068-16 - ElanYüklə
2067 15.07.2016-26018-16-Qazma baltaları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
2068 15.07.2016-26023-16-Elan-TDS-11 üçün ehtiyyat hissələr-ElanYüklə
2069 15.07.2016-26021-16-Elan-Ehtiyyat hissələr (NB)Yüklə
2070 15.07.2016-26020-16-Elan-Ehtiyyat hissə və materiallarYüklə
2071 14.07.2016-31012-16-YÜKSƏK TƏZYİQLİ XÜSUSİ TƏNZİMLƏYİCİ KLAPAN.docxYüklə
2072 14.07.2019-Elan tikinti işləri 35001I-16Yüklə
2073 13.07.2016-25030-16-Elan (boru 630-325mm)Yüklə
2074 05.07.2016-35007-16 Ehtiyyat hissələriYüklə
2075 25026-16-Elan (Kanat)Yüklə
2076 30.06.2016-11063-16 NKB - elanYüklə
2077 30.06.2016-11059-16 Dalma QT ElanYüklə
2078 21.06.2016-11030-16 Elektrik avadanlıqlarıYüklə
2079 21.06.2016-13001TX-16-Elektrik sazlamaYüklə
2080 17.06.2016-31011-16-komp-rların üç eh hissələrYüklə
2081 17.06.2016-31009-16-NKF piroliz sobalarının təmirinə tələb olunan ehtiyat hissələriYüklə
2082 17.06.2016-29020-16-Elan-Metal birləşmələrYüklə
2083 17.06.2016-29018-16-Elan PE BoruYüklə
2084 14.06.2016-11040-16 Texnoloji avadanlıqlarYüklə
2085 14.06.2016-26017-16-Qoruyucu borularYüklə
2086 14.06.2016-26019-16-Kimyəvi reagentlərYüklə
2087 14.06.2016-11031-16 Kabel Elan SOCAR vaxtin uzadilmasiYüklə
2088 14.06.2016-26018-16-Qazma baltalarıYüklə
2089 13.06.2016-22011-16 Avtomatika və metrologiya aid mal-materiallarYüklə
2090 13.06.2016-22009-16-Kran,siyirtmə,separator və avtomatika mallarYüklə
2091 08.06.2016-11032-16 (3 LOT) - Vaxtin uzadilmasiYüklə
2092 08.06.2016-11047-16 NKB - ElanYüklə
2093 08.06.2016-11004-16 Ventilyasiya avadan. Vaxtin uzadilmasiYüklə
2094 06.06.2016-25024-16-Elan (Dirsək 1020mm)Yüklə
2095 04.06.2016-11038-16 NÖC Elan Yüklə
2096 04.06.2016-11050-16 (3 LOT) - SOCAR elanYüklə
2097 04.06.2016-11048-16 Kalsium bromid duzuYüklə
2098 04.06.2016-11046-16 Kompressorun ehtiyyat hissələriYüklə
2099 03.06.2016-11044-16-idarəetmə stansiyasıYüklə
2100 03.04.2016-29019-16-polietilen boru birləşmələriYüklə
2101 03.04.2016-29017-16-Alət və avadanlıqlarYüklə
2102 03.04.2016-29016-16-Elan-ManometrYüklə
2103 02.06.2016-29015-16 - Elan - POLAD boruYüklə
2104 02.06.2016-29014-16-Elan-Qaz TənzimləyiciləriYüklə
2105 01.06.2016-11016-16 NÖC və A (3 LOT ) SOCAR Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
2106 01.06.2016-11021-16 Lampalar Elan SOCAR - vaxtın uzadılmasıYüklə
2107 01.06.2016-11024-16 Texnoloji avadanliqlarYüklə
2108 31.05.2016-22010-16-Elan -Odorant qurgusu, vaqon evcikYüklə
2109 31.05.2016-26016-16.Sement-ElanYüklə
2110 20.05.2016-17006-16-Elan-RəngləndiriciYüklə
2111 20.05.2016-17005-16-Elan-Polad vərəqlərYüklə
2112 17.05.2016-13001-16-Mal-materiallarYüklə
2113 17.05.2016-25021-16-Elan (İkitavrlar)Yüklə
2114 17.05.2016-25022-16-Elan (metal prokat)Yüklə
2115 17.05.2016-25023-16-Elan (Elekt.malları.)Yüklə
2116 17.05.2016-11041-16 NÖC (2 LOT)Yüklə
2117 17.05.2016-11045-16 Qaz modulu və NÖCYüklə
2118 17.05.2016-11049-16 LaprolYüklə
2119 17.05.2016-23001-16-Şəbəkə vasitələri və materiallarYüklə
2120 13.05.2016-36002-16-Müxtəlif mallarYüklə
2121 11.05.2016-11037-16-mis.avadanliqYüklə
2122 11.05.2016-11032-16 NasoslarYüklə
2123 06.05.2016-31002İ-16-Kimyaçılar sarayının əsaslı təmiriYüklə
2124 06.05.2016-25015-16-Elan (Boyalar)Yüklə
2125 05.05.2016-11001I-16-Elan-ElektrikYüklə
2126 05.05.2016-25020-16-Elan (boru birləş)Yüklə
2127 05.05.2016-25019-16-Elan (Ştamp-qaynaqlı boru birləş.)Yüklə
2128 05.05.2016-30001İ-16-Elan-Elektrik sazlamaYüklə
2129 04.05.2016-25018-16-Elan (borular 720x20mm)Yüklə
2130 04.05.2016-25017-16-Elan (Abraziv materialı 0.5-3mm)Yüklə
2131 04.05.2016-25016-16-Elan (borular377-426)Yüklə
2132 04.05.2016-22004-16LOT1 mis sulfat və kabel satınalma müsabiqəsinin vaxtının uz.Yüklə
2133 03.05.2016-11013-16 Seperatrorlar Elanın vaxtının uzadılmasıYüklə
2134 03.05.2016-22007-16 lot 2 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
2135 02.05.2016-31006-16-NK tipli nasoslar üçün yan kipləşdiricilər) vaxtın uzadılmasına dairYüklə
2136 28.04.2016-31010-16-Kimya sənayesində istifadə olunan taxta palet CP-7Yüklə
2137 28.04.2016-31008-16-Yüksək təzyiqli polietilen istehsalında istifadə olunan kompressor yağı.Yüklə
2138 27.04.2016-11031-16 KabelYüklə
2139 27.04.2016-11028-16 Dizel GeneratorYüklə
2140 27.04.2016-11024-16-Texnoloji avadanliqlarYüklə
2141 26.04.2016-17004-16-siyirtmələrYüklə
2142 25.04.2016-11015-16 NÖC və A vasitələriYüklə
2143 25.04.2016-3504-16-akkumlyatorlarYüklə
2144 22.04.2016-25014-16-Elan (borular 720x15mm) 3 qat izolYüklə
2145 22.04.2016-25013-16-Elan (borular 325-89mm)Yüklə
2146 22.04.2016-17003-16-Elan-ReagentlərYüklə
2147 22.04.2016-17002-16-Elan-Boru dirsək keçidYüklə
2148 21.04.2016-11016-16 NÖC və A vasitələriYüklə
2149 21.04.2016-11014-16NOCazYüklə
2150 21.04.2016-10005-16-Yanğınsöndürmə avadanlıqlarYüklə
2151 21.04.2016-31001İ-16-Kimyaçı sarayının əsaslı təmiriYüklə
2152 19.04.2016-35003-16-Elan-AvtoşinYüklə
2153 19.04.2016-35002-16-Elan-Yük sərnişinYüklə
2154 19.04.2016-26013-16.Elan-SiyirtmələrYüklə
2155 19.04.2016-25012-16-Elan (Kabellər)Yüklə
2156 19.04.2016-25011-16-Elan (borular 168x114mm)Yüklə
2157 15.04.2016-17001TX-16-Texniki xidmət və sazlama işləriYüklə
2158 15.04.2016-12001-16-Quyu cihazları və geofiziki stansiyaların cari təmiri üç.eht.his.Yüklə
2159 12.04.2016-26014-16-Qazma baltalarıYüklə
2160 12.04.2016-26012-16-Kimyəvi reagentlərYüklə
2161 11.04.2016-31007-16 “Azərikimya” İB-Vaxtın uzaldılmasıYüklə
2162 11.04.2016-29013-16-Elan-Ştuser və Metal birləşmələrYüklə
2163 08.04.2016-29012-16-SiyirtmələrYüklə
2164 08.04.2016-11010-16 Qazma NasosuYüklə
2165 08.04.2016-35001-16-Polad buraz ilməkYüklə
2166 08.04.2016-11021-16 işıqlandırıcı və lampalarYüklə
2167 07.04.2016-17001-16-Kaustik sodaYüklə
2168 05.04.2016-22001-16-QPS-sat.müs.vaxtının.uzadılmasıYüklə
2169 05.04.2016-29011-16-SayğaclarYüklə
2170 05.04.2016-29010-xirdavatYüklə
2171 04.04.2016-31001-Kimya məhsulları(Natrium hidroksid və Xlorid turşusu)Yüklə
2172 04.04.2016-31005-16-Yüksək təzyiqli armaturlarYüklə
2173 04.04.2016-11011-16 Müxt_lif tipli nasoslar vaxtın uzadılmasıYüklə
2174 30.03.2016-Avtomatik Yanğınsöndürmə SistemiYüklə
2175 30.03.2016-22008-16-müxtəlif mal-materiallarYüklə
2176 18.03.2016-22005-16-Katod mühafizə qurğusuYüklə
2177 18.03.2016-22004-16-Reference electrode, Protector and CableYüklə
2178 18.03.2016-22004-16-Aktivatorlu maqni protektoru,mis-sulfatli müqayisə elektrodu,kabelYüklə
2179 18.03.2016-22007-16-Odorant qurgusu, çənlərYüklə
2180 18.03.2016-25010-16-spiral tikişli borularYüklə
2181 18.03.2016-25009-16-Elan (Kabellər)Yüklə
2182 18.03.2016-11020-16 Trietilen qlikolYüklə
2183 18.03.2016-11013-16 Müxtəlif tipli seperatorlarYüklə
2184 18.03.2016-11009-Elektrik avadanlıqlarıYüklə
2185 18.03.2016-11019-16 KabelYüklə
2186 17.03.2016-26009-16.Quyudibi mühərriklərYüklə
2187 17.03.2016-31004-16(qablaşdırma materialları)Yüklə
2188 17.03.2016-31006-16-(NK tipli nasoslar üçün yan kipləşdiricilər)Yüklə
2189 17.03.2016-31007 Elan iş və xidmətlərYüklə
2190 17.03.2016-29009-16-elektrik mallari manometrlər tamYüklə
2191 17.03.2016-29008-16-Elan-RDUKYüklə
2192 16.03.2016-11018-16 Metanol ElanYüklə
2193 16.03.2016-11006-16 Müxtəlif klapanlar ElanYüklə
2194 16.03.2016-11007-16 Yuma şlanqı ElanYüklə
2195 11.03.2016-26011-16. Qazma nasoslarına ehtiyyat hissələrYüklə
2196 10.03.2016-22002-16 Rok-saygac-dizelYüklə
2197 10.03.2016-22006-16-Elan-izoledici flyanslarYüklə
2198 10.03.2016-22003-16-Elan Shar tipli kranlarYüklə
2199 10.03.2016-29007-16-Elan boyalarYüklə
2200 10.03.2016-36001 ElektrodlarYüklə
2201 09.03.2016-Elan-26009-16.Quyudibi mühərriklərYüklə
2202 01.03.2016-25007-16-Elan (İnert materialları)Yüklə
2203 01.03.2016-25008-16-Elan (paslanmayan qapayıcı birləşmələr)Yüklə
2204 07.03.2016-10004-16-Elan-Təsərrüfat mallarıYüklə
2205 04.03.2016-10003-16-Elan-Kargüzarlıq mallarıYüklə
2206 04.03.2016-Elan-10002-16-Poçt xidmətləriYüklə
2207 03.03.2016-11003-16 Gəmi kranı-ElanYüklə
2208 02.03.2016-29005-16-Elan-ŞQTMYüklə
2209 02.03.2016-29006-16-Elan-PE boru birləşmələriYüklə
2210 01.03.2016-22001-16 QPS ElanYüklə
2211 16.02.2016-31002-16-Elan-(Sendviç panellər)Yüklə
2212 24.02.2016-26008-16-Elan-Sürtkü yağlarıYüklə
2213 24.02.2016-26010-16-Elan-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
2214 29.02.2016-31003-16-Elan-(I-50A sənaye yağı)Yüklə
2215 22.02.2016-29004-16P-Elan-boruYüklə
2216 18.02.2016-11011-16 Müxtəlif tipli nasoslar Elan yeniYüklə
2217 18.02.2016-11002-16 İşıq lyukları - elanYüklə
2218 18.02.2016-11001-16 MS-20 Yag Elan yeniYüklə
2219 18.02.2016-25006-16-Elan (armaturlar)Yüklə
2220 16.02.2016-29003-Elan Qaynaq AqreqatlarıYüklə
2221 16.02.2016-2600-Elan-TDS-11SA markalı Top Drayverə ehtiyyat hissələrin satın alınmasıYüklə
2222 16.02.2016-26005-Elan-Başmaq və əks klapanların satın alınmasıYüklə
2223 16.02.2016-26007-Elan-Ələk torlarının satın alınmasıYüklə
2224 16.02.2016-29002-16-Elan-Sayğac-QutularYüklə
2225 10.02.2016-11004-16 Ventilyasiya ElanYüklə
2226 10.02.2016-29001-16-Elan-Sayğac plombları və məftiliYüklə
2227 05.02.2016-25003-16-Elan-(Müxtəlif markalı sementin)Yüklə
2228 05.02.2016-25002-16-Elan-(borular 114-219mm)Yüklə
2229 05.02.2016-25001-16-Elan-(boru 530x12mm)Yüklə
2230 03.02.2016-25005-16-Elan-(Qaynaq çubuqları)Yüklə
2231 03.02.2016-25004-16-Elan-(maye oksigen çəni)Yüklə
2232 29.01.2016-26001-16-Elan-(Kimyəvi reagentlər)Yüklə
2233 29.01.2016-26002-16-Elan-(Qoruyucu borular)Yüklə
2234 29.01.2016-26003-16-Elan-(Ehtiyyat hissələr)Yüklə