Satınalmalara dair elanlar

procurement-notices
Satınalmalara dair elanlar
1 15.10.2019-11182AM-19 Lay sularının təmizləmə qurğusuna olan tələbatYüklə
2 11.10.2019-26101-19.Elan-Kimya məhsullarıYüklə
3 11.10.2019-23029-19 Server avadanlıqlarıYüklə
4 11.10.2019-29029-19- qaz sayğacları üçün müxtəlif yastıqlara olan tələbatYüklə
5 11.10.2019-11216AM-19 MKS12 ehtiyyat hissələriYüklə
6 11.10.2019-11135AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
7 11.10.2019-11133AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
8 11.10.2019-11207AM-19 Təmizləyici qəfəsə olan tələbatYüklə
9 11.10.2019-23028-19 RadioavadanlıqlarYüklə
10 11.10.2019-28033-19 Kimyevi reagentlerYüklə
11 11.10.2019-28035-19 FrezerlerYüklə
12 11.10.2019-11180AM-19 QKN ehtiyyat hissələriYüklə
13 10.10.2019- Quyuiçi avadanlıqların - DE-0012019_Uzadılma_2Yüklə
14 10.10.2019-UBOC - 5-1 2 Nasos Kompressor Boruların və xidmətlərin satınalınmasıYüklə
15 10.10.2019-UBOC - Təzyiq altında qablar Satınalınması TQ 001-2019Yüklə
16 10.10.2019-35012-19 - Qülləsi özünə bağlanan qaldırıcı qurğuya olan təlabatYüklə
17 09.10.2019--29033-19-Nişan, plakat və xəbərdaredici lövhələrə olan tələbatYüklə
18 09.10.2019-29032-19 Elan-Boya və həllediciYüklə
19 08.10.2019-26095-19-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
20 08.10.2019-25194-19-Elan (tənzimləyici klapanlar)Yüklə
21 08.10.2019-26098-19-Qazma nasosları üçün ehtiyyat hissələrYüklə
22 07.10.2019-11188AM-19 - Çən (kim. məh. saxl. üçün) 5 kubYüklə
23 07.10.2019-11203AM-19 NÖC və Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
24 07.10.2019-26091-19.Elan-U8 nasosu üçün ehtiyyat hissələrYüklə
25 07.10.2019-26088-19.Elan-Elektrik mallarıYüklə
26 04.10.2019-11193AM-19-translyasiya gücləndiricisiYüklə
27 04.10.2019-25164-19 Elan müxtəlif ölçülü polad dirsəklərYüklə
28 04.10.2019-25186-19-müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
29 04.10.2019-25191-19 Elan (Ammann asfaltqurğusuna tələb olunan ehtiyat hissə)Yüklə
30 04.10.2019-25198-19 Elan (Delmaq ehtiyat hissələri)Yüklə
31 04.10.2019-25176-19 Elan NÖC və A vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
32 04.10.2019-12019-19 -Radial akustik karotaj quyu cihazılarYüklə
33 04.10.2019-11200AM-19 Ehtiyyat hissələriYüklə
34 04.10.2019-26003-19 RA-LP364-J50,50HP 380v 50HZ Qidalandırıcı...Yüklə
35 04.10.2019-11210AM-19 NÖC və avtomatikaYüklə
36 04.10.2019-11202AM-19 NÖC və avtomatikaYüklə
37 04.10.2019-22019-19-müsabiqəyə dəvətYüklə
38 04.10.2019-26002-19 RA inzibati binada, İstesalat bölüml..Yüklə
39 04.10.2019-25170-19-Avtomatik qapıYüklə
40 04.10.2019-25187-19 Elan müxt növ elek.mal)Yüklə
41 04.10.2019-210014-19-laboratoriya mallarıYüklə
42 02.10.2019-25188-19-Elan (sinklənmiş polad vərəqə)Yüklə
43 02.10.2019-25172 19-Elan sərf materialları uzadılmaYüklə
44 02.10.2019-11163AM-19-qaldırıcı ilmələr və sırğa (zamok) Vaxtın uzadılmasıYüklə
45 02.10.2019-26004-19 RA qazma avadan. teftis edilm.Yüklə
46 02.10.2019-11156AM-19 Elektrik malları - (Müddətin uzadılması)Yüklə
47 02.10.2019-25172 19-Elan sərf materialları uzadılmaYüklə
48 01.10.2019-29029-19-müxtəlif yastıqlara olan tələbatYüklə
49 01.10.2019-26094-19.Elan-Tal kanat və polad burazlarYüklə
50 01.10.2019-26086-19.Elan-Ehtiyyat hissələrYüklə
51 01.10.2019-11179AM-19 ПЭД mühərriklərYüklə
52 27.09.2019-13014-19-mal materiallarYüklə
53 27.09.2019-11146AM-19 Elektrik avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
54 27.09.2019-11127AM-19-elektrik mallarıYüklə
55 27.09.2019-25174-19 Elan Sement- vaxtın uzadılmasıYüklə
56 27.09.2019-32005X-19 Karbamid - ölçmə vasitələrinin və sınaq avad. yoxl. və kalibrlən...Yüklə
57 27.09.2019-UBOC - 5-1 2 Nasos Kompressor Boruların və xidmətlərin satınalınmasıYüklə
58 26.09.2019-11108AM-19- yanğınsöndürmə vasitələrinə tələbatYüklə
59 26.09.2019-26043-19.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
60 25.09.2019-25131-19-Elan (tamp.sement) - uzadılma3Yüklə
61 25.09.2019-25152-19-Elan (qoruyucu klapanlar) - uzatma 2Yüklə
62 25.09.2019-25189-19 Elan metal profilYüklə
63 25.09.2019-22017-19-Avtomatika və metrologiya mallarına olan tələbatYüklə
64 25.09.2019-26009-19 RA-QARBİ ABERON 54 SAYLI 400m3 MƏHLULUN...Yüklə
65 24.09.2019-26011-19 RA Elan ZJ50D Markalı Qazma qurğusunun dəstin...Yüklə
66 24.09.2019-25148-19 - bünövrə çalasının qazılması, daşınması və yayılması xidm...Yüklə
67 23.09.2019-25158-19 Elan (Müxtəlif köməkçi materiallar)Yüklə
68 23.09.2019-25173-19 Torpaq-dolğu işləri -vaxtın uzadılmasıYüklə
69 23.09.2019-25159-19- tikişsiz polad borular 325mm diametrli uzadılmaYüklə
70 23.09.2019-25160-19- Tikişsiz polad borular 426mm,377mm və 273mm uzadılmaYüklə
71 23.09.2019-11186AM-19 Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
72 23.09.2019-23026-19-Kalibrləmə qazıYüklə
73 20.09.2019-11157AM-19 Su soyutma qurğusuYüklə
74 19.09.2019-26075-19-Armaturlar-Vaxtın uzadılmasıYüklə
75 18.09.2019-11166AM-19 Yanğınsöndürmə qurğusuYüklə
76 18.09.2019-UBOC - Yeni Daşgil terminalında ava Elektrik Ötürücü Xəttinin laihələndi..Yüklə
77 18.09.2019-210013-19_Elan layihəsi_FMVYüklə
78 18.09.2019-26084-19-AkkumlyatorlarYüklə
79 16.09.2019-11165AM-19- qayışlara olan tələbatYüklə
80 13.09.2019-11-Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
81 13.09.2019-210016-19-müxtəlif həcmli kompozit çənlərə olan tələbatYüklə
82 13.09.2019-Cat SP - CS001-2019Yüklə
83 13.09.2019-11178AM-19 MuftalarYüklə
84 13.09.2019-11167AM-19 Müxtəlif klapanlara olan tələbatYüklə
85 13.09.2019-26082-19-Mal-materiallarYüklə
86 11.09.2019-11154AM-19-yangınsöndürmə nasoslarıYüklə
87 11.09.2019-11153AM-19- yuma şlanqlarına olan tələbatYüklə
88 11.09.2019-11139AM-19 Daimi quyudibi manometrlərə olan tələbatYüklə
89 11.09.2019-UBOC - 5-1 2 Nasos Kompressor Boruların və xidmətlərin satınalınmasıYüklə
90 11.09.2019-28023-19-Elan-kimyevi reagentlerYüklə
91 11.09.2019-29030-19- akkumulyator və batareyalara olan tələbatYüklə
92 11.09.2019-29031-19 müxtəlif təyinatlı mallara və kabellərə olan tələbatYüklə
93 10.09.2019-23025-19-AkkumulyatorlarYüklə
94 10.09.2019-22018-19-Tikinti materiallarına olan tələbatYüklə
95 06.09.2019-11140AM-19-dövretmə nasoslarıYüklə
96 06.09.2019-25131-19-Elan (tamp.sement) - uzadılma2Yüklə
97 06.09.2019-25152-19-Elan (qoruyucu klapanlar) - uzatma 1Yüklə
98 06.09.2019-26077-19-Ehtiyyat hissələrYüklə
99 06.09.2019-11135AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
100 05.09.2019-29027-19- Ştuserlərə (Ø23 mm, qaz sayğacı üçün) araqatılara olan tələbatYüklə
101 05.09.2019-23024-19 Elan Media WallYüklə
102 05.09.2019-11156AM-19 Elektrik malları-(Müddətin uzadılması)Yüklə
103 05.09.2019-23023-19 -Təşkilatı texnikanın ehtiyat hissələriYüklə
104 04.09.2019-11133AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
105 03.09.2019-33001-Neft muzeyinin eksponatlarının bərpası və hazırlanmasıYüklə
106 03.09.2019-UBOC-Quyuiçi avadanlıqların və xidmətlərinin satınalınmasıYüklə
107 02.09.2019-11136AM-19 Ammonium biftoridə olan tələbatYüklə
108 02.09.2019-25136-19-Miller qaynaq aqreqatlarına tələb olunan ehtiyat hissələriYüklə
109 02.09.2019-25175-19 Elan Qarmaq və qıfılYüklə
110 02.09.2019-29029-19-TRZ və RVG qaz sayğacları üçün müxtəlif yastıqlara olan tələbatYüklə
111 02.09.2019-210010-19-STARGAS 898 ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
112 02.09.2019-UBOC - Tikinti M Satınalınması TM001-2019Yüklə
113 30.08.2019-11176 AM-19 - Elektrik mallarıYüklə
114 30.08.2019-26043-19-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
115 30.08.2019-37024-AM19-reforminq katalizator uzadilmaYüklə
116 30.08.2019-26002-19 RA -“Kompleks qazma işləri” trestinin ninzibati binasında,..Yüklə
117 29.08.2019-29023-19 Quma (xırda dənəli) olan tələbatYüklə
118 28.08.2019-25174-19-SementYüklə
119 28.08.2019-25173-19 Torpaq-dolğu işləriYüklə
120 28.08.2019-11174AM-19-elektrik mallarıYüklə
121 28.08.2019-11132AM-19 -Laprol 3003 olan tələbatYüklə
122 28.08.2019-30002-19-LOT 2,3 uzadılmaYüklə
123 28.08.2019-11091AM-19 Müxtəlif növ mallar (Dalğıc Xidməti üçün) - (müddətin uzadılması)Yüklə
124 27.08.2019-26004-19 RA-qazma avadanlıqlarının təftis edilməsi və dağıdıc..Yüklə
125 27.08.2019-11175AM-19-nasoslarYüklə
126 27.08.2019-11163AM-19-qaldırıcı ilmələr və sırğa (zamok)Yüklə
127 23.08.2019-26072-19-Barit (BaSO4)Yüklə
128 23.08.2019-25148-19 - bünövrə çalasının qazılması, daşınması və yayılması xidm...Yüklə
129 22.08.2019-28031-19 Elektron tereziYüklə
130 22.08.2019-35009-19 - Xüsusi texnikalarYüklə
131 22.08.2019-26003-LP364-J50,50HP 380v 50HZ Qidalandırıcı qurğunun əsaslı təmir olunmasıYüklə
132 22.08.2019-28029- təmir işlərinin satın alınması üzrəYüklə
133 22.08.2019-25130-19-boru birləşmələri və materiallara olan tələbatYüklə
134 22.08.2019-25131-19-Tamponaj sementə olan tələbatYüklə
135 22.08.2019-21009-19_Multiqazanalizator MX6-014DR211 tipli cihazYüklə
136 22.08.2019-23020-19 Nəzarət keçid sistemiYüklə
137 22.08.2019-25136-19 Elan (Miller qaynaq aqreqatlarına tələb olunan ehtiyat hissələri)-UzatmaYüklə
138 22.08.2019-28023-19-Elan-kimyevi reagentlerYüklə
139 20.08.2019-UBOC - Tikinti M Satınalınması TM001-2019Yüklə
140 19.08.2019-26009-19-məhlulun filtrasiyasıYüklə
141 19.08.2019-25159-19 Elan tikişsiz polad borular 325mm diametrliYüklə
142 19.08.2019-25160-19 Elan tikişsiz polad borular 426mm,377mm və 273mmYüklə
143 19.08.2019-25161-19 Elan tikişsiz polad borular 219mmYüklə
144 19.08.2019-29023-19 Quma (xırda dənəli) olan tələbatYüklə
145 16.08.2019-UBOC - Avtomatika və Elektrik avadanlıqlarının satınalınmasıYüklə
146 16.08.2019-UBOC - İSO beynəlxalq standartlarının tətbiqi və sertifikatlaşdırılma xi..Yüklə
147 16.08.2019-23021-19 Elan Təşkilatı texnikaYüklə
148 16.08.2019-12017-19S ilkin yangınsondurme avadanliqlariYüklə
149 16.08.2019-210010-19-STARGAS 898 cihazının ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
150 16.08.2016-23022-19 Elan Kompüterlər və printerlərYüklə
151 16.08.2019-11107AM-19 ESNAKİ nasoslarYüklə
152 16.08.2019-12018-19 Elan xüsusi geyim ayaqqabıYüklə
153 16.08.2019-12012-19 xüsusi geyim Lot-1 uzadılmasıYüklə
154 15.08.2019-11169AM-19 Generatorun ehtiyat hisseleriYüklə
155 15.08.2019-25121 19 Elan (2-ci uzatma) paslanmayan borular və boru birləşmələriYüklə
156 15.08.2019-12016-19S-Yüksək həlletmə qabiliyyətli 2D seysmik işləriYüklə
157 15.08.2019-11035AM-19 Platforma kranıYüklə
158 14.08.2019-29028-19 İnert materiallara (qırmadaş) olan tələbatYüklə
159 14.08.2019-26011-19 RA ZJ50D Markalı Qazma qurğusu ....Yüklə
160 10.08.2019-25105 19 Elan (uzatma-3)müxt növ elektrik mallarYüklə
161 10.08.2019-26048-19.Elan-Keçiricilər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
162 09.08.2019 - 31008TX-19 Sumqayıt şəhər stadionunun (əlavə tribunanın) tikintisi - II buraxılışYüklə
163 09.08.2019 - 31008TX-19 Kalonların təmiriYüklə
164 09.08.2019 - 31006TX-19 aparatların yuyulması -Vaxtın uzadılması Yüklə
165 09.08.2019 - Elan 30002-19 - LOT 2,3 uzadılmaYüklə
166 09.08.2019 - 25142-19 Elan NÖC və A vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
167 09.08.2019 - 17037-19A-ElanYüklə
168 07.08.2019-25140-19 Elan müxtəlif mal-materiallarYüklə
169 07.08.2019-25154-19 Elan taxta və diktYüklə
170 07.08.2019-25155-19 Elan plastik qapı və pəncərəYüklə
171 07.08.2019-38004-19XM - Fasadın yuyulması elanıYüklə
172 07.08.2019-11156AM-19 Elektrik mallarıYüklə
173 06.08.2019-25157-19 But daşıYüklə
174 06.08.2019-26075-19.Elan-Tikinti materiallarıYüklə
175 06.08.2019-11108AM-19- yanğınsöndürmə vasitələrinə tələbatYüklə
176 05.08.2019-26074-19-Sürtkü yağlarıYüklə
177 5.08.2019-21009-19_Multiqazanalizator MX6-014DR211 tipli cihazYüklə
178 05.08.2019-11121AM-19 Yastıqlar-vaxtın uzadılmasıYüklə
179 03.08.2019-11118AM-19 Qazma borularına olan tələbatYüklə
180 02.08.2019-11128AM-19 Elektromaqnit intiqallı iki gedişli klapana olan tələbatYüklə
181 02.08.2019-28.011-19 Elan-trassoiskatelYüklə
182 02.08.2019-31021-19-kondensat nasoslarYüklə
183 02.08.2019-12015-19 Defektomer və çoxrıçaqlı kavernomer quyu cihazıYüklə
184 01.08.2019-13006-19-Elan-mal material- uzadılmaYüklə
185 01.08.2019-12012-19 ELAN uzadılması xüsusi geyim və mühafizə vasitələri Lot-1..Yüklə
186 01.08.2019-25108-19 Elan (Armatur) vaxtın uzadılmasıYüklə
187 01.08.2019-25111-19 Elan (Asmalı kran 2 t)Yüklə
188 01.08.2019-11086AM-19-elan vaxtın uzadılması-elektrik mallarıYüklə
189 01.08.2019-11008AM-19- UPS qurğusuna olan tələbatYüklə
190 31.07.2019 - Elan-37024-AM19-reforminq katalizator uzadilmaYüklə
191 31.07.2019 - 25105-19-Elan (uzatma-2)müxt növ elektrik mallarYüklə
192 31.07.2019 - 25138-19-Elan (qaynaq çubuqları və məftillər)Yüklə
193 31.07.2019 - Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
194 31.07.2019 - 25119-19 Elan Anodlar — vaxtın uzadılmasıYüklə
195 31.07.2019 - 29026-19- elanYüklə
196 30.07.2019 - 31009-19 Mayesiz Güc TransformatoruYüklə
197 30.07.2019 - 12012-19 xüsusi geyim və mühafizə vasitələri Lot-1 və Lot-2 Elan uzadılm...Yüklə
198 30.07.2019 - 11159AM-19- Elan SOCARYüklə
199 30.07.2019 - 25112-19 Elan Mühafizə çəpəri və metal torlu darvazaYüklə
200 30.07.2019 - 25100-19 Elan Sendviç daş yun panelYüklə
201 29.07.2019 - 26028-19 - TDS-11 SA markalı TOP DRAYVERİN ƏSASLI TƏMİRİ E...Yüklə
202 29.07.2019 - 26007-19 RA Elan-Nəzarət ölçü vastələrinin nöbəti dövlət yoxlamasında k...Yüklə
203 29.07.2019 - 11145AM-19-Elan SOCARYüklə
204 26.07.2019 - 11091AM-19 Müxtəlif növ mallar (Dalğıc Xidməti üçün)Yüklə
205 26.07.2019 - 22015-19 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
206 25.07.2019 - Elan - AZ 29024-19Yüklə
207 25.07.2019 - Elan - AZ 29025-19Yüklə
208 25.07.2019 - Elan 25101-19 (sualtı kabel və muftalar)Yüklə
209 25.07.2019 - 25066 19 Elan müxt növ kabellərYüklə
210 25.07.2019 - UBOC - Tikinti M Satınalınması TM001-2019Yüklə
211 24.07.2019 - elan 17004TX-19 Heydər Əliyev adına NEZ üzrə NÖÇ və A sahəsinə aid iş və xidmətlərYüklə
212 24.07.2019 - 25131-19-Elan (tamp.sement)Yüklə
213 24.07.2019 - 25130-19-Elan (avtom.yanğıns.sist.üçün materiallar)Yüklə
214 24.07.2019 - 17044-19-A-AZYüklə
215 24.07.2019 - Elan 30002-19 LOT 2,3,4 uzadılmaYüklə
216 22.07.2019 - 17019-19-A-ElanYüklə
217 22.072019 - 12013-19X Avadanlıqların sınaqdan,defektoskopiyadan keçirilməsi xidmətiYüklə
218 22.07.2019 - 11148AM-19 ElanYüklə
219 22.07.2019 - 11126AM-19 ELAN-uzadılmaYüklə
220 19.07.2019 - 25132-19 Müxtəlif alətlər və materiallar ElanYüklə
221 19.07.2019 - UBOC - Transformatorların Satınalınması TL001-2019Yüklə
222 18.07.2019 - 25135-19 NÖC və A vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
223 18.07.2019 - 11155AM-19 - Elan SOCARYüklə
224 18.07.2019 - 11123AM-19- Elan SOCARYüklə
225 18.07.2019 - 25121 19 Elan paslanmayan borular və boru birləşmələriYüklə
226 18.07.2019 - 25105 19 Elan (uzatma)müxt növ elektrik mallarYüklə
227 17.07.2019 - 17021-19-A-ElanYüklə
228 16.07.2019 - 32004-19 elan uzadilmaYüklə
229 16.07.2019 - Elan 29023-19qumYüklə
230 16.07.2019 - Elan 29022-19Yüklə
231 16.07.2019 - 29020-19 ELAN uzadilmaYüklə
232 16.07.2019 - 25137-19 Profnastil və dam örtüyü ElanYüklə
233 16.07.2019 - 25112-19 Elan Mühafizə çəpəri və metal torlu darvazaYüklə
234 16.07.2019 - 25100-19 Elan Sendviç daş yun panelYüklə
235 16.07.2019 - 25133-19 Elan Müxtəlif mallarYüklə
236 16.07.2019 - 11151AM-19 ElanYüklə
237 16.07.2019 - 11132AM-19 ELANYüklə
238 16.07.2019 - 28011-19 Trassoiskatel (az) 02.08.19Yüklə
239 16.07.2019 - UBOC - Quyuların və texnoloji sistem üçün lazım olan ehtiyyat hissələr...Yüklə
240 16.07.2019 - 11115AM-19 ELANYüklə
241 15.07.2019 - Elan 210010-19Yüklə
242 15.07.2019 - Elan 21008-19Yüklə
243 15.07.2019 - 25136-19 Elan (Miller qaynaq aqreqatlarına tələb olunan ehtiyat hissələri)Yüklə
244 15.07.2019 - 26062-19.Elan-Mebel-Vaxtın uzadılmasıYüklə
245 15.07.2019 - 26039-19.Elan-Tərəzi üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
246 15.07.2019 - 11072AM-19 Meteostansiya - Elan SOCAR müddət. uzad.Yüklə
247 15.07.2019 - ELAN layihəsi- 1000 m3 -3əd. və 100 m3-luq 2 əd. su çəniYüklə
248 15.07.2019 - 26001-19 RA Elan-avadanlıqlara servis xidməti təmir texniki xidmət və ...Yüklə
249 12.07.19 - 35002X-19 -Elektrik qurğularının və sistemlərinin sınaq sazlama işləriYüklə
250 11.07.2019 - Hərrac_ElanYüklə
251 11.07.2019 - 22015-19 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
252 11.07.2019 - 25115-19 Elan (Ölçmə vasitələrinin və sınaq avadanlqlarının dövri yoxlan...Yüklə
253 11.07.2019 - 1100-5 AM-19 -Neft ölçü qovşaqlarında sərfölçənlərin kalibrlənməsi və servis xidmətiYüklə
254 10.07.2019-25108-19 Elan (Armatur) vaxtın uzadılmasıYüklə
255 09.07.2019-31006TX-19 Aparatların yuyulmasımühərrikin təmiriYüklə
256 09.07.2019 - 31007TX-19 TBA-ın təmiriYüklə
257 09.07.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırıması_Uzadılma_03Yüklə
258 09.07.2019-23019-19 Xüsusi geyimYüklə
259 09.07.2019-22001-19-Kürəvi kranlar və siyirtmələrə olan tələbatYüklə
260 08.07.2019-11121AM-19 YastıqlarYüklə
261 08.07.2019-26068-19-Qaynaq çubuğuYüklə
262 05.07.2019-26057-19-Şiber siyirtmələriYüklə
263 05.07.2019-11104AM-19 Quyuiçi avadanlıq-vaxtin uzadilmasiYüklə
264 04.07.2019-35010-19 - Yüksək keçidli minik maşınlarıYüklə
265 04.07.2019-37024-AM19-reforminq katalizatorYüklə
266 04.07.2019-29021-19- müxtəlif mal-materiallara olan tələbatYüklə
267 04.07.2019-29020-19 Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələrinə olan tələbatYüklə
268 04.07.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların Satınalınması_Uzadılma_03Yüklə
269 03.07.2019-31005TX-19 Kompressorların mühərriklərinin əsaslı təmirıYüklə
270 03.07.2019 - 11117AM-19 Qazma Qurğusun daşınmasıYüklə
271 03.07.2019-17030-19A-polad vərəqlər və bürünc pəstahlara olan tələbatYüklə
272 03.07.2019-25134-19 Elan Texniki qazlarYüklə
273 03.07.2019-22016-19-Elan -İzolyasiya lenti və praymerə olan telebatYüklə
274 03.07.2019-11086AM-19-elektrik mallarıYüklə
275 03.07.2019-31009-19 Meyesiz Güc TransformatoruYüklə
276 03.07.2019-25087 19-Elan muftalarYüklə
277 03.07.2019-25116 19-Elan sərf materiallarıYüklə
278 03.07.2019-21009-19_Multiqazanalizator MX6-014DR211 tipli cihazYüklə
279 02.07.2019-12006-19S-Kəşfiyyat və istismar quyularında lay təzyiqinin ölçülməsiYüklə
280 02.07.2019-11108AM-19- yanğınsöndürmə vasitələrinə tələbatYüklə
281 02.07.2019-11118AM-19 Qazma borularına olan tələbatYüklə
282 02.07.2019-11128AM-19 Elektromaqnit intiqallı iki gedişli klapana olan tələbatYüklə
283 02.07.2019-11129AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
284 02.07.2019-11105AM-19 Kimyəvi reagentlərYüklə
285 02.07.2019-11008AM-19- elan UPSYüklə
286 02.07.2019-11101AM-19 Ağırlaşdırılmış qazma borularıYüklə
287 02.07.2019-11134AM-19 Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
288 10.07.2019-25125-19-Müxtəlif kəmərlər və ilmələrYüklə
289 01.07.2019-17036-19A-səviyyəölçənlərə olan tələbatYüklə
290 01.07.2019-17037-19A-Bağlayıcı armaturalar və fitinqlərə olan tələbatYüklə
291 01.07.2019-26048-19.Elan-Keçiricilər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
292 01.07.2019-26041-19.Elan-Məişət malları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
293 28.02.2019-25126-19- tikişsiz polad borular 114-168mmYüklə
294 28.02.2019-25118-19 Avadanlıq və ehtiyat hissələriYüklə
295 28.02.2019-26052-19-Sementlənən pakerYüklə
296 28.06.2019-26054-19-Mərkəzləşdirici fənərlər və sementləmə tıxaclarıYüklə
297 28.06.2019-22010-19-Təsərrüfat mallarına olan tələbatYüklə
298 27.06.2019-23018-19- Kamera və şəbəkə mallarıYüklə
299 27.06.2019-23017-19-Casio Əl terminallarıYüklə
300 27.06.2019-23016-19- Kompüter və Təşkilatı texnikaYüklə
301 27.06.2019-21008-19-zərərverici və gəmiricilərə qarşı dərman vasitələriYüklə
302 27.06.2019-29019-19-LOT-1 TRZ və RVG qaz sayğaclarının müxtəlif ehtiyat hissələriYüklə
303 27.06.2019 26028-19 - TDS-11 SA markalı TOP DRAYVERİN ƏSASLI TƏMİRİ E....docYüklə
304 25.06.2019-11138AM-19 -müxtəlif növ mallarYüklə
305 25.06.2019-26043-19-Ehtiyyat hissələriYüklə
306 25.06.2019-12012-19 Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
307 25.06.2019-11126AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
308 25.06.2019-11072AM-19 MeteostansiyaYüklə
309 25.06.2019-21006-19-təmir-tikinti materialları və müxtəlif növ gübrələrYüklə
310 25.06.2019-30001-19-elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
311 24.062019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_Uzadılma_04Yüklə
312 24.062019-UBOC - Pedestal kranların satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
313 24.06.2019-17022-19A-Mədəni məişət avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
314 24.06.2019-25119-19 Müxtəlif maqnezium protektorlara olan tələbatYüklə
315 24.06.2019-25105-19 Elan (müxt növ elektrik mallar)Yüklə
316 24.06.2019-31018-19 Anionit və kationit (ion dəyişdirici qətranlar) reagentlərinin satınalınması Yüklə
317 24.06.2019-28022-19 Mal-materiallar ve reagentler (arqon qaz)Yüklə
318 24.06.2019-28023-19 kimyəvi regantlərə olan tələbatYüklə
319 21.06.2019-11076AM-19 MEDN tipli su nasoslarına olan tələbatYüklə
320 21.06.2019-28011-19 boru kəmərlərini və kabellərini axtaran cihazYüklə
321 21.06.2019-25121-19 pasl.boru və boru birləşmələriYüklə
322 21.06.2019-30002-19 -avadanlıqlar-mal-materiallarYüklə
323 21.06.2019-25120-19 antikorroziv astar boya, sintetik parlaq boya və sintetik tinerYüklə
324 21.06.2019-25104-19 odadavamlı boyaYüklə
325 21.06.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırıması_Uzadılma_02Yüklə
326 21.06.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların Satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
327 20.06.2019-29016-19-Müxtəlif təyinatlı mallara olan tələbatYüklə
328 20.06.2019-37018-AM19 fərdi mühafizə vasitələri və xüsusi geyimYüklə
329 19.06.2019-17019-19-NÖC və A mallarına olan tələbatYüklə
330 19.06.2019-UBOC - Pedestal kranların satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
331 19.06.2019-UBOC - “Ümid” 2 və “Babək” layihələrinin beynəlxaq tələblərinə uyğun lay..Yüklə
332 19.06.2019-UBOC - Avtomatik İdarəetmə sistemi satınalınması_(Uzadilma 2)Yüklə
333 19.06.2019-25117-19 BetonlarYüklə
334 19.06.2019-11120-Zok -27 məhluluna olan tələbatYüklə
335 19.06.2019-11119AM-19- tamponaj sementinə tələbatYüklə
336 19.06.2019-12011-19-Socar Quyuda qazma vaxtı karotaj işlərinin aparılması zama..Yüklə
337 18.06.2019 -17006ƏT-19 - korroziya əleyhinə işlərYüklə
338 18.06.2019-35010-19 - Yüksək keçidli minik maşınlarıYüklə
339 18.06.2019-17035-19A-tikinti materiallarına və alətlərə olan tələbatYüklə
340 18.06.2019-17032-19A-santexnika mallarına olan tələbatYüklə
341 18.06.2019-26046-19-Bentonit tozuYüklə
342 18.06.2019-11089AM-19-vaxtın uzadılması -translyasiya gücləndiricisiYüklə
343 14.06.2019-11115AM-19 -Qayka açarlarına olan tələbatYüklə
344 14.06.2019-31010-19 XA-30 yağıYüklə
345 14.06.2019-17030-19A-İsti tablandırılmış polad vərəqlərYüklə
346 14.06.2019-32004-19 xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
347 14.06.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x.Yüklə
348 14.06.2019-31022-19-NŞ nasoslarYüklə
349 14.06.2019-31025-19 T-101 istilik dəyişdiriciYüklə
350 13.06.2019-13006-19-Elan-mal materialYüklə
351 13.06.2019-28018-19 Quyudibi süzgəçlərYüklə
352 12.06.2019-31003TX-19 kondisionerYüklə
353 12.06.2019-25088-19-Maqnezium protektorlarYüklə
354 12.06.2019-17031-19A-Zavodu laboratoriya mallarına olan tələbatYüklə
355 12.06.2019-26039-19-Tərəzi üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
356 12.06.2019-17004TX-19 Heydər Əliyev adına NEZ üzrə NÖÇ və A sahəsinə aid iş və xidmətlərYüklə
357 11.06.2019-26005-19-Dizel Yanacağı əsaslı İNVERMUL məhlulun hazırlanmasıYüklə
358 10.06.2019-17021-19-reagentlərə olan tələbatYüklə
359 10.06.2019-31012-19 İsti su nasosuYüklə
360 10.06.2019-31013-19 YastıqlarYüklə
361 10.06.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_Uzadılma_03Yüklə
362 10.06.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x..Yüklə
363 07.06-2019- 29020-19-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələrinə olan tələbatYüklə
364 07.06.2019-25083-19-Elan LOT2 (sink.polad vərəqə)Yüklə
365 07.06.2019-25100-19 Sendviç daş yun panelYüklə
366 07.06.2019-25112-19 Mühafizə çəpəri və metal torlu darvazaYüklə
367 07.06.2019-13003TX-texniki xidmət işləriYüklə
368 07.06.2019-26001-19-avadanlıqlara servis xidməti təmir texniki xidmət və.Yüklə
369 07.06.2019-10004-19 Elan-Qaz sayğacları M.M.Yüklə
370 04.06.2019-110005 AM-19 - Ölçü qovşaqlarında sərfölçənlərin kalibrlənməsi və servis xidmətiYüklə
371 04.06.2019-22014-19 Metal dirsək,qapaq, keçid və üçboğazlara olan tələbatıYüklə
372 04.06.2019-22013-19-Odorant mayesinə olan tələbatıYüklə
373 04.06.2019-22015-19-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
374 04.06.2019-11112AM-19 Lampalara olan tələbatYüklə
375 04.06.2019-17029-19A-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələrYüklə
376 04.06.2019-12006-19S 01.07.2019 lay təzyiqinin ölçülməsi işləriniYüklə
377 04.06.2019-25109-19 -Paslanmayan boru və boru birləşmələriYüklə
378 04.06.2019-25099-19 Elan müxtəlif mal-materiallarYüklə
379 04.06.2019-25103-19 Elan (Qaynaq aqreqatı)Yüklə
380 04.06.2019-21006-19-təmir-tikinti materialları və müxtəlif növ gübrələrYüklə
381 04.06.2019-26062-19.Elan-MebelYüklə
382 04.06.2019-UBOC- Qazma preventorunun, Qaz karotaj stansiyasının və Qazma borularını..Yüklə
383 03.06.2019-26030-19-Kimyəvi reagentlər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
384 03.06.2019-26034-19.Elan-Qazma baltaları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
385 03.06.2019-11109AM-19 TrietilenqlikolunYüklə
386 03.06.2019-11104AM-19 Quyuiçi və quyuağzı avadanlıqlarYüklə
387 03.06.2019-11065AM-19 İşıqlandırıcıYüklə
388 03.06.2019-11080AM-19 - Bentonit tozuYüklə
389 03.06.2019-29019-19-qaz sayğacları üçün müxtəlif yastıqlara olan tələbatYüklə
390 31.05.2019-17022-19A-Mədəni məişət avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
391 31.05.2019-13009-19-Elan-mal materialYüklə
392 31.05.2019-25108-19 Elan (Armatur)Yüklə
393 30.05.2019-12002-19 Defektomer və çoxrıçaqlı kavernomer quyu cihazıYüklə
394 30.05.2019-21005-19-laboratoriya mallarıYüklə
395 30.05.219-17005TX-19 NEZ-in istehsalat və sahələrində ayaqaltıların quraşdırılması işləriYüklə
396 30.05.219-25106-19 xüsusi geyimlərə olan tələbatYüklə
397 30.05.219-25107-19 KanatlarYüklə
398 29.05.2019-13008-19-Elan-mal materialYüklə
399 29.05.2019-21008-19- zərərverici və gəmiricilərə qarşı dərman vasitələri.Yüklə
400 29.05.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırıması_UzadılmaYüklə
401 29.05.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların Satınalınması_UzadılmaYüklə
402 29.05.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
403 29.05.2019-UBOC - Nizamlayıcı siyirtmələrin satınalınması_UzadılmaYüklə
404 29.05.2019-UBOC - Elektrik Dalma nasoslarının satınalınması_(uzadilma)Yüklə
405 29.05.2019-UBOC - Avtomatik İdarəetmə sistemi satınalınması_(Uzadilma)Yüklə
406 27.05.19-31003TX-19-elektrik av. rele mühafizəsi və avtomatika sxem. sazlanmasıYüklə
407 24.05.2019- 12009-19 mal materialYüklə
408 24.05.2019-21004-19-ölçmə cihazı və laboratoriya mallarıYüklə
409 24.05.2019-25090-19 - Məişət avadanlıqları xidmətYüklə
410 24.05.2019-12010-19 Itx kondisioner xidmetYüklə
411 24.05.2019-22011XM-19 -sinxron elektrik mühərriklərinin sınaq sazlama işləriYüklə
412 23.05.2019-11102AM-19 Sulfanol tozuna olan tələbatYüklə
413 23.05.2019-26041-19.Elan-Məişət mallarıYüklə
414 23.05.2019-26029-19-Qoruyucu borularYüklə
415 23.05.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x..Yüklə
416 23.05.2019-UBOC - “Ümid” 2 və “Babək” layihələrinin beynəlxaq tələblərinə uyğun lay...Yüklə
417 23.05.2019-UBOC- NKB, quyuiçi avadanlıqların tutulub qaldırılması və istismar paker...Yüklə
418 23.05.2019-UBOC- Əsaslı təmir, Tamamlama Məhlulu, Məhlul və Filtrasiya xidmətləri v..Yüklə
419 23.05.2019-25094-19 İnert materiallarYüklə
420 23.05.2019-11078AM-19 - yanğın söndürmə avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
421 23.05.2019-31006-19 termoelastik polietilen örtük.Yüklə
422 23.05.2019-25097-19 But daşıYüklə
423 22.05.2019 - 13004TX - Məişət avadanlıqlarının təmir və xidmət işləriYüklə
424 22.05.2019 -13005TX -buxar qazanlarına və generatorlara təmir və xidmət işləriYüklə
425 22.05.2019-28016-TX19 -Hidrotexniki qurğuların cari vəziyyətinin 3D formatında hazırlanmasıYüklə
426 21.05.2019-22012-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
427 20.05.2019-35011-19 - Xüsusi texnikalarYüklə
428 20.05.2019-12008-mal-materiallara olan tələbatYüklə
429 20.05.2019-UBOC- NKB-nin deşilməsi, kəsilməsi, divar qalınlığının ölçü işləri (MFC)..Yüklə
430 17.05.2019-26048-19.Elan-KeçiricilərYüklə
431 17.05.2019-25066-19-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
432 17.05.2019-23001AV-19- Elan Avadanlıq və mal-materialYüklə
433 17.05.2019-25093-19 Elan boru 426,377 mmYüklə
434 17.05.2019-25075-19 Elan boru 530 x12 mmYüklə
435 17.05.2019 - 17001TX-19A - kompressorlara təmir və texniki xidmətYüklə
436 17.05.2019 - 17002TX-19A - LOT 1-texniki xidmət və sazlama işləri, LOT-2 texniki xidmətYüklə
437 17.05.2019-23014-19 Ehtiyat hissələriYüklə
438 17.05.2019-25069-19 fərdi mühafizə vasitələrinə olan tələbatYüklə
439 17.05.2019-26051-19.Elan-Elektrik mallarıYüklə
440 17.05.2019- 26028-19 - TDS-11SA markalı Top drayverin əsaslı təmirinə olan tələbatYüklə
441 17.05.2019-35010-19 - Yüksək keçidli minik maşınlarıYüklə
442 17.05.2019-11072AM-19 MeteostansiyaYüklə
443 15.05.2019-29016-19-müxtəlif təyinatlı mallara və yükqaldırıcı vasitələrə (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
444 15.05.2019-29017-19-PE qaynaq aparatlarına (lotlar üzrə) olan tələbat Yüklə
445 15.05.2019-29018-19-Hava kompressorlarına olan tələbatYüklə
446 15.05.2019-11021AM-19-elan vaxtın uzadılması -nasoslarYüklə
447 15.05.2019-11003AM-19-elan vaxtın uzadılması-stendlərə olan tələbatYüklə
448 15.05.2019-11038AM-19-elan vaxtın uzadılması -elektrik mallarıYüklə
449 15.05.2019-müxtəlif növ mal-materiallara olan tələbatYüklə
450 15.05.2019-25092-19 Köməkçi materiallar (burğu,frez,lerka,metçik və s.Yüklə
451 14.05.2019-11089AM-19-elan vaxtın uzadılması-translyasiya gücləndiricisiYüklə
452 14.05.2019-31002TX-19 Kranların təmiriYüklə
453 14.05.2019-22006-19-müsabiqəyə dəvətYüklə
454 14.05.2019-13005-19-mal material- uzadılmaYüklə
455 14.05.2019-30001-19 LOT-1 üzrə müsabiqə-uzadılmaYüklə
456 13.05.2019-23013-19-KameralarYüklə
457 13.05.2019-25088-19-Maqnezium protektorlarYüklə
458 10.05.2019-11103 AM-19 Xüsusi geyimYüklə
459 10.05.2019-26018-19.-Vakuum nasosu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
460 10.05.2019-13007-19-Elan-siyirtmələrYüklə
461 10.05.2019-25083-19-Elan (pasl. və sink.met.vərəqələr)Yüklə
462 10.05.2019-28014-TX19 elektrik avadanlıqlarının və generatorların ..Yüklə
463 10.05.2019 - 28015-TX19 - təmir və texniki xidmət işləriYüklə
464 10.05.2019-110.05.2019-1095AM-19 Dizel generatorlarYüklə
465 08.05.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırımasıYüklə
466 08.05.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_UzadılmaYüklə
467 08.05.2019-21007-19-beqoniya gülünü təmin etməkYüklə
468 08.05.2019-25089-19 ProfnastilYüklə
469 08.05.2019 - 26040-19 -Dəmir yolları və teplovoza texniki xidmətYüklə
470 08.05.2019-22010-19-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
471 06.05.2019-26045-19-Preventor kipləşdiriciləriYüklə
472 06.05.2019-26042-19.Elan-AlətlərYüklə
473 06.05.2019-26027-19.Elan-Sementləmə manifolduYüklə
474 06.05.2019-26030-19.Elan-Kimyəvi reagentlərYüklə
475 06.05.2019-12003 - TX - 19 Kəşfiyyat və istismar quyularında qazma vaxtı karotaj işləriYüklə
476 06.05.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların SatınalınmasıYüklə
477 06.05.2019- 17003-TX-19 soyutma,havalandırna,isitmə, məişət avadanlıqlarına təmir və texniki xidmət işləriYüklə
478 03.05.2019-26034-19.Elan-Qazma baltalarıYüklə
479 03.05.2019-26039-19.Elan-Tərəzi üçün ehtiyyat hissələrYüklə
480 02.05.2019-31002-19 nasosların satınalınmasıYüklə
481 02.05.2019-11075AM-19 Rezes-metçiklərə olan tələbatYüklə
482 02.05.2019-11078AM-19 yanğın söndürmə avadanlıqlarına olan tələbat-vaxtın uzadılmasıYüklə
483 02.05.2019-29010-19- Lot-2 Plastik qapayıcı plomb.vaxtın uzadılmasıYüklə
484 02.05.2019-UBOC - Pedestal kranların satınalınmasıYüklə
485 02.05.2019-31020-19-mal-materialYüklə
486 02.05.2019-23012-19-Kompyüterlər və printerlərYüklə
487 02.05.2019-35005-19 - Polad burazlar - uzadilmaYüklə
488 01.05.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x...Yüklə
489 01.05.2019-21006-19-təmir-tikinti materialları və müxtəlif növ gübrələrYüklə
490 01.05.2019-UBOC - Yaşayış məişət blokunun təmir işlərinin saınalınmasıYüklə
491 01.05.2019-31017-19-reagentlerYüklə
492 01.05.2019-31015-19 -stend qurğusunun satınalınmasıYüklə
493 30.05.2019-31011-19-elektrodlarYüklə
494 30.04.2019-17015-19A-membranlara olan tələbatYüklə
495 30.04.2019-17013-19-araqatlara olan tələbatYüklə
496 30.04.2019-17008-19-çənlərə olan tələbatYüklə
497 30.04.2019-UBOC - Avtomatik İdarəetmə sistemi satınalınmasıYüklə
498 29.04.2019-12002-19 Defektomer və çoxrıçaqlı kavernomer quyu cihazıYüklə
499 29.04.2019-23011-19 Elan Təşkilatı texnikaYüklə
500 26.04.2019-13001-ƏT-19-neft kəmərinin yenidənqurulmasıYüklə
501 26.04.2019-UBOC - Elektrik Dalma nasoslarının satınalınmasıYüklə
502 26.04.2019-UBOC - Nizamlayıcı siyirtmələrin satınalınmasıYüklə
503 25.04.2019-29015-19-Qoruyucu klapanlara (lot 2) və Çevirici rəzələrə ( lot 3) olan tələbatYüklə
504 24.04.2019-21001-19-açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
505 24.04.2019-28.007.19 Merkezleşdirilmiş metbeeYüklə
506 23.04.2019-26022-19-QUİNCY markalı kompressorların ehtiyyat hissələri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
507 23.04.2019-26018-19.Elan-Vakuum nasosu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
508 22.04.2019-11098 AM-19 -Təzyiq şlankına olan tələbatınıYüklə
509 22.04.2019-35005-19 - Polad burazlar -UzadilmaYüklə
510 22.04.2019-UBOC- Kern analizlərinin aparılmasıYüklə
511 19.04.2019-30001-ƏT-19 QEZ-də etajer soyuducu qurğunun təmir işləriYüklə
512 19.04.2019-11066AM-19 -Elektrik mallarına olan tələbatYüklə
513 19.04.2019-35001X-19 -Defektoskopiya sınaq ekspertiza işləriYüklə
514 18.04.2019-Cilingər 12 pozisiya (az)Yüklə
515 18.04.2019-28.008.19 QossipolYüklə
516 18.04.2019-22008-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
517 18.04.2019-22007-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
518 18.04.2019 -22006-19-Müraciət və zərflərin açılş tarixinin uzadılması barədəYüklə
519 18.04.2019 -20001-19 xidməti geyim formalarıYüklə
520 17.04.2019-10003-19-karguzarliqYüklə
521 17.04.201925064-19- abraziv materialiYüklə
522 17.04.2019-12007-19 mərkəzi kondisioner ventilyator GGİYüklə
523 17.04.2019-12005-19TX Karotaj qaldırıcı qurğularının təmir işləriYüklə
524 17.04.2019-11018AM-19 İşçi qazma borularıYüklə
525 17.04.2019-13005-19-Elan-mal materialYüklə
526 16.04.2019-17001TX-19 Mexanika sahəsi üzrə avadanlıqlara təmir və texniki xidmətYüklə
527 16.04.2019-12008-19 müxtəlif növ mal-materialYüklə
528 16.04.2019-Aşınmadan mühafizə-Elan - UzadılmaYüklə
529 16.04.2019-11003AM-19-stendYüklə
530 16.04.2019-11084AM-19 MS-20 sürtkü yağıYüklə
531 16.04.2019-11089AM-19-translyasiya gücləndiricisiYüklə
532 16.04.2019-26005-19-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
533 16.04.2019-26035-19-Propan balonlarıYüklə
534 16.04.2019-32002-19-sənaye qazlarına (LOT-1) və qarışıq qazlara (LOT-2) olan tələbatYüklə
535 16.04.2019-31014-19-təmir-tikintiYüklə
536 16.04.2019-17008-19-çənlərə olan tələbatYüklə
537 16.04.2019-25068-19-Elan (avtom.yanğıns.sist.üçün materiallar)Yüklə
538 15.04.2019-11082AM-19 Paranit-yağlı kəndirə olan tələbatYüklə
539 15.04.2019-25034-19 KünclüklərYüklə
540 15.04.2019-25035-19 ŞvellerllərYüklə
541 15.04.2019-25050-19 60 B1-B2 ikitavrlarYüklə
542 15.04.2019-25051-19 20-30-45 ikitavrlarYüklə
543 15.04.2019-25067-19 armaturlarYüklə
544 12.04.2019-25073-19 Boru 1020x12Yüklə
545 12.04.2019-2019-01-avadanlıq və mal-materiallara olan tələbatYüklə
546 12.04.2019-17013-19-araqatlara olan tələbatYüklə
547 12.04.2019-laboratoriya mallarıYüklə
548 10.04.2019-17015-19A-membranlara olan tələbatYüklə
549 10.04.2019-11021AM-19-nasoslarYüklə
550 10.04.2019-UBOC - AKSA Dizel Generatorları satınalınmasıYüklə
551 09.04.2019-11059AM-19 Veb kameraya olan tələbatYüklə
552 09.04.2019-23010-19 -Rabitə avadanlıqlarıYüklə
553 09.04.2019-23009-19 Rabitə avadanlıqlarıYüklə
554 09.04.2019-25032-19 Elan (kərpic+mişar daşı) -vaxtın uzadılması -2Yüklə
555 09.04.2019-26036-19.Elan-4AN-700 markalı aqreqat üçün materiallarYüklə
556 09.04.2019-25003-19-Elan (sualtı birləşd.və sonluq muftalar) -UzadılmaYüklə
557 09.04.2019-13002-19-Elan-mal material-uzadilmaYüklə
558 09.04.2019-21001-19-konteynerlərin yükləmə və boşaldılması üçün polad burazlarYüklə
559 09.04.2019-11083AM-19 -baltalarYüklə
560 09.04.2019-25045-19 Boru 1020x16,820x16,820x14,720x15 mmYüklə
561 09.04.2019-30001-19- tikinti mal-materiallar, diyircəkli yastıqlarYüklə
562 08.04.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınmasıYüklə
563 08.04.2019-28007-19--Merkezlesdirilmis metbeeYüklə
564 08.04.2019-11038AM-19-elektrik mallarıYüklə
565 05.04.2019-25017-19- 2 LOT Müxtəlif növ elektrik mallarıYüklə
566 05.04.2019-25041-19 Elan (Müxtəlif hava kompressorları)Yüklə
567 05.04.2019-12004-19ITX kondisionerlərə xidmetYüklə
568 04.04.2019-26015-19-KonteynerlərYüklə
569 03.04.2019-26032-19.Elan-SementYüklə
570 03.04.2019-11075AM-19 ElanYüklə
571 03.04.2019-29010-19 -Vaxtın uzadılması Lot-2 Plastik qapayıcı plom.Yüklə
572 02.04.2019-11074AM-19- Dalma Qurğularının Təmiri və KirayəsiYüklə
573 02.04.2019-11079AM-19 - Boyalara olan tələbatYüklə
574 02.04.2019-11078SAM-19 - yanğın söndürmə avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
575 02.04.2019-25062-19 Elan müxtəlif mal-materiallarYüklə
576 02.04.2019-25051-19 20-30-45 ikitavrlarYüklə
577 02.04.2019-25050-19 60 B1-B2 ikitavrlarYüklə
578 02.04.2019-23003-19-Nəzarət keçid sisteminə olan təlabat- uzadılmaYüklə
579 01.04.2019-23008-19 Santexnika və elektrik mallarYüklə
580 29.03.2019-23007-19- Təhliyyə sistemi üçün avadanlıqlar.Yüklə
581 29.03.2019-25034-19 KünclüklərYüklə
582 29.03.2019-25035-19 ŞvellerllərYüklə
583 29.03.2019-26025-19.Elan-Qrafit yağıYüklə
584 29.03.2019-26018-19-Vakuum nasosu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
585 29.03.2019-23001AV-19- Avadanlıq və mal-material qiymətliləri (uzadılma)Yüklə
586 29.03.2019-11013AM-19 Qazma boruları - (müddətn üzadılması)Yüklə
587 29.03.2019- 29013-19-Metal birləşmələr (LOT 1) və Polietilen birləşmələrYüklə
588 29.03.2019-35005-19 - Polad burazlarYüklə
589 28.03.2019-23006-19 Kamera-müşahidə mallarıYüklə
590 28.03.2019-17002TX-19-energetika sahəsi üzrə avadanlıqlara təmir və texniki xidmət işləriYüklə
591 28.03.2019-25029-19 NÖC və avtomatika vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
592 28.03.2019-21004-19-ölçmə cihazlarıYüklə
593 28.03.2019-26019-19-Preventorların idarəetmə pultuYüklə
594 28.03.2019-13004-19-Elan-mal materialYüklə
595 27.03.2019-25032-19 Elan (kərpic+mişar daşı)-vaxtın uzadılmasıYüklə
596 27.03.2019-26024-19-Pnevmatik qayka açarlarıYüklə
597 27.03.2019-25018-19-Elan (helikop.sist.işıqland.)Yüklə
598 27.03.2019-11057AM-19-kimyəvi reagentYüklə
599 27.03.2019-28006-19-laprolYüklə
600 27.03.2019-25019-19 İkitavr 45B1 uzadılmaYüklə
601 27.03.2019-Aşınmadan mühafizəYüklə
602 27.03.2019-35002-19 - YağlarYüklə
603 19.03.2019-28009-19 Elan-celleklerYüklə
604 19.03.2018-37012AM-19-siyirtmələrin (reduktorla) satın alınmasıYüklə
605 19.03.2018-25057-19 BetonlarYüklə
606 19.03.2018-25064-19- abraziv materialiYüklə
607 19.03.2018-25061-19-boru izolyasiya materiallarıYüklə
608 19.03.2018-25044-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
609 18.03.2019-23005-19-SAN switch və ServerYüklə
610 18.03.2019-13002-19-mal material- uzadılmaYüklə
611 18.03.2019-22006-19 -müsabiqəyə dəvətYüklə
612 15.03.2019-UBOC - Korobların və tikinti-quraşdırma işlərinin satınalınmasıYüklə
613 15.03.2019-26017-19.Elan-TDS üçün ehtiyyat hissələrYüklə
614 15.03.2019-11043AM-19 AvadanlıqlarYüklə
615 15.03.2019-17001TX-19 Mexanika sahəsi üzrə avadanlıqlara təmir və texniki xidmət işləriYüklə
616 14.03.2019-26022-19-QUİNCY markalı kompressorların ehtiyyat hissələriYüklə
617 14.03.2019-26025-19-Qrafit yağıYüklə
618 14.03.2019-29012-19-elektrik mallarıYüklə
619 13.03.2019-11051AM-19 Xilasedici sallarYüklə
620 13.03.2019-11036AM-19 müxtəlif klapanlara olan telebatYüklə
621 13.03.2019-25039-19 elan boyalarYüklə
622 13.03.2019-25001-T- 19 3 ədəd 3000 m3-luq neft çənlərinin tikintisiYüklə
623 13.03.2019-26005-19.Elan-SCR və KonsolYüklə
624 13.03.2019-26011-19.Elan-SementYüklə
625 11.03.2019-11025AM-19-körpülü kranYüklə
626 11.03.2019-11059AM-19 Veb kameraya olan tələbatYüklə
627 11.03.2019-25046-19 Elan (Qaynaq aparatı)Yüklə
628 11.03.2019-21001-19-konteynerlərin yükləmə və boşaldılmasıYüklə
629 11.03.20119-13001TX-19 - “Neft Kəmərləri” İdarəsinin energetika qurğu və avadanlıqlarına xidmət işləriYüklə
630 11.03.2019-25038-19 Elan- taxta və diktYüklə
631 11.03.2019-UBOC - Yaşayış blokunun və Helikopter meydançasının satınalınmasıYüklə
632 07.03.2019-11018AM-19 İşçi qazma borularıYüklə
633 07.03.2019-25052-19-NOTICE (ex-proof elec.goods)Yüklə
634 07.03.2019-25052-19-Elan (part.dav.müxt.elek.mallar)Yüklə
635 07.03.2019-25024-19 Müxtəlif qalınlığı olan 219 mm polad borularYüklə
636 07.03.2019-25003-19-Elan (sualtı birləşd.və sonluq muftalar)- UzadılmaYüklə
637 07.03.2019-25011-19-Mühafizə çəpəriYüklə
638 07.03.2019-25021-19 Müxtəlif ölçülü polad borular (114-168mm) uzadılmaYüklə
639 06.03.2019-25047-19-balonlarYüklə
640 06.03.2019-25045-19 Boru 1020x16,820x16,820x14,720x15 mmYüklə
641 05.03.2019-35003-19-sementləyici aqreqatlar üçün manifold borulara olan təlabatYüklə
642 05.03.2019-25040-19 Köməkçi materiallarYüklə
643 05.03.2019-25050-19 60 B1-B2 ikitavrlarYüklə
644 05.03.2019-25051-19-muxtelif ikitavrlarYüklə
645 05.03.2019-29009-19-polietilen borulara olan tələbatYüklə
646 05.03.2019-29011-19-Polad əymələrə (lot 1) Polietilen əyməyə (lot 2) olan tələbatYüklə
647 05.03.2019-35002-19-sürtgü yağlarına, əyləc və soyutma mayelərinə olan təlabatYüklə
648 05.03.2019-26016-19-ÇınqılYüklə
649 05.03.2019-28005-19-mal-materiallara olan tələbatYüklə
650 05.03.2019-28003-19-Gümüş nitrat reaktivinə olan tələbatYüklə
651 05.03.2019-28003-19-silver nitrate reagentYüklə
652 04.03.2019-30002-TX-19 Energetika avadanlıqlarının sazlanmasıYüklə
653 01.03.2019-25019-19 İkitavr 45B1 uzadılmaYüklə
654 01.03.2019-26013-19-Tal kanatın sakitləşdiricisiYüklə
655 01.03.2019-37011AM-19 ölçmə vasitələrinin və sınaq avadanlıqlarının dövri yoxlamaYüklə
656 01.03.2019-22003-19-müsabiqəyə dəvətYüklə
657 27.02.2019-28001-19 Elan-elektrik mallarıYüklə
658 26.02.2019-29010-19 - Lot üzrə - Nömrəli plomblar və plomb məftiliYüklə
659 26.02.2019-22004-19-hava filtriYüklə
660 25.02.2019-29008-19- manometrlərə olan tələbatYüklə
661 22.02.2019-23004-18 Veritas Enterprise Vault 12.0 ucun lisenziyaYüklə
662 22.02.2019-25026-19-Elan (Çəpərvari döşəmə)Yüklə
663 22.02.2019-26018-19-Vakuum nasosuYüklə
664 22.02.2019-37009AM-19- ingibitor maddələrinin satınalınmasıYüklə
665 21.02.2019-25032-19 Elan (kərpic+mişar daşı)Yüklə
666 21.02.2019-37007 Metanol zavodunda hesablama analizinin aparılmasıYüklə
667 21.02.2019-23003-19 Nəzarət keçid sistemi və mal materialYüklə
668 20.02.2019-25002-19 qoruyucu klapanlara olan tələbat-vaxtın uzadılmasıYüklə
669 20.02.2019-11022AM-19-nasoslar-vaxtın uzadılmasıYüklə
670 18.02.2019-25044-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
671 18.02.2019-25035-19 ŞvellerllərYüklə
672 18.02.2019-25034-19 KünclüklərYüklə
673 18.02.2019-25036-19- Müxtəlif növ akkumlyatorlara olan təlabatYüklə
674 18.02.2019-25025-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
675 18.02.2019-19-13003-mal materialYüklə
676 18.02.2019-13002-19-mal materialYüklə
677 18.02.2019-11024AM-19-elektrik mallarıYüklə
678 15.02.2019-25038-19- taxta və diktYüklə
679 15.02.2019-23001AV-19- Avadanlıq və mal-material qiymətliləriYüklə
680 15.02.2019-31008-19 -hidrogen kompressoruYüklə
681 15.02.2019-31007-19-Radar tipli səviyyə ölçənYüklə
682 15.02.2019-25037-19 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrYüklə
683 15.02.2019-26004-19-Uzadıcı katuşka və manifold şlanqıYüklə
684 15.02.2019-26009-19-Avtomatik qazma açarıYüklə
685 15.02.2019-25018-19-Elan (helikop.sist.işıqland.).docxYüklə
686 14.02.2019-11002AM-19 KabelYüklə
687 14.02.2019-25011-19 -Mühafizə çəpəriYüklə
688 14.02.2019-26008-19-PakerYüklə
689 14.02.2019 - 29007-19-əl terminalları üçün çap kağızına olan tələbatYüklə
690 14.02.2019-11012AM-19 müxtəlif növ cihaz və avadanlıqlarYüklə
691 14.02.2019-11001TXM-19 qoruyucu klapan tənzimlənməsiYüklə
692 12.02.2019-25007-19 Elan 5 LOT uzadılmaYüklə
693 11.02.2019-31001ATX-19 avtoyükləyicilərin və qaynaq aqreqatlarının təmiriYüklə
694 11.02.2019-11023AM-19 -Qaz siqnal vericiləri vasitələrinə olan tələbatYüklə
695 11.02.2019-25027-19- Müxtəlif növ sürtgü yağlarına olan təlabatYüklə
696 11.02.2019-29006-19- polad borulara olan tələbatYüklə
697 08.02.2019-11029AM-19 -Köməkçi alət və avadanlıqlara olan tələbatYüklə
698 08.02.2019-26008-19-PakerYüklə
699 07.02.2019-25025-18-müxt. növ kabellərYüklə
700 07.02.2019-11014-19- Müsabiqənin vaxtının uzadılması elanYüklə
701 07.02.2019-29005-19 qaz sayğacların daşınması üçün xüsusi qutulara olan tələbatYüklə
702 07.02.2019-29004-19 İnert və tikinti-inşaat materiallarına olan tələbatYüklə
703 07.02.2019-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
704 07.02.2019-25024-19 Müxtəlif qalınlığı olan 219 mm polad borularYüklə
705 06.02.2019-13001-19-siyirtmələrYüklə
706 06.02.2019-26006-19-Qarmaq blokYüklə
707 05.02.2019-22002-19-seolitə olan tələbatYüklə
708 04.02.2019-11034AM-19 Mərkəzdənqaçma tipli nasoslara olan tələbatYüklə
709 01.02.2019-31005-19-Ventil və siyirtmələrYüklə
710 31.01.2019- 22014-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
711 31.01.2019-35001İ-19 - Nəqliyyat idarəsinin Siyəzən şəhərində sex və Bakı şəhərində anbarının tikintisi işləriYüklə
712 31.01.2019-25242-18- Müxtəlif ölçülü rezin araqatlarına olan tələbatYüklə
713 31.01.2019-25022-19-Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
714 29.01.2019-31009-18-Güc kabelləri elanın üzadılmasıYüklə
715 29.01.2019-11022AM-19-nasoslar-vaxtın uzadılmasıYüklə
716 29.01.201925011-19-Mühafizə çəpəriYüklə
717 29.01.2019-25015-19-Müxtəlif mal-materiallar.Yüklə
718 28.01.2019-26002-19-Metal kipləşdiricilərYüklə
719 28.01.2019-11006AM-19 Elektrik mühərrikləriYüklə
720 28.01.2019-25008-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
721 28.01.2019-25010-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
722 28.01.2019-25019-19 İkitavr 45B1Yüklə
723 28.01.2019-25021-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
724 28.01.2019-11015AM-19-elektrik malları-vaxtın uzadılmasıYüklə
725 25.01.2019-12001-19- Portativ stansiyaYüklə
726 24.01.2019-25013-19-fırçalarYüklə
727 23.01.2019-31003-19-kerpiclerYüklə
728 23.01.2019-25012-19 -qaynaq çubuqlarıYüklə
729 23.01.2019-25014-19- Qaynaq kabeli və oksigen şlanqıYüklə
730 21.01.2019-23042-18-Elan Uzadılma - Kompüter və printerlərYüklə
731 18.01.2019-23040-18-Elan_Şəbəkə mallarıYüklə
732 18.01.2019-25007-19 NÖC və A işləri - 5 LOTYüklə
733 18.01.2019-25003-19-Elan (birləşd. və sonluq muftalar)Yüklə
734 18.01.2019-25009-19-Cilalayıcı daşYüklə
735 18.01.2019-25002-19 Müxtəlif ölçülü qoruyucu klapanlara olan tələbatYüklə
736 18.01.2019-29002-19-G-4 T markalı smart tipli qaz sayğaclarına və NFC tipli abonent smart kartlarına olan tələbatYüklə
737 16.01.2019-11013AM-19 Qazma borularıYüklə
738 16.01.2019-11017AM-19 Qazma boruları və qəzalı əl pazlarıYüklə
739 16.01.2019-11031AM-19 QurğuşunYüklə
740 15.01.2019-11012AM-19 müxtəlif növ cihaz və avadanlıqlarYüklə
741 15.01.2019-23043-18-ehtiyat hissələrinə olan təlabatYüklə
742 11.01.2019-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
743 11.01.2019-11029AM-19 Köməkçi alət və avadanlıqlara olan tələbatYüklə
744 11.01.2019-22001-müsabiqəyə dəvətYüklə
745 09.01.2019-33001-19-mal-materialYüklə
746 09.01.2019-31001-1 istilik dəyişdiriçiYüklə
747 09.01.2019-26195-18.Elan-Sancaq, qayka ilə-Vaxtın uzadılmasıYüklə
748 09.01.2019-13001-H-18 Hərrac - uzadılmaYüklə
749 09.01.2018-11023AM-19 Qaz siqnal vericiləri vasitələrinə olan tələbatYüklə
750 08.01.2019- 29003-19-Polad əyməYüklə
751 08.01.2019-29001-19 Müxtəlif ölçülü metal qutulara olan tələbatYüklə
752 08.01.2019-11026AM-19-SOCAR-НБ nasoslarıYüklə
753 08.01.2019-29031-18-Qaynaq aqreqatlarının və generatorların ehtiyat hissələriYüklə
754 07.01.2019-25001-19-Elan (sink.polad vərəqələr)Yüklə
755 28.12.2018-29030-18 Karbit Iki sahil Elan uzadilmaYüklə
756 28.12.2018-13040-18-Elan-mal materialYüklə
757 28.12.2018- 22014-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
758 28.12.2018-29029-18 Xüsusi kəsici alət(İki sahil) müddətin uzanmasıYüklə
759 28.12.2018- 22012-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
760 27.12.2018-11014-Metal tor və künclüklərə olan tələbatYüklə
761 27.12.2018-23001-19-Symantec Endpoint ProtectionYüklə
762 27.12.2018-11129-18 quyuiçi avadanlığa olan tələbat-uzadılmaYüklə
763 26.12.2018-25242-18 Elan 2 LOTYüklə
764 26.12-2018-11022AM-19-nasoslarYüklə
765 20.12.2018-29032-18 (USB çıxışlı, endoskob) və akkumulyatorlara (UPS üçün) olan tələbatYüklə
766 19.12.2018-11016AM-19-nasoslarYüklə
767 19.12.2018-25219-18-Elan (müxt. növ kabellər) — UzadılmaYüklə
768 19.12.2018-23040-18 Yanğın-mühafizə və şəbəkə mallarıYüklə
769 19.12.2018-23039-18 Kabellər və akkumulyatorlarYüklə
770 18.12.2018-11015AM-19-elektrik mallarıYüklə
771 18.12.2018-23001ƏT-18- Inzibati binanın təmiriYüklə
772 17.12.2018-23043-18-Floboss 107 ölçü cihazların ehtiyat hissələriYüklə
773 17.12.2018-23042-18-Lot 1 Kompüter və printerlər Lot 2 Təşkilatı texnika Lot 3Yüklə
774 17.12.2018-28002-18 - KonsistometerYüklə
775 14.12.2018-26211-18-Qazma və manifold şlanqlarıYüklə
776 12.12.2018-11004-19 Qaynaq çubuğuna olan tələbatYüklə
777 12.12.2018-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
778 12.12.2018-29028-18 Xüsusi kəsici alətə olan tələbat -vaxtın uzadılmasıYüklə
779 12.12.2018-25237-18 İnert materiallarYüklə
780 11.12.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbat-vaxtın uzadılmasıYüklə
781 11.12.2018-11010AM-19-kəndirə olan tələbatYüklə
782 11.12.2018-11028-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
783 11.12.2018-29031-18-Qaynaq aqreqatlarının və generatorlarYüklə
784 10.12.2018-22012-18 provide various equipmentYüklə
785 10.12.2018- 22014-18 ehtiyat hissələriYüklə
786 10.12.2018- 22012-18 metalların açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
787 10.12.2018- 22011-18 metal dirsək,keçid və sYüklə
788 10.12.2018-17082-18-laboratoriya aparat və avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
789 07.12.-2018-29027-18-Elan - vaxtın uzadılmasıYüklə
790 06.12.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
791 06.12.2018-26195-18-Sancaqlara (qayka ilə) olan tələbatYüklə
792 06.12.2018-23001-H-18 Hərrac - müddətin üzadılmasıYüklə
793 06.12.2018-11198-18-elektrik mallarıYüklə
794 05.12.2018-11144-18 Elektrik mallarıYüklə
795 05.12.2018-25225-18-Elan (müxt. muftalar)Yüklə
796 05.12.2018-25235-18 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
797 05.12.2018-29030-18 KarbitYüklə
798 05.12.2018-29029-18 Ştuserə olan tələbatYüklə
799 28.11.2018-25184-18-Elan (Sement) vaxtın uzadılmasıYüklə
800 28.11.2018-11205-18 Soba - Elan SOCARYüklə
801 28.11.2018-26211-18.Elan-Qazma və manifold şlanqlarıYüklə
802 28.11.2018-11157-18 Kimyəvi reagentlər- Elan SOCARYüklə
803 27.11.2018-22003ƏT - 18 Gədəbəy və Çənlibel QPS-də yeni operator binalarının tikintisiYüklə
804 26.11.2018-31018-18 Elan-İ-50A sənaye yağıYüklə
805 26.11.2018-26201-18.Elan-TDS 11SA üçün ehtiyyat hissələrYüklə
806 26.11.2018-11170-18 Nasos kompressor boruları - Elan SOCAR ( Vaxtın uzadılması )Yüklə
807 26.11.2018-11136-18-elan SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
808 26.11.2018-13001-H-18 HərracYüklə
809 26.11.2018-12014-18 Elanın uzadılması Socar Portativ stansiya və Kavernomer avadanlıqlarına olan tələbatını təmin etmək məqsədi ilə açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
810 26.11.2018-11129-18 Quyuiçi avadanlıq ELAN SOCARYüklə
811 23.11.2018-23037-18 Elan GFI LisenziyalarYüklə
812 23.11.2018-12016-18 (3D) iseysmika işləri vaxtın uzadılmasıYüklə
813 23.11.2018-25219-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
814 23.11.2018-29027-18-Elan - vaxtın uzadılması 2Yüklə
815 22.11.2018-12013-18 ElanYüklə
816 20.11.2018-11188-18-elan SOCAR-НД nasoslarıYüklə
817 19.11.2018- 22011-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
818 20.11.2018-12017-18 (AZ) INNKYüklə
819 20.11.2018-25212-18 Elan boru 530 x12 mmYüklə
820 20.11.2018-25157-18 Polad fitinqlər 2 LOT Elan uzadılmaYüklə
821 20.11.2018-26163-18.Elan-Sementləmə aqreqatı-Vaxtın uzadılmasıYüklə
822 15.11.2018- 11181-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
823 15.11.2018-25199-18-Elan (Armatur)Yüklə
824 14.11.2018- 1182-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
825 13.11.2018-22014-18-Dizel generatorların ehtiyat hissələriYüklə
826 13.11.2018-29028-18 Xüsusi kəsici alətə olan tələbatYüklə
827 13.11.2018-26184-18-Vaqon evciklerYüklə
828 13.11.2018-11167-18 helium qazıYüklə
829 13.11.2018-23001-H-18 HərracYüklə
830 12.11.2018-25184-18-Elan (Sement) vaxtın uzadılmasıYüklə
831 12.11.2018-26196-18.Elan-Preventor kipləşdiriciləriYüklə
832 12.11.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
833 08.11.2018-22012-18-Metalları təmin etməkYüklə
834 07.11.2018-11144-18 Elektrik malları-(müddətn üzadılması)Yüklə
835 07.11.2018-11170-18 Nasos kompressor boruları-( Vaxtın uzadılması )Yüklə
836 07.11.2018-17082-18-laboratoriya aparat və avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
837 07.11.2018-11207-18-nasos ştanqları və ştanq muftalarına olan tələbatYüklə
838 07.11.2018-26202-18-Sınaq stendi (Torque machin)Yüklə
839 07.11.2018-31009-18-Güc kabelləriYüklə
840 07.11.2018-31019-18-Xlorid TurşusuYüklə
841 07.11.2018-28002-18 - KonsistometerYüklə
842 06.11.2018-22013-18-batareyaları və servis xidmətiYüklə
843 06.11.2018-22010-18-sazlama işləri təmin etməkYüklə
844 06.11.2018-23037-18-Casio Əl terminallarıYüklə
845 06.11.2018-11190-18 Dalma QTYüklə
846 05.11.2018-12016-18-seysmik kəşfiyyat (3D) işlərinin birlikdə görülməsiYüklə
847 05.11.2018-KQİT_Hərrac _Tarixin uzadılması_2Yüklə
848 05.11.2018-31010TX-18 avtoyükləyicilərin və qaynaq aqreqatlarının təmiriYüklə
849 02.11.2018-31017-18 KompressorYüklə
850 01.10.2018-10009-18-Katric-elan-uzadilmaYüklə
851 31.10.2018-31010-18-FFS rulon torbaYüklə
852 31.10.2018-25150-18 Müxtəlif ölçülü polad borulara olan tələbatınıYüklə
853 31.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
854 31.10.2018-25157-18- LOT1- 2 uzadılmaYüklə
855 31.10.2018-11136-18-müxtəlif növ mallarYüklə
856 31.10.2018-11172-18-ipli ilmə və ştropYüklə
857 31.10.2018-17069-18-pH metr cihazı və müqavimət termometrlərinə olan tələbatYüklə
858 30.10.2018-31016-18- Kaustik sodaYüklə
859 30.10.2018-23035-18- Kompyütrerlər uzadılmaYüklə
860 30.10.2018-26162-18-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
861 29.10.2018-26185-18-Tal kanat və polad burazlar.docYüklə
862 26.10.2018-11028-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
863 25.10.2018-26186-18-Avtomatik qazma açarıYüklə
864 23.10.2018-11047-18 qaynaq aparatına olan tələbatYüklə
865 23.10.2018-29027-18-yivaçan dəstlərinə və onların iç hissələrinə olan tələbatYüklə
866 23.10.2018-11047-18-qaynaq aparatına olan tələbatYüklə
867 22.10.2018-30003-18 Nasosun ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
868 22.12.2018-12014-18-Portativ stansiya və Kavernomer avadanlıqlarYüklə
869 22.10.2018-26163-18-Sementləmə aqreqatıYüklə
870 19.10.2018-12015-18-Radial akustik karotaj və Tutulma yerinin təyini quy.Yüklə
871 19.10.2018-26187-Süzgəclər və antifrizYüklə
872 19.10.2018-11203-18 KabellərYüklə
873 19.10.2018-25164-18-abraziv materialiYüklə
874 19.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbat-uzadilmaYüklə
875 19.10.2018-22011-18-Metal dirsək,qapaq, keçid və üçboğazlara olan tələbatYüklə
876 18.10.2018-25162-18 Elan -müxtəlif mallarYüklə
877 18.10.2018-26162-18-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
878 18.10.2018-25199-18-Elan (Armatur)Yüklə
879 15.10.2018-26181-18-Kürəli və nimçəvari əks klapanlarYüklə
880 15.10.2018-11001TXM-18 defektoskopiya işləriYüklə
881 12.10.2018-KQİT_Hərrac _Tarixin uzadılmasıYüklə
882 12.10.2018-29025-18-Plastik qapayıcı Lot-2 Müsabiqə vaxtının uzadıl..Yüklə
883 11.10.2018-12013-18 müxtəlif növ mal-materiallara olan tələbatYüklə
884 11.10.2018-25164-18-abraziv materialiYüklə
885 11.10.2018-31014-18-qabirgali borularYüklə
886 11.10.2018-25184-18-Elan (Sement)Yüklə
887 10.10.20118-11181-18 AvadanlıqlarYüklə
888 10.10.20118-11125-18-elektrik malları-vaxtının uzadılmasıYüklə
889 09.10.2018-10009-18-Katric-elanYüklə
890 09.10.2018-25183-18 Müxtəlif mal-materialYüklə
891 08.10.2018-25156-18-Elan (partdam.qutu və qləndlər NÖCA)Yüklə
892 05.10.2018-32012-18 Ofis mebellərinin satınalınmasıYüklə
893 04.10.2018-11182-18 YastıqlarYüklə
894 04.10.2018-25157-18 Elan 2 LOTYüklə
895 04.10.2018-25150-18 polad borulara olan tələbatYüklə
896 04.10.2018-12012-18- quyu cihazlarının quyuya endirib qaldırması üçün lazım olan avadanlıqlarYüklə
897 02.10.2018-17069-18-pH metr cihazı və müqavimət termometrlərinə olan tələbatYüklə
898 03.10.2018-11170-18 Nasos kompressor borularıYüklə
899 02.10.2018-11144-18 Elektrik mallarına olan tələbatYüklə
900 02.10.2018-23035-18-Elan-(lot 1) Komyüterlər (Lot 2) Təşkilatı texnika Lot 3 Ehtiyat hissələriYüklə
901 02.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
902 28.09.2018-26170-18-Sürtkü yağlarıYüklə
903 28.09.2018-26160-18-Mərkəzləşdirici fənərlər və tıxaclarYüklə
904 28.09.2018-11142-18-Çən (kimyəvi məhlulların saxlanılması üçün) Vaxtın uzadılmasıYüklə
905 27.09.2018-11172-18-ipli ilmə və ştropYüklə
906 27.09.2018-11180-18 PDC tipli baltalara olan telebatYüklə
907 25.09.2018-12010-18-E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
908 25.09.2018-25170-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
909 25.09.2018-29027-18-yivaçan dəstlərinə və onların iç hissələrinə olan tələbatYüklə
910 25.09.2018-25149-18 Müxtəlif ölçülü polad borulara olan tələbatYüklə
911 25.09.2018-23036-18-Dəmir qutuYüklə
912 21.09.2018-11140-18 Xilasedici qayıqlarYüklə
913 21.09.2018-11035-18 Quyudibi mühərriklərYüklə
914 21.09.2018-KQİT_HərracYüklə
915 20.09.2018-29020-18 qaz tənzimləyici xətlərə olan tələbatYüklə
916 20.09.2018-13028-18-mal materialYüklə
917 19.09.2018-25162-18 Elan müxtəlif mallar.docxYüklə
918 19.09.2018-25162-18 Elan müxtəlif mallar.docxYüklə
919 19.09.2018-11139-18-qum çökdürücü qurğuYüklə
920 19.09.2018-11060-18-Ehtiyat hissələri uzatma-2Yüklə
921 19.09.2018-11107-18-vaxtın uzadılması -metanol üçün çənYüklə
922 17.09.2018-11167-18 Helium qazına olan tələbatYüklə
923 14.09.2018-31014-18-qabirgali borularYüklə
924 12.09.2018-31009TX-18 Rele mühafizəYüklə
925 12.09.2018-32009-18 Təhülkəsizlik nişanlarının satınalınmasıYüklə
926 12.09.2018-26162-18-SCR və KonsolYüklə
927 11.09.2018-23022-18-Avadanlıqlar və lisenziyalar UzadılmaYüklə
928 11.09.2018-12011-18 dizel generatoruYüklə
929 10.09.2018-23027-18-Kompyüterlər -uzadılmaYüklə
930 10.09.2018-12010-18- E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
931 10.09.2018-26149-18-Muftalı qoruyucu borularYüklə
932 06.09.2018-29025-18-G-4 sayğac üçün plastik qutu Lot-1 və plastik qapayıcı LotYüklə
933 05.09.2018-11110-18-separatorlara olan tələbatYüklə
934 05.09.2018-23034-18 Kart oxuyucularına olan təlabatYüklə
935 05.09.2018-23031-18-Elektron kitabxana sistemi üçün avadanlıqlarYüklə
936 05.09.2018-23032-18-Şəbəkə və elektrik mallarıYüklə
937 05.09.2018-11109-18-elan vaxtın uzadılması-qaldırıcı qurğularYüklə
938 05.09.2018-23030-18 nəzarət keçid sistemi üçün avadanlıqların təlabatıYüklə
939 05.09.2018-23033-18 Rabitə avadanlıqlarına və onların ehtiyat hissələrinin təlabatYüklə
940 05.09.2018-23029-18 the purchasing Telephone equipmentYüklə
941 05.09.2018-11142-18-Çən (kimyəvi məhlulların saxlanılması üçün)Yüklə
942 05.09.2018-11125-18-electrical goodsYüklə
943 05.09.2018-11125-18-elektrik mallarına olan tələbatYüklə
944 05.09.2018-29026-18-təsərrüfat və istehsalat avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
945 05.09.2018-12005-18- 1 dəst LMWD (4,75) avadanlığına olan tələbatYüklə
946 03.09.2018-31008TX-18 Məşəl qurğusunun təmiriYüklə
947 31.08.2018-25114-18-Inert materiallara olan tələbatYüklə
948 31.08.2018-29023-18- qaz açarlarına və çoxfunksiyalı nərdivanlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
949 31.08.2018-29001-H-18 Hərrac -Tarixin uzadılmasıYüklə
950 30.08.2018-25111-18- izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
951 30.08.2018-25134-18-qayn.çubuq. və məftillərYüklə
952 30.08.2018-25098-18-QTDDMB üç.müxt.növ kömək.materiallarYüklə
953 28.08.2018-11060-18-Ehtiyat hissələri uzatmaYüklə
954 28.08.2018-23028-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələriYüklə
955 28.08.2018-11063-18-elan vaxtının uzadılması-müxtəlif növ mallarYüklə
956 27.08.2018-25114-18-Inert materiallara olan tələbatYüklə
957 24.08.2018-17058-18-Tənzimləyici klapanlar və səviyyəölçənlərə olan tələbatYüklə
958 24.08.2018-26142-18-Qayış, zəncir, tutqacYüklə
959 24.08.2018-29024-18- müxtəlif təyinatlı mallara və alətlərə olan tələbatYüklə
960 24.08.2018-11102-18-dalğıc xidmətinin tələbatıYüklə
961 24.08.2018-11107-18-metanol üçün çənYüklə
962 20.08.2018-25109-18 polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
963 20.08.2018-11095-18-nəzarət ölçü cihazlarını və avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
964 20.08.2018-29001-H-18 Hərrac - Tarixin uzadılmasıYüklə
965 20.08.2018-25120-18-Müxtəlif kəmərlər və ilmələrYüklə
966 17.08.2018-22008-18 lot 1 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılYüklə
967 17.08.2018-22008-18 LOT 1Yüklə
968 16.08.2018-22001-18-Qaz qızdırıcılara olan tələbatYüklə
969 16.08.2018-29018-18 Polad borularYüklə
970 14.08.2018-29020-18 qaz tənzimləyici xətlərə olan tələbatYüklə
971 14.08.2018-30002-18 mal-materialların və alətlərin olan tələbatYüklə
972 13.08.2018-11091-18 Kompressorların ehtiyyat hissələrinə olan tələbatYüklə
973 10.08.2018-11028-18 NÖC və avtomatika vasitələriYüklə
974 10.08.2018-25093-18-Elan (pasl.polad vərəqələr)Yüklə
975 10.08.2018-25132-18 Maşın-mexanizmlər icarəYüklə
976 09.08.2018-22007-18 müxtəlif diametirli ölçü qovşaqlarına olan tələbat- 3 cü uzatmaYüklə
977 08.08.2018-23029-18-RadioavadanliqlarYüklə
978 08.08.2018-25109-18 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
979 08.08.2018-31005TX-18 K-17 kalonların təmiriYüklə
980 08.08.2018-11104-18-elan vaxtının uzadılması-elektrik mallarıYüklə
981 06.08.2018-29018-18-polad borulara olan tələbatYüklə
982 06.08.2018-12005-18 1 dəst LMWD (4,75) avadanlığına olan tələbatYüklə
983 03.08.2018-32007-18 Pallet, polietilen kisə, polietilen plyonka.Yüklə
984 03.08.2018-29003İTX-18-Mexaniki və elektrik avadanlıqlarıYüklə
985 03.08.2018-12010-18 Socar E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
986 03.08.2018-12009-18 Socar Quyuda qazma vaxtı karotaj işlərinin aparılmasıYüklə
987 02.08.2018-25098-18-Elan (QTDDMB üç.müxt.növ kömək.materiallar)Yüklə
988 02.08.2018-32008-18 Yeməkxana avadanlıqlarının satınalınmasıYüklə
989 02.08.2018-22009-18-Separator və çənlərə olan tələbatYüklə
990 01.08.2018-29023-18-qaz açarlarına və çoxfunksiyalı nərdivanlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
991 01.08.2018-29001-18 HərracYüklə
992 01.08.2018-17034-18-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
993 31.07.2018-31012-18-Texniki sulfat turşusuYüklə
994 31.07.2018-29022-18 PE birləşmələrYüklə
995 31.07.2018-25114-18 İnert materiallarYüklə
996 31.07.2018-11098-18 Hava kompressoruna olan tələbatYüklə
997 30.07.2018-11109-18-elan SOCAR-qaldırıcı qurğularYüklə
998 27.07.2018-11063-18-elan vaxtının uzadılması SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
999 27.07.2018-23028-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələri_ElanYüklə
1000 27.07.2018-23027-18-Elan- (lot 1) Komyüterlər, (Lot 2) Təşkilatı texnika və ehtiyat hissələriYüklə
1001 27.07.2018-17003-TX-18 ayaqaltılatın (scaffolding) quraşdırılmasıYüklə
1002 26.07.2018-25097-18- 325x16mm ElanYüklə
1003 26.07.2018-26086-18.Vaxtın uzadılması-Laboratoriya alətləriYüklə
1004 26.07.2018-11106-18-elan vaxtın uzadılması SOCAR-hidrotransformatorYüklə
1005 26.07.2018-11076-18-elan vaxtın uzadılması SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
1006 26.07.2018-33.1 12007-18 daxili bazarYüklə
1007 25.07.2018-25099-18 Elan uzadılmaYüklə
1008 25.07.2018-25085-18 Elan uzadılma 3Yüklə
1009 25.07.2018-25077-18-Elan Uzadılması(KPM-80 liman kranının təmiri)Yüklə
1010 25.07.2018-11060-18 ELAN Ehtiyat hissələriYüklə
1011 24.07.2018-29021-18 PE borular elanYüklə
1012 23.07.2018-32006-18 elan azYüklə
1013 23.07.2018-Elan 22008-18 lot 1 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasıYüklə
1014 19.07.2018-26130-18.Elan-Sınaq stendi (Torque machin)Yüklə
1015 19.07.2018-Elan 22007-18 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadıYüklə
1016 19.07.2018-11091-18 ELANYüklə
1017 18.07.2018-26078-18.Vaxtın uzadılması-AvadanlıqlarYüklə
1018 18.07.2018-25068-18-Elan (uzadılma)2Yüklə
1019 17.07.2018-Elan 22008-18 lot 2 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasına dairYüklə
1020 16.07.2018-25048-H-18 HərracYüklə
1021 16.07.2018-11028-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
1022 13.07.2018-22002ƏT-18-yanğın su hovuzlarının yenidən qurulması - tikinti-quraşdırmYüklə
1023 11.07.2018-17030-18-araqat və bərkidici elementlərə olan tələbatYüklə
1024 11.07.2018-35003-18-AvtoşinYüklə
1025 11.07.2018-11095-18-müxtəlif klapanlaraYüklə
1026 11.07.2018-31011-18- kipkəcYüklə
1027 11.07.2018-12007-müxtəlif növ mal-materialların alınmasıYüklə
1028 10.07.2018-32001-18-Elektrik təchizatı sisteminin tikintisi - vaxtın uzadılmasıYüklə
1029 10.07.2018-29019-18 Kürəvi kranlarYüklə
1030 10.07.2018-26086-18.Vaxtın uzadılması-Laboratoriya alətləriYüklə
1031 10.07.2018-11055-18-qaynaq aparatlarıYüklə
1032 10.07.2018-11104-18-elektrik mallarıYüklə
1033 09.07.2018-17034-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
1034 09.07.2018-12008-Pulsator və pulsatorun ehtiyat hissələriYüklə
1035 09.07.2018-30002-18 mal-materiallarYüklə
1036 09.07.2018-26119-18-ElevatorlarYüklə
1037 06.07.2018-25085-18 dairəvi polad pəstahlara olan tələbatYüklə
1038 06.07.2018-25077-18-KPM-80 tipli liman kranının təmiri xidmətləriYüklə
1039 06.07.2018-32005-18 Dənəvər karbamidin satın alınmasıYüklə
1040 05.07.2018-26078-18.Vaxtın uzadılması-AvadanlıqlarYüklə
1041 04.07.2018-29018-18 Polad borulara olan telebatYüklə
1042 04.07.2018-29003-18 İXT-Mexaniki və elektrik avadanlıqlarının təmiriYüklə
1043 04.07.2018-11111-18 klapanlara olan tələbatYüklə
1044 03.07.2018-11078-18-elan vaxtın uzadılması-nasoslarYüklə
1045 03.07.2018-11018-18 MS-20 markalı sürtkü yağıYüklə
1046 03.07.2018-25092-18 Müxtəlif ölçülü polad fitiqlərə olan tələbatYüklə
1047 03.07.2018-25068-18-Müxtəlif ölçülü borulara olan tələbatYüklə
1048 03.07.2018-29012-18 polad borulara (Ø48 mm – 159 mm) olan tələbatYüklə
1049 03.07.2018-23025-18-baş ofis üçün avadanlıqların təlabatıYüklə
1050 02.07.2018-26098-18 -Şlam konteynerləriYüklə
1051 29.06.2018-31013-18- yastıqlarYüklə
1052 29.06.2018-17031-18-istilikdəyişdirici və hava ilə soyutma aparatlarına olan tələbatYüklə
1053 28.06.2018-31006TX-18 Rotorun təmiri uzadılmaYüklə
1054 27.06.2018-11076-18-elektrik mallarıYüklə
1055 27.06.2018-11063-18-müxtəlif növ mallarYüklə
1056 27.06.2018-11106-18-hidrotransformatorYüklə
1057 27.06.2018-10006-18-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
1058 22.06.2018-23024-18-Videomüşahidə sistemi üçün avadanlıqlarYüklə
1059 22.06.2018-29017-18 ELAN (qaynaq çubuqları)Yüklə
1060 22.06.2018-29001-18 İXT Elan Məişət avadanlıqlarıYüklə
1061 22.06.2018-11062-18-elan vaxtının uzadılması SOCAR-elektrik mallarıYüklə
1062 22.06.2018-30001-18-mexaniki və elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
1063 20.06.2018-11083-18 Nəzərət ölçü cihazları və avtomatika vasitələriYüklə
1064 20.06.2018-12007-müxtəlif növ mal-materialların alınması.docYüklə
1065 20.06.2018-17031-18-istilikdəyişdirici və hava ilə soyutma aparatlarına olan tələbatYüklə
1066 20.06.2018-25099-18 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
1067 20.06.2018-17034-18-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
1068 14.06.2018-22008-18-İki postlu qaynaq aqreqatı, dizel generatoruYüklə
1069 14.06.2018-23021-18 (Lot 3)-Şəbəkə vasitələri UzadılmaYüklə
1070 14.06.2018-23018-18-Ölçü cihazları UzadılmaYüklə
1071 14.06.2018-23022-18-Call centerYüklə
1072 14.06.2018-(31008-18)-Müherrik 400Yüklə
1073 11.06.2018-23020-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələriYüklə
1074 07.06.2018-26086-18-Laboratoriya alətləriYüklə
1075 06.06.2018-25077-18-Elan (KPM-80 liman kranının təmiri)Yüklə
1076 06.06.2018-13015-18-Elan-mal materialYüklə
1077 06.06.2018-29016-18 Quma olan tələbatYüklə
1078 06.06.2018-21002-18-konteyner (DCB) çevirən qurğunun satınalınmasıYüklə
1079 05.06.2018-26055-18.Vaxtın uzadılması-Kalibrator, mərkəzləşdiriciYüklə
1080 05.06.2018-26078-18-AvadanlıqlarYüklə
1081 04.06.2018-26057-18.Vaxtın uzadılması -Qazma borularıYüklə
1082 04.06.2018-25048-H-18 HərracYüklə
1083 01.06.2018-11010-18-tutumlar-vaxtının uzadılmasıYüklə
1084 01.06.2018-17029-18-sahə cihazlarına olan tələbatYüklə
1085 01.06.2018-17030-18-faraqat və bərkidici elementlərə olan tələbatYüklə
1086 01.06.2018-25072-18-qaynaq çubuqlarıYüklə
1087 01.06.2018-26092-18-Suxari,klin,tutqacYüklə
1088 01.06.2018-31013-18- yastıqlarYüklə
1089 31.05.2018-31005TX-18 TBA-ların təmiriYüklə
1090 31.05.2018-31006TX-18 Rotorun təmiriYüklə
1091 31.05.2018-32001-18 Karbamid zavodunun Elektrik təchizatı sisteminin tikintisiYüklə
1092 31.05.2018-11036-18 -Metçik - sverloYüklə
1093 31.05.2018-25085-18 Elan (pəstahlar)Yüklə
1094 31.05.2018-10006-18-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
1095 31.05.2018-25042-18-Elan (boru 377-426x11mm)Yüklə
1096 25.05.2018-11089-18-PPİU məftiliYüklə
1097 25.05.2018-31004İ-18 İdman zalı təmir uzadılmaYüklə
1098 25.05.2018-11078-18-nasoslarYüklə
1099 24.05.2018-21001-18-bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
1100 24.05.2018-25050-18 Elan (boru 530x12mm)Yüklə
1101 24.05.2018-12006-18S avadanlıqların yoxlamadan (sınaqdan və defektoskopiyadan) keçirilməsiYüklə
1102 24.05.2018-31006-18-Elan-( ЦК 135_8 ehtiyat hissələr )Yüklə
1103 23.05.2018-28001ƏT-18 NQETL İnstitutun kimyəvi reagent anbarlarının lab. isteh. korp.Yüklə
1104 22.05.2018-10004-18 yanğınsöndürmə vasitələriYüklə
1105 22.05.2018-22006-18-Qaz təzyiq tənzimləyicilərinə olan tələbatYüklə
1106 22.05.2018-25068-18-Elan (boru 325x8-12mm)Yüklə
1107 18.05.2018-17025-18-qeydedici cihazlara olan tələbatYüklə
1108 18.05.2018-26088-Şlamın nəqli konveyeriYüklə
1109 18.05.2018-22005-18-Odorant qurgusuYüklə
1110 18.05.2018-29012-18-polad borulara (Ø48 mm – 159 mm) olan tələbatYüklə
1111 18.05.2018-11062-18-elektrik mallarıYüklə
1112 17.05.2018-22007-18-Ölçü qovşaqlarına olan tələbatYüklə
1113 17.05.2018-11062-18-elektrik mallarıYüklə
1114 29013-18-Polietilen birləşmələrə olan tələbatYüklə
1115 16.05.2018-23018-18-Ölçü cihazlarıYüklə
1116 16.05.2018-23021-18-Kompyuter-Təşkilatı texnika-Şəbəkə vasitələriYüklə
1117 15.05.2018-25076-18-Müxtəlif mal-materiallarYüklə
1118 14.05.2018-25042-18-Elan (boru 377-426x11mm)Yüklə
1119 14.05.2018-25081-18-Qaynaq kabeli və oksigen şlanqıYüklə
1120 11.05.2018-30001-18-borulara, mexanki və elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
1121 11.05.2018-11029-18-komres. ehtiyyat hissələri-elan vaxtının uzadılmasıYüklə
1122 07.05.2018-23014-18- Elan Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1123 07.05.2018-26034-18-satınalma müsabiqəsinin davamından imtinaYüklə
1124 07.05.2018-31007-18-reagentYüklə
1125 04.05.2018-23019-18-Server avadanlıqlarıYüklə
1126 03.05.2018-29015-18- Plastik qaynaq aparatılarına və generatorlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
1127 03.05.2018-21001-18 -bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
1128 03.05.2018-11010-18-Tutumlara olan tələbatYüklə
1129 03.05.2018-12008-18S mədən-geofiziki tədqiqat işlərinin satınalınmasıYüklə
1130 03.05.2018-26042-18.Vaxtın uzadılması-Muftalı qoruyucu borularYüklə
1131 03.05.2018-23017-18 NGC markalı xromatoqrafların ehtiyyat hissələriYüklə
1132 03.05.2018-32003-18 Karbamid qranulları və maye ammonyakın satınalınmasıYüklə
1133 03.05.2018-32004-18 1D1250-125b markalı nasosun satınalınmasıYüklə
1134 03.05.2018-11056-18 Müxtəlif nasoslara olan tələbatYüklə
1135 03.05.2018-25062-18 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
1136 01.05.2018-25017-18-Elan (qızd. və NÖCA kabelləri)Yüklə
1137 01.05.2018-11070-18 Yağ, antifiriz və filtrYüklə
1138 30.04.2018-26057-18-Qazma borularıYüklə
1139 30.04.2018-23015-18-Mətbəə malları üçün ehtiyat hissələriYüklə
1140 30.04.2018-26074-18-Süzgəclər və antifrizYüklə
1141 27.04.2018-25016-18-boru 114x4.5-11mm - tarixin uzadılmasıYüklə
1142 26.04.2018-11055-18 Qaynaq aparatlarıYüklə
1143 24.04.2018-12004-18-qazma borularıYüklə
1144 24.04.2018-11001-18-müxtəlif növ mallar-elan vaxtının uzadılmasıYüklə
1145 24.04.2018-12002-18-müxtəlif geofiziki avadanlıqlarYüklə
1146 20.04.2018-31004İ-18- İdman zalı təmirYüklə
1147 20.04.2018-26042-18-Muftalı qoruyucu borular-vaxtın uzadılmasıYüklə
1148 19.04.2018-12003-18-Kabel başlıqlarına olan tələbatYüklə
1149 19.04.2018-29007-18 plomb və qapayıcı vaxtın uzadılmasıYüklə
1150 19.04.2018-29014-18-Yağlara olan tələbat- vaxtın uzadılmasıYüklə
1151 19.04.2018-11029-18-2SQ50 komres. ehtiyyat hissələri-vaxtının uzadılmasıYüklə
1152 19.04.2018-25016-18-Elan (boru 114x4.5-11mm) - tarixin uzadılmasıYüklə
1153 18.04.2018-31006-18-kompressorun təmiri üçün zəruri olan ehtiyat hissələrYüklə
1154 18.04.2018-10004-18 yanğınsöndürmə vasitələriYüklə
1155 18.04.2018-23012-18-Müşahidə və Şəbəkə avadanlıqlarına olan təlabatYüklə
1156 17.04.2018-13007ƏT-18 - Neftin Miqdarının Ölçmə Sistemlərinə texniki xidmət işləriYüklə
1157 16.04.2018-31003TX-18-Soyuducu Aparatların təmiri TikintiYüklə
1158 16.04.2018-25017-18-qızd. və NÖCA kabelləriYüklə
1159 16.04.2018-17002TX-18-istehsalat və sahələrində kompressorlara texniki xidmət işləriYüklə
1160 13.04.2018-25048-H-18 HərracYüklə
1161 13.04.2018-26003-18-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
1162 12.04.2018-10002-18-olcu cihazlariYüklə
1163 12.04.2018-17005-18-texniki maye kaustik sodaya olan tələbatYüklə
1164 12.04.2018-10003-18-karguzarliqYüklə
1165 10.04.2018-23014-18-Təşkilatı texnikaYüklə
1166 10.04.2018-25042-18-boru 377-426x11mmYüklə
1167 10.04.2018-26052-18-Hidravlik genişləndiricilərYüklə
1168 10.04.2018-26044-18-Kompressor qurğusuYüklə
1169 10.04.2018-17010-18-Metildietanolamin məhluluna olan tələbatYüklə
1170 09.04.2018-31002İ-18-stadionun (süni və təbii örtüklü) tikintisiYüklə
1171 05.04.2018-25014-18-Qaynaq aparatlarıYüklə
1172 05.04.2018-25040-18-Çəpərvari döşəməYüklə
1173 05.04.2018-26054-18-J tipli elevatorlarYüklə
1174 03.04.2018-11001TX-2018-PLC bazasında avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminə xidmətYüklə
1175 03.04.2018-11014-18-elektrik mallarıYüklə
1176 03.04.2018-29014-18-Yağlara olan tələbatYüklə
1177 02.04.2018-22004-18-müsabiqəyə dəvətYüklə
1178 02.04.2018-32002-18-elektrik avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1179 30.03.2018-29007-18 plomb və qapayıcı vaxtın uzadılmasıYüklə
1180 30.30.2018-26051-18-Sancaqlar və boltlarYüklə
1181 30.30.2018-11001-18-müxtəlif növ mallarYüklə
1182 29.03.2018-21001-18-bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
1183 28.03.2018-29011-18 rezin şlanqlara, reduktorlara,generatorlara,dəzgahlara tələbatYüklə
1184 28.03.2018-26043-18-Elektron tərəziYüklə
1185 28.03.2018-11018-18 MS-20 sürtkü yağıYüklə
1186 28.03.2018-26045-18-ElevatorlarYüklə
1187 27.03.2018-26042-18-Muftalı qoruyucu borularYüklə
1188 19.03.2018-23003-18-Server UzadılmaYüklə
1189 19.03.2018-25033-18 Müxtəlif mal-materiallra olan tələbatYüklə
1190 19.03.2018-25005-18-Elan (QTDDMB üç. avadanlıq, cihaz və alətlər)Yüklə
1191 16.03.2018-35002-18-filterlərə olan tələbatYüklə
1192 16.03.2018-25017-18-Elan (qızd. və NÖCA kabelləri)Yüklə
1193 16.03.2018-13003ƏT-18 -siyirtmələrin, avadanlıqların və kabel xəttlərinin əsaslı təmiriYüklə
1194 15.03.2018-11029-18-2SQ50 komres. ehtiyyat hissələriYüklə
1195 15.03.2018-11118-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1196 15.03.2018-11012-18 ELAN-uzadılma-2 Yüklə
1197 15.03.2018-23011-18-ozukocuren kagizYüklə
1198 15.03.2018-31003-18-ŞamYüklə
1199 15.03.2018-13002ƏT-18- boru kəmərlərini dəyişdirməklə əsaslı təmirYüklə
1200 14.03.2018-23013-18-Elan-KompyüterlərYüklə
1201 13.03.2018 - 11007-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1202 13.03.2018-31001TX-18 avadanlıqların defektoskopik müayinədən keçirilməsi və hesabatlarYüklə
1203 12.03.2018-Hərrac -Azneft İB-2Yüklə
1204 12.03.2018-25016-18-Elan (boru 114x4.5-11mm)Yüklə
1205 12.03.2018-23010-18-Elan-Kompyüterlər və İş stansiyalarıYüklə
1206 12.03.2018-26033-18-DivertorYüklə
1207 12.03.2018-26034-18-KompressorYüklə
1208 09.03.2018-22001-18-Qaz qızdırıcılara olan tələbatYüklə
1209 09.03.2018-11024-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
1210 09.03.2018-23008-18-Yanğın-mühafizə mallarıYüklə
1211 07.03.2018-26024-18-Qazma nasoslarına ehtiyyat hissələrYüklə
1212 07.03.2018-23009-18-Casio Əl terminallarıYüklə
1213 06.03.2018-22001ƏT-18-MQKS-in QPS-də xarici elektrik təchizatı tikinti-quraşdırma işləriYüklə
1214 05.03.2018-31001-18- IstidəyişdiriciYüklə
1215 05.03.2018-13005-18-mal material-uzadılmaYüklə
1216 02.03.2018-29009-18 Elektrik mallarıYüklə
1217 01.03.2018-29014-18-Müxtəlif təyinatlı mallara və yağlara olan tələbatYüklə
1218 01.03.2018-23007-18-Elan Helium və Kalibrləmə qazlarıYüklə
1219 01.03.2018-26003-18-Yüktutucu tərtibatlar-vaxtın uzadılmasıYüklə
1220 28.02.2018-25015-18-Elan (birləşd.mufta 3x95mm2)Yüklə
1221 28.02.2018-25010-18-Elan (boru 325x14mm) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1222 28.02.2018-12004-18-qazma borularıYüklə
1223 28.02.2018-29011-18 -elektrik kabellərinə (LOT-3) olan tələbatYüklə
1224 27.02.2018-30001ƏT-18 - Texnoloji qurğularda etajer soyuducu qurğuların təmiriYüklə
1225 27.02.2018-11027-18- Yağlı kəndir - paranitYüklə
1226 26.02.2018-25013-18-Elan (boru 219x14-16mm)Yüklə
1227 26.02.2018-11012-18 Qaz analizatoruna və ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1228 26.02.2017-29007-18-plomb qapayıcıYüklə
1229 23.02.2018-25012-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
1230 23.02.2018-26021-18.Elan-Qazma manifolduYüklə
1231 23.02.2018-11017-18-Texnoloji avadanlıqlara və nasoslara olan tələbat.Yüklə
1232 22.02.2018-11015-18-asma kranYüklə
1233 22.02.2018-29008-18 - manometrYüklə
1234 22.02.2018-25006-18-boru 146-219mm -vaxtın uzadılmasıYüklə
1235 22.02.2018-23003-18-Server avadanlıqlarıYüklə
1236 21.02.2018-31003-18-ŞamYüklə
1237 21.02.2018-11014-18-elektrik mallarıYüklə
1238 21.02.2018-11127-17 - İşıqlandırıcılar - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
1239 21.02.2018-Hərrac -Azneft İB mal materialYüklə
1240 21.02.2018-35001-18 GPS avadanlığına olan tələbatYüklə
1241 21.02.2018-12003-18-kabel başlıalqrıYüklə
1242 21.02.2018-23004-18-Akkumulyatorlar RadiostansiyaYüklə
1243 21.02.2018-23005-18-Ölçü cihazlarıYüklə
1244 21.02.2018-29010-18-LOT-1 Polad fitinqlərin və LOT-2 Flyans, araqatı və bolt-qaykalarınYüklə
1245 21.02.20.18-26022-18-Qazma baltalarıYüklə
1246 21.02.2018-11136-17-elan vaxtının uzadılması-nasoslarYüklə
1247 20.02.2018- 11118-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1248 19.02.2018-11022-18 Mancanaq dəzgahının səlist idarəetmə stansiyasına olan tələbat Yüklə
1249 19.02.2018-11011-18 - Silfonlu kompensatorYüklə
1250 16.02.2018-25002-18-Rifli və polad vərəqələr-vaxtın uzadılmasıYüklə
1251 16.02.2018-25011-18-boru 219x10-14mmYüklə
1252 16.02.2018-26012-18-Kimyəvi reagentlərYüklə
1253 16.02.2018-11019-18 Qazma borularına olan tələbat Yüklə
1254 16.02.2018-26020-18-Tikinti materiallarıYüklə
1255 16.02.2018-29006-18 PE borular (Lot1) və fitinqlər (Lot2)Yüklə
1256 14.02.2018-22003-18-kompleks transformator yarımstansiyalarının mallarına olan tələbatYüklə
1257 14.02.2018-29005-18-Boyalar və həllediciYüklə
1258 14.02.2018-23002-18--Maqnit lent oxuyucuları (GGİ)Yüklə
1259 13.02.2018-29001-18 çap kağızıYüklə
1260 13.02.2018-29004-18-Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1261 13.02.2018-22002-Separator,drenaj tutumu,daraldıcı quruluş və avtomatika mallarına olan tələbatYüklə
1262 13.02.2018-30001TX-18-Energetika qurğu və avadanlıqlarında sınaq-sazlama xidmət işləriYüklə
1263 13.02.2018-12002-18-müxtəlif geofiziki avadanlıqlarYüklə
1264 12.02.2018-11007-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
1265 12.02.2018-11007-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
1266 12.02.2018-25003-18-pasl.pol.vərəqələrYüklə
1267 08.02.2018-33001-18-mal-materiallarYüklə
1268 06.02.2018-26017-18-Tıxac, fənər, burazlarYüklə
1269 05.02.2018-25055-17-Elan (şveller) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1270 02.02.2018-26009-18-Əsaslı təmir-KF-60Yüklə
1271 02.02.2018-13005-18-mal materialYüklə
1272 02.02.2018-29003-18 Pe birləşmələrYüklə
1273 02.02.2018-25054-17-künclük - vaxtın uzadılmasıYüklə
1274 02.02.2018-23006-17-Sinxron tərcümə sistemiYüklə
1275 31.01.2018-25052-Boru 89-25mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
1276 31.01.2018-28002-17 - Etalon qazlar ve nano tozlarYüklə
1277 31.01.2018-25010-18-Elan (boru 325x14mm)Yüklə
1278 31.01.2018-25062-17-Elan (Sement) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1279 30.01.2018-11083-17 Vaxtın uzadılması MEDNYüklə
1280 30.01.2018-25007-18 ilmelerYüklə
1281 29.01.2018-11017-18 Texnoloji avadanlıqlara və nasoslara olan tələbatYüklə
1282 29.01.2018-25008-18 -Paslanmayan boru və boru birləşmələriYüklə
1283 29.01.2018-31002-18- Termolplastik polietilen örtükYüklə
1284 26.01.2018-12013-17-5000 kanallı stansiyaYüklə
1285 26.01.2018-23001-18-Ehtiyyat hissələriYüklə
1286 26.01.2018-23034-17- KvəTT və Sərf materialları UzadılmaYüklə
1287 24.01.2018-11104-17-Mühərriklər-vaxtın uzadılmasıYüklə
1288 24.01.2018-29002-18 -QumYüklə
1289 24.01.2018-25051-17-İkitavrlar - vaxtın uzadılmasıYüklə
1290 24.01.2018-26003-18.Elan-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
1291 23.1.2018-11121-17 Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
1292 23.1.2018-29001-18 çap kağızıYüklə
1293 23.1.2018-11015-18-müxtəlif növ mallarYüklə
1294 23.1.2018-25006-18-Elan (boru 146-219mm)Yüklə
1295 22.01.2018-11012-18 Qaz analizatoruna və ehtiyat hissələriYüklə
1296 19.01.2018-25054-17-künclük - vaxtın uzadılmasıYüklə
1297 19.01.2018-25001-18-Boru birləşmələriYüklə
1298 19.01.2018-25002-18-Rifli və polad vərəqələrYüklə
1299 18.01.2018- 11124-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1300 18.01.2018- 11009-18 Dozator nasos eht.hissələriYüklə
1301 16.01.2018-26057-17-Laboratoriya avadanlıqlarıYüklə
1302 16.01.2018-11008-18 - NKBYüklə
1303 15.01.2018-25052-boru 89-25mm- vaxtın uzadılmasıYüklə
1304 12.01.2018-11138-17-dizel_generatorYüklə
1305 12.01.2018-25045-17 -abraziv materialiYüklə
1306 12.01.2018-11099-17-kəsici və tutucu alətlər-vaxtın uzadılmasıYüklə
1307 12.01.2018-11129-17 -Laboratoriya avadanlıqları Yüklə
1308 12.01.2018-25003-18-pasl.pol.vərəqələrYüklə
1309 12.01.2017-25051-17-İkitavrlar - vaxtın uzadılmasıYüklə
1310 11.01.2018-25004-18 mal-materiallra olan tələbatYüklə
1311 10.01.2018-17001TX-18-NEZ-də istismar olunan avtomat. id. sist. tex. xid. işləriYüklə
1312 10.01.2018-12016-17-Qazıla bilən rezin pakerə olan tələbatYüklə
1313 09.01.2018-11127-17 - Lampalar - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
1314 08.01.2018-26056-17-Vaxtın uzadılması (Qazma boruları)Yüklə
1315 08.01.2017-11121-17- Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
1316 05.01.2018-11118-17 Mexaniki avadanlıqlarYüklə
1317 05.01.2018-11131-17 Polad boruYüklə
1318 05.01.2018-25061-Elan (boru 1020x16mm)Yüklə
1319 05.01.2018-25055-17-Elan (şveller)Yüklə
1320 04.01.2018-12013-17-73.1-Seysmik stansiya (5000 kanallı avadanlıqla) və xüsusi təyinatlı geofizikiYüklə
1321 29.12.2017-23031-17-Vakuum açarı yuvalarına təlabatYüklə
1322 29.12.2017-11092-17-elan vaxtının uzadılması-dalğıc mallarıYüklə
1323 29.12.2017-23034-17-Ehtiyat hissələriYüklə
1324 29.12.2017-11136-17-nasoslarYüklə
1325 29.12.2017-23032-17-Şəbəkə mallarıYüklə
1326 29.12.2017-23030-17-TrimbleYüklə
1327 29.12.2017-11096-17- vaxtının uzadılması-stendYüklə
1328 29.12.2017-25005T - 17-Bulla 6- da NÖC və Avtomatika işləri - vaxtın uzadılmasıYüklə
1329 28.12.2017-13023-17-mal material-uzadılmaYüklə
1330 28.12.2017-25062-17-SementYüklə
1331 28.12.2017-17010-17-rəngləndiriciyə olan tələbatYüklə
1332 27.12.2017-25049-17-boru 377-426mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
1333 27.12.2017-25050-boru 273x8-14mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
1334 25.12.2017-25060-boru 530x12mmYüklə
1335 21.12.2017-25057-17-Şaquli hidravlik qaldırıcı qülləYüklə
1336 20.12.2017-11129-17 -Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1337 20.12.2017-23033-17-İş stansiyalarıYüklə
1338 19.12.2017-25054-17-künclükYüklə
1339 18.12.2017-13019-17-mal material- uzadılmaYüklə
1340 15.12.2017-25056-17-Vintli elektrik kompressorYüklə
1341 15.12.2017-29025-17 -pulser connector batareyaYüklə
1342 14.12.2017-11138-17-generator Yüklə
1343 14.12.2017-23020-17- Elan Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1344 14.12.2017-25058-17 - İnert materiallarYüklə
1345 14.12.2017-11014TX-17 hava və faber balon təmir və sınaqYüklə
1346 14.12.2017-25052-boru 89-25mmYüklə
1347 13.12.2017-25051-17-İkitavrlarYüklə
1348 13.12.2017-Bulla 6- da NÖC və Avtomatika - vaxtın uzadılmasıYüklə
1349 11.12.2017-26056-17-Muftasız borularYüklə
1350 11.12.2017-23029-17-Konfrans sistemi üçün avadanlıqlarına olan təlabatYüklə
1351 11.12.2017-25045-17- abraziv materialiYüklə
1352 11.12.2017-11099-17-kəsici və tutucu alətlər-uzadılmaYüklə
1353 11.12.2017-25043-17-qoruy. və tənzim klapanlarYüklə
1354 11.12.2017-11089-17 - Elektrik malları -uzadılmaYüklə
1355 11.12.2017-13017-17-mal material-uzadılmaYüklə
1356 11.12.2017-hərracYüklə
1357 06.12.2017-25001T- 17-Bulla122-də NÖC və A işləri (tikinti)-vaxtın uzad.Yüklə
1358 05.12.2017-11121-17-NÖÇ Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
1359 05.12.2017-11104-17 Elektrik motorlarına olan tələbatYüklə
1360 04.12.2017-35005-17-Məişət və təsərrüfat mallarına olan təlabatYüklə
1361 30.11.2017-12014-17- GeneratorYüklə
1362 30.11.2017-17009-17-elektrik mühərriklərYüklə
1363 30.11.2017-11096-17-stendlərYüklə
1364 30.11.2017-13023-17-mal materialYüklə
1365 29.11.2017-12017-17-yüksək həlletmə qabiliyyətli seysmik işlərYüklə
1366 29.11.2017-25050-boru 273x8-14mmYüklə
1367 29.11.2017-25049-17-boru 377-426mmYüklə
1368 27.11.2017-12010-17-mal-material 2 LOTYüklə
1369 24.11.2017-11133-17 Kimyəvi reagentlərYüklə
1370 24.11.2017-11124-17 KabellərYüklə
1371 23.11.2017-25004T-17-Bulla-12 NOC və avtomatika quraşdırma-uzatmaYüklə
1372 23.11.2017-11129-17 Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1373 23.11.2017-11100-17-çənlər,filtr və NBO-160D qazma qurğusunun eh. hisYüklə
1374 22.11.2017-11086-17-müxtəlif növ mallar-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
1375 22.11.2017-25037-17-Elan (güc kabeli 3x95mm2)Yüklə
1376 22.11.2017-11092-17-elan vaxtının uzadılması-dalğıc mallarıYüklə
1377 21.11.2017-11127-17 - Lampalar ,işıqlandırıcılarYüklə
1378 20.11.2017-23026-17 Lot 2- Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1379 17.11.2017-25047-17-part.davamlı müxt.elek.mallarYüklə
1380 16.11.2017-23020-17-Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1381 15.11.2017-14001T-17-inzibati binalar, operaor otaqları və digər təyinatlı təmir işləriYüklə
1382 15.11.2017-23027-17-server avadanlıqlarıYüklə
1383 14.11.2017-25005T- 17- Bulla SDÖ-6 NÖCvəAYüklə
1384 14.11.2017-11119-17 Xilasedici sallarYüklə
1385 14.11.2017-11089-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılmasıYüklə
1386 14.11.2017-11086-17-müxtəlif növ mallar-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
1387 13.11.2017-29024-17- polad fitinqlərə olan tələbatYüklə
1388 13.11.2017-11099-17-kəsici və tutucu alətlərYüklə
1389 13.11.2017-23028-17-ŞlaqbaumYüklə
1390 13.11.2017-32001-17 bioloji təmizləmə qurğusu.docxYüklə
1391 13.11.2017-25043-17-qoruy. və tənzim klapanlarYüklə
1392 10.11.2017-11010TX-17 sınaq, def.eks..Yüklə
1393 10.11.2017-11014TX-17 hava və faber balon təmir və sınaqYüklə
1394 10.11.2017-11108-17-klapanYüklə
1395 08.11.2017-25048-17 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
1396 08.11.2017-13017-17-mal material- uzadılmaYüklə
1397 07.11.2017-23003ƏT-17 - İnzibati və köməkçi binaların əsaslı təmiriYüklə
1398 06.11.2017-22002ƏT-17-qaz kəmərlərində EKM qurğusu və xarici elektrik təchizatıYüklə
1399 06.11.2017-25045-17-abraziv materialiYüklə
1400 02.11.2017-23024-17-KabellərYüklə
1401 02.11.2017-350010-17-Ehtiyyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1402 01.11.2017-30005-17-mal-materiallarYüklə
1403 01.11.2017-herrac.docYüklə
1404 01.11.2017-23025-17- Akkumulyatorlar RadiostansiyaYüklə
1405 01.11.2017-23004ƏT-17 - Qobustan ATS binasının əsaslı təmiriYüklə
1406 31.10.2017-12014-17-GeneratorYüklə
1407 31.10.2017-23026-17-MətbəəYüklə
1408 31.10.2017-23016-17-CiscoYüklə
1409 27.10.0217-12014-17 -Socar GeneratorYüklə
1410 27.10.0217-25024-17-Elan (pasl.borular)Yüklə
1411 27.10.0217-25046-17-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
1412 27.10.2017-26050-17-Qoruyucu borularYüklə
1413 26.10.2017-25044-17 Komekci mallarYüklə
1414 26.10.2017-30004-17-mal-materiallarYüklə
1415 25.10.2017-25024-17-pasl.borular.Yüklə
1416 25.10.2017-11100-17-gil qarışdıran, çənlər və NBO-160D qazma qurğ. eh. his.Yüklə
1417 25.10.2017-11107-17-Fluidscan cihazıYüklə
1418 24.10.2017-25004T- 17 Bulla SDÖ-12 NÖCvəAYüklə
1419 23.10.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallarYüklə
1420 23.10.2017-29023-17-Qaynaq çubuğuYüklə
1421 23.10.2017-17008-17-hidrogen analizatoruna olan tələbatYüklə
1422 23.10.2017-13019-17-Mal-materiallara olan tələbatYüklə
1423 20.10.2017-25040-17-Elan (pasl.boru birləş.)Yüklə
1424 20.10.2017-11042-17 Müsabiqənin vaxtının uzadılmasıYüklə
1425 18.10.2017-11092-17-dalğıc mallarıYüklə
1426 18.10.2017-11086-17-müx.materialYüklə
1427 17.10.2017-11009TX-17 KEQ kran - diaq. və sınaq vaxtının uz.Yüklə
1428 13.10.2017-23023-17-AkkamulyatorlarYüklə
1429 13.10.2017-28006-17 - Mal-materialYüklə
1430 11.10.2017-Herrac_yeniYüklə
1431 10.10.2017-11089-17 - Elektrik mallarıYüklə
1432 10.10.2017-23020-17-Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1433 06.10.2017-13017-17-mal materialYüklə
1434 06.10.2017-23021-17-LenelYüklə
1435 06.10.2017-12012-17 Elan Socar Quyu ağzı kipləşdirici- LubrikatorınYüklə
1436 05.10.2017-11075-17-elektrik mallarıYüklə
1437 05.10.2017-11097-17 BoyaYüklə
1438 03.10.2017-11083-17 -elektrik dalma nasoslarıYüklə
1439 28.09.2017-28005-17 - StandartlarYüklə
1440 28.09.2017-26039-17-Qoruyucu borular-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1441 27.09.2017-25034-17-Elan (Çəpərvari döşəmə)Yüklə
1442 27.09.2017-25040-17-Elan (pasl.boru birləş.)Yüklə
1443 26.09.2017-11012TX-17 helium balon təmir və sınaqYüklə
1444 26.09.2017-30004-17-satınalma müsabiqəsiYüklə
1445 25.09.2017-25042-17 Dolgu materialıYüklə
1446 25.09.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1447 22.09.2017-25039-17-NÖCA kabellərYüklə
1448 22.09.2017-25024-17-Elan (pasl.borular)Yüklə
1449 22.09.2017-25042-17 Dolgu materialıYüklə
1450 21.09.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallarYüklə
1451 20.09.2017-11073-17 şlanq,rezesYüklə
1452 20.09.2017-11042-17 Paker,katuşkaYüklə
1453 19.09.2017-28003-17 - KonsistometerYüklə
1454 19.09.2017-25033-17-Elan (boru 630x12mm) uzadılması (2)Yüklə
1455 19.09.2017-31008-17-Xromatoqrafiya cih. kalibr. üç. etalon qaz qarışıqlarıYüklə
1456 18.09.2017-23019-17- Elan uzadılmaYüklə
1457 18.09.2017-11057-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
1458 15.09.2017-26041-17-Qumayırıcı-Elan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
1459 14.09.2017-26044-17-Qazma boruları-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1460 13.09.2017-29019-17 - Elan- batareyaYüklə
1461 13.09.2017-25035-17-Elan (6-8mm rifli polad vərəq)Yüklə
1462 13.09.2017-11064-17 Qazma borusu - Vaxtın uzadılması elanı Yüklə
1463 13.09.2017-25003-T- 17-1ədəd 10000m3 su çəninin zavod şəraitində hazırlanması və çatdırılmasıYüklə
1464 11.09.2017-23020-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1465 11.09.2017-11063-17-qaldırıcı qurğular-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
1466 08.09.2017-11010TX-17 sınaq, def.eks.Yüklə
1467 08.09.2017-25002T- 17 DDÖ2 -2-də köpüklə avtomatlaşdırma və yanğınsöndürmə sistemiYüklə
1468 07.09.2017-35008-17-Manipulyatorlara olan tələbatYüklə
1469 07.09.2017-35009-17-Borudüzənlərə olan tələbatYüklə
1470 06.09.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1471 06.09.2017-11059-17-AQPQ-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
1472 31.08.2017-25036-17 Muxtelif armaturlar- ElanYüklə
1473 31.08.2017-26042-17-Kimyəvi reagentlər-ElanYüklə
1474 30.08.2017-26039-17-Qoruyucu borular-ElanYüklə
1475 29.08.2017-26043-17-Qazma baltaları-ElanYüklə
1476 28.08.2017-23003ƏT-17 - inzibati və köməkçi binalarının əsaslı təmiriYüklə
1477 25.08.2017-25027-17-Elan (müxt.materi)s. tarixin uzadılmasıYüklə
1478 23.08.2017-26024-17-Mal-materiallar-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1479 21.08.2017-13006ƏT-17 - . Suraxanı NNS-də RVS-5000 tipli neft çənləri - 1 əd yenidən qurulması, 1 əd təmiriYüklə
1480 21.08.2017-13007ƏT-17 - Dş 150mm, 200mm, 300mm olan neft kəmərlərinin təmiriYüklə
1481 18.08.2017-11011TX-17 sökülmüş metal konstruksiyalarının diaqnostika edilərək yararlılığının yoxlanılması və rəy verilməsi xidmətiYüklə
1482 17.08.2017-26044-17-Qazma boruları-ElanYüklə
1483 16.08.2017-11003ƏT-17 HAK kran-təmir DDÖ-8 - vaxtın uzadılmasıYüklə
1484 15.08.2017-11019-17 ,NÖC və A ,Elanda vaxtın 3 dəyişdirilməsiYüklə
1485 15.08.2017-11038-17 - NKB - Elan SOCAR -müddətin uzadılmasıYüklə
1486 15.08.2017-31004TX-17 - “SHG-SCHACK GmbH” E-12A və E-12B mövqeli tablandırıcı-buxarlandırıcı aparatların təmiri işləri - vaxtın uzadılmasıYüklə
1487 15.08.2017-12007-17 Elan Socar Hiroskopik inklinometrə və quyudibi istiqamətləndiri...Yüklə
1488 15.08.2017-23017-17- Elan SOCAR (Boru birləşdiriciləri) UzadılmaYüklə
1489 15.08.2017-11068-17 Vaxtın uzadılması PTB ehtiyyat hissələriYüklə
1490 15.08.2017-25033-17-Elan (boru 630x12mm)Yüklə
1491 13.08.2017-26041-17-Qumayırıcı-ElanYüklə
1492 11.08.2017-26040-17-Qəza ləğvetmə alətləriYüklə
1493 10.08.17 - 13014-17 - Mal-materialYüklə
1494 11.08.2017-28004-17 - LaprollarYüklə
1495 10.08.2017 - 25021-17-Elan (168-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1496 10.08.2017 - 11057-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
1497 25002T- 17 DDÖ2-də köpüklə avtomatlaşdırılmış yanğınsöndürmə sistemi - vaxtın uzadılmasıYüklə
1498 11063-17-Qaldırıcı qurğular-Elan SOCARYüklə
1499 29020-17 Elan AZEYüklə
1500 08.08.2017-11058-17-paker - Elan - müddətin uzadılması elan SOCARYüklə
1501 28001-17 - Kimyevi reagentlerYüklə
1502 23001ƏT-17 - Sahil və Səngəçalda 44 metrlik radio-qüllələrin aşınmaya qarşı əsaslı təmiriYüklə
1503 07.08.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallar - Elan SOCARYüklə
1504 07.08.2017-31011-17-Elan-(Natrium hidroksid təmizlənmiş marka A)Yüklə
1505 07.08.2017-31004TX-17 - “SHG-SCHACK GmbH” E-12A və E-12B mövqeli tablan...Yüklə
1506 07.08.2017-11005TX-17-Bioloji qurgu xidmət-vaxtın uzadılmasıYüklə
1507 03.08.2017-29022-17 Elan Açar çilingər üçünYüklə
1508 03.08.2017-23016-17- Elan SOCAR UzadılmaYüklə
1509 02.08.2017-23019-17-Elan-Mətbəə mallarıYüklə
1510 11055-17 Elan vaxtın dəyişdirilməsiYüklə
1511 02.08.2017-11052-17-İlmə və burazlar - Elan - müddətin uzadılması elan SOCARYüklə
1512 02.08.2017-26023-17-Vaqon evciklərı (Elan)Yüklə
1513 02.08.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular)Yüklə
1514 28.07.2017-29021-17 polad borulara olan tələbatYüklə
1515 28.07.2017-23018-17-Telekommunikasiya avadanlıqlarıYüklə
1516 27.07.2017-25002T- 17 DDÖ2-də köpüklə avtomatlaşdırılmış yanğınsöndürmə sistemi - vaxtın uzadılmasıYüklə
1517 27.07.2017-25029-17-Elan (boru 530x12mm)Yüklə
1518 25.07.2017-25028-17-Qaynaq çubuqlarıYüklə
1519 25.07.2017-25019-17-boru 530-426mm) tarixinin uzadılması- 2Yüklə
1520 25.07.2017-25023-17-Elan (künclük) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1521 25.07.2017-25027-17-Elan (müxtelif mal material)Yüklə
1522 25.07.2017-25025-17-Elan (müxtelif)tarixin uzadılmasıYüklə
1523 25.07.2017-25001T- 17 BULLA-122də NÖC və A işləri (tikinti) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1524 25.07.2017-54.1 nəzarət və qaz karotaj stansiyasına olan tələbatYüklə
1525 24.07.2017-11059-17 - Avtamatik qaz paylayıcı qurğuya olan tələbatYüklə
1526 24.07.2017-31002-17-kompressorlar üçün işçi klapanlara olan tələbatYüklə
1527 21.07.2017-11006QX-17 - ABB PLC bazası, videomüşhadə, yanğınaşkarlayıcı vəs. xidmət işləriYüklə
1528 21.07.2017-25020-17-Elan (şvellerlər)tarixin uzadılmasıYüklə
1529 20.07.2017-29017-17 çap kağızıYüklə
1530 20.07.2017- 11012-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1531 20.07.2017-26038-17-Sürtkü yağlarıYüklə
1532 20.07.2017-31002-17- kompressorlar üçün klapanlarYüklə
1533 19.07.2017-12003-17-GeneratorYüklə
1534 18.07.2017-26024-17-Mal-materiallar-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1535 14.07.2017-13012-17-elektrik lampalarıYüklə
1536 13.07.2017-22007-17-Separatorlara olan tələbatYüklə
1537 13.07.2017-11068-17 ELAN PTB ehtiyyat hissələriYüklə
1538 13.07.2017-22001ƏT - 17 EKM qurğuları və elektrik təchizatı (tikinti-quraşdırma)Yüklə
1539 13.07.2017-11053-17-VS 125x36 markalı qüllənin ehtiyyat hissələri Yüklə
1540 13.07.2017-11058-17 - PakerYüklə
1541 13.07.2017-11009TX-17 KEQ kran - diaqnostika və sınaqYüklə
1542 11.07.2017-11013-17 Sınaq Stendləri Vaxtın uzadılmasıYüklə
1543 11.07.2017- 11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1544 10.07.2017-23011-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1545 10.07.2017-11057-17 - Elektrik mallarıYüklə
1546 07.07.2017-11019-17 ,NÖC və A ,Elanda vaxtın dəyişdirilməsiYüklə
1547 07.07.2017-23017-17-boru birləşdiricilərinə təlabatYüklə
1548 06.07.2017-25026-17-Elan (Sement)Yüklə
1549 06.07.2017-17007-17-Filtrləyici elementlərə olan tələbatYüklə
1550 06.07.2017-25019-17-Elan (boru 530-426mm) tarixinin uzadılması)Yüklə
1551 06.07.2017-11052-17 -İlmə və burazlar Yüklə
1552 06.07.2017-31003TX-17 kompressorun dirsəkli valı- təmir- vaxtın uzadılmasıYüklə
1553 06.07.2017-13005ƏT-17 - Suraxanı NNS-də texnoloji neft kəmərinin əsaslı təmiriYüklə
1554 06.07.2017-11003ƏT-17 HAK kran - təmir DDÖ-8Yüklə
1555 06.07.2017-25002T- 17 Günəşli yat DDÖ-2 NÖC və A işləri (tikinti)Yüklə
1556 06.07.2017-13008-17-mal materiallar uzadılma.docYüklə
1557 04.07.2017-23015-17-CasioYüklə
1558 04.07.2017-29018-17 G4 tipli mexaniki qaz sayğaclarına olan tələbatYüklə
1559 04.07.2017-29013-17 Müddətin uzadılması haqqında Plastik qutu G-4 sayğaclar üçünYüklə
1560 04.07.2017-11055-17 müxtəlif mal-materialYüklə
1561 03.07.2017-11005TX-17-Bioloji qurğu xidmətYüklə
1562 03.07.2017-11056-17 Xilasedici sallarYüklə
1563 03.07.2017-13004ƏT-17 - 6 kv kabel xəttinin əsaslı təmiriYüklə
1564 03.07.2017-13003ƏT-17 - Neft tutucusunun yenidən qurulması (tikinti)Yüklə
1565 30.06.2017-11031A-17-Dizel generatoruYüklə
1566 30.06.2017-25018-17-Elan (Boru birləşmələri)Yüklə
1567 30.06.2017-25021-17-Elan (168-325mm borular)Yüklə
1568 30.06.2017-23016-17-CiscoYüklə
1569 30.06.2017-23014-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1570 30.06.2017-23013-17-Server genişləndirməYüklə
1571 29.06.2017-17005-17-texniki maye kaustik sodaya olan tələbatYüklə
1572 29.06.2017-25001T- 17 BULLA-122də NÖC və A işləri (tikinti)Yüklə
1573 23.06.2017-29017-17 çap kağızıYüklə
1574 23.06.2017-25023-17-Elan (künclük)Yüklə
1575 23.06.2017-25025-17 Muxtelif materiallarYüklə
1576 22.06.2017 -11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1577 22.06.2017-31003TX-17 kompressorun dirsəkli valı- təmirYüklə
1578 21.06.2017-12005-17-Elan-MaterialYüklə
1579 20.06.2017-22002-17-Elan -yeniden müsabiqəyə dəvətYüklə
1580 20.06.2017-11048-17 Vaxtın uzadılması ELANI PəstahYüklə
1581 20.06.2017-11.07.2017- 11035-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1582 20.06.2017-11004TQX-2017 Nur ArazYüklə
1583 20.06.2017-25020-17-Elan (şvellerlər)Yüklə
1584 20.06.2017-25022-17-Elan (Boru birləşmələri)Yüklə
1585 19.06.2017-11049-17 Vaxtın uzadılması DeemulgatorYüklə
1586 19.06.2017-31002TX-17 - körpülü kran - vaxtın uzadılmasıYüklə
1587 16.06.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
1588 16.06.2017-29015-17 Müddətin uzadılması haqqında karbitYüklə
1589 14.06.2017-11046-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1590 14.06.2017-11020-17 Elan vaxtın dəyişdirilməsi Filtr, yanğın söndur, yuma şlanqlarıYüklə
1591 14.06.2017-13009-17-Elan-mal materialYüklə
1592 13.06.2017-29013-17 Müddətin uzadılması haqqında Plastik qutu G-4 Lot-1 və Açar çilingər üçün Lot-2Yüklə
1593 12.06.2017-26037-17-Graco və WildenYüklə
1594 12.06.2017-11013-17 Sınaq StendləriYüklə
1595 09.06.2017-35001-17-polad burazlara və ilməklərə olan təlabatYüklə
1596 09.06.2017-31006-17-Boru kemer armaturlarinin sınaq kompleksi və texnoloji ləvazimatlarYüklə
1597 09.06.2017-11053-17 - VS125x36 markalı qülləYüklə
1598 09.06.2017-10004-17 xüsusi geyim uzadılmaYüklə
1599 09.06.2017-21001-17 test və standartlarYüklə
1600 09.06.2017- 35003-17-Nəqliyyat vasitələrinə olan təlabatYüklə
1601 08.06.2017-26025-17-SementYüklə
1602 07.06.2017-13008-17-Elan-mal materiallarYüklə
1603 07.06.2017-26021-17-Hidravlik domkratYüklə
1604 07.06.2017-25019-17-Elan (boru 530-426mm)Yüklə
1605 07.06.2017-26024-17-Mal-materiallarYüklə
1606 06.06.2017-35005-17-Məişət və təsərrüfat mallarına olan təlabatYüklə
1607 06.06.2017-23011-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1608 06.06.2017-11041-17 LOT 1, 2 Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
1609 06.06.2017-31005-17-(Xlorid turşusu sintetik texniki (marka A))Yüklə
1610 06.06.2017-31004-17-(XA-30 yaqi QOST 5546-86 ve ya analoqu)Yüklə
1611 06.06.2017-31007-17-(Sənaye yağı I-50A ve ya analoqu)Yüklə
1612 06.06.2017-13007-17-Elan-mal materiallarYüklə
1613 05.06.2017-30001-17-LOT-2Yüklə
1614 05.06.2017-30003-17-LOT-1 və LOT-2Yüklə
1615 01.06.2017-11034-17-Elektrik malları -müdətin uzadılmasıYüklə
1616 01.06.2017-11038-17 - NKB - müddətin uzadılmasıYüklə
1617 01.06.2017-11037-17-YastıqlarYüklə
1618 01.06.2017-11019-17 NÖCYüklə
1619 05.06.2017-31002TX-17 Azərikimya - Körpülü kranların təmiriYüklə
1620 05.06.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
1621 02.06.2017- 11017-17 Yanğınsöndermə malları açılş tarixnin uzadılması elanıYüklə
1622 02.06.2017-11006-17 -Vaxtının uzadılmasıYüklə
1623 31.05.2017-35006-17-Çəngəlli yükləyicilərə olan təlabatYüklə
1624 31.05.2017-29014-17-Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1625 31.05.2017-12001-17-Geofiziki kabelə olan tələbatYüklə
1626 30.05.2017-25015-17-(426-21 mm borular)-uzadılmaYüklə
1627 30.05.2017-13004-17-mal materiallar -uzadılmaYüklə
1628 27.05.2017-35004-17 - ELAN - avtoşinlərYüklə
1629 25017-17 İnert materiallar - ElanYüklə
1630 27.05.2017-30.2 12002-17-Elan-SpulerYüklə
1631 27.05.2017-23012-17-Elan-Vakuum açarı yuvalarıYüklə
1632 27.05.2017-26022-17-R-700 rotorun içliyi-ElanYüklə
1633 25.05.2017-12003-17-Partlayıcı maddələr və avadanlıqlarYüklə
1634 24.05.2017-31001TX-17 Kompressorun ehtiyat hissələrinin bərpası - vaxtın uzadılmasıYüklə
1635 22.05.2017-2101-17 test və standartlarYüklə
1636 22.05.2017-11024-17(11051-16 Lot 2)-video musahideYüklə
1637 19.05.2017-29016-17- polad boruYüklə
1638 18.05.2017-2. 30002-17-LOT1, LOT-2 və LOT-3Yüklə
1639 18.05.2017-2. 30001-17-LOT-3, LOT4 və LOT5Yüklə
1640 17.05.2017-11012-17 Laboratoriya qurğusuYüklə
1641 17.05.2017-26019-17-Mal-materiallarYüklə
1642 17.05.2017-11036-17 Kimyəvi reagentlərYüklə
1643 16.05.2017-29013-17-Plastik qutu G-4 Lot-1 və Açar çilingər üçün Lot-2Yüklə
1644 16.05.2017-29015-17-Karbidə olan tələbatYüklə
1645 15.05.2017-31001-17-Qablaşdırma materialı FFS rulon torbaYüklə
1646 15.05.2017-11020-17 Filtr, yanğın söndur, yuma şlanqlarıYüklə
1647 15.05.2017-11048-17-PəstahYüklə
1648 15.05.2017-11049-17 DeemulgatorYüklə
1649 15.05.2017-10004-17 xüsusi geyim az (vaxtın uzadılması haqqında)Yüklə
1650 15.05.2017-13005-17-nasos aqreqatıYüklə
1651 15.05.2017-23008-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1652 12.05.2017 - 11007-17 mal-materiallarYüklə
1653 12.05.2017-25013-17-Elan (qaynaq aparatı)Yüklə
1654 11.05.2017-31001TX-17 - Kompressorun ehtiyat hissələrinin bərpasıYüklə
1655 11.05.2017-11035-17-Qaynaq aparatlarıYüklə
1656 11.05.2017-11046-17 Soba PTBYüklə
1657 10.05.2017-17004-17-elektrik qızdırıcı sobalara olan tələbatYüklə
1658 10.05.2017-17005TX-17-Kompressor (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1659 05.05.2017-11044-17-Elektrik Dalma NasoslarıYüklə
1660 05.05.2017-30003-17-Nöc və A, indikator çubuqlarıYüklə
1661 04.05.2017-(35001-17)-polad burazlar ilməklərYüklə
1662 04.05.2017-35002-17-AkkumulyatorlarYüklə
1663 04.05.2017-26013-17-Şlam konveyeri(Vaxtın uzadılması)Yüklə
1664 04.05.2017-35003-17-Nəqliyyat VasitələriYüklə
1665 04.05.2017-26016-17-Qəza ləğvetmə alətləriYüklə
1666 01.05.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapanYüklə
1667 01.05.2017-23011-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1668 01.05.2017-11041-17 Sement, nasos ştanqı, mufta, qayışYüklə
1669 01.05.2017-11006-17 Texnoloji avadanlıqlarYüklə
1670 01.05.2017-27.02.2017-28001-17 - Kimyevi reagentler - uzadılmaYüklə
1671 01.05.2017-12002-17-SpulerYüklə
1672 01.05.2017-13002ƏT-17 - Neft Kəmərləri -çənlər parkında elektrik işləri- təmirYüklə
1673 01.05.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçənYüklə
1674 28.04.2017-11016-17 Dizel generatorlarının ehtiyyat hissələriYüklə
1675 28.04.2017- 11033-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1676 28.04.2017-12001-17-Geofiziki kabelYüklə
1677 28.04.2017-11034-17-Elektrik mallarıYüklə
1678 28.04.2017-25015-17-Elan (426-21 mm borular)Yüklə
1679 27.04.2017-2101-17 test və standartlarYüklə
1680 27.04.2017-13004-17-mal materiallarYüklə
1681 27.04.2017-11038-17 - NKBYüklə
1682 28.04.2017-11017-17 Yanğınsöndürmə avadanlıqlarıYüklə
1683 27.04.2017-26017-17-SüzgəclərYüklə
1684 26.04.2017-11003-17KEQ kranın e.hissələri- Müsabiqə. vaxt. uzadıl.Yüklə
1685 25.04.2017-35001ƏT-17 - Siyəzəndə tikinti işləriYüklə
1686 24.04.2017-29012-17-Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
1687 24.04.2017-25009-17-Elan (armaturlar)-uzadılmaYüklə
1688 24.04.2017-25010-17-Elan (qaynaq labor.üç.mallar)Yüklə
1689 20.04.2017-11031-17-Dizel generatoruYüklə
1690 20.04.2017-11002-17 LOT 1- VAXTIN UZADILMASIYüklə
1691 20.04.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlar (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1692 20.04.2017-12003-17-Partlayıcı maddələr və avadanlıqlarYüklə
1693 19.04.2017 - Kabel karotaji xidmətiYüklə
1694 18.04.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
1695 18.04.2017-26006-17-Tıxaclar və fənərlərYüklə
1696 18.04.2017-13003-17-mal materiallarYüklə
1697 18.04.2017-30002-17-mal-materiallara olan tələbatYüklə
1698 18.04.2017-11039-17 - Turbin yağlarıYüklə
1699 17.04.2017-11002-17 LOT 3- vaxtın uzadılmasıYüklə
1700 17.04.2017-29011-17- 3 LOTYüklə
1701 13.04.2017-26008-17-Sement (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1702 13.04.2017-30001-17-Mexaniki mal-materiallarına olan tələbatYüklə
1703 12.04.2017-28001-17 - Kimyevi reagentler - uzadılmaYüklə
1704 11.04.2017-22005-17-Kürəvi kranlara olan tələbatYüklə
1705 11.04.2017-29002-17 İXT Məişət avadanlıqları (xidmət)Yüklə
1706 11.04.2017-10004-17 xüsusi geyimYüklə
1707 11.04.2017- 11119-16 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1708 11.04.2017- 11010-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1709 10.04.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlar (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1710 10.04.2017-29001-17 İXT Mexaniki avadanlıqlar Elektrik avadanlıqlarıYüklə
1711 10.04.2017-29004-17 - müddət artırmaYüklə
1712 10.04.2017-11054-16 Tranformator yenidən keçirilməYüklə
1713 07.04.2017-23010-17- təşkilatı texnikaya olan təlabatYüklə
1714 07.04.2017 - 25009-17-(armaturlar)-uzadılmaYüklə
1715 07.04.2017 - 11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1716 07.04.2017-21001-17 test və standartlarYüklə
1717 07.04.2017-25010-17-(qaynaq labor.üç.mallar)Yüklə
1718 07.04.2017-29005-17 Elan boyalar vaxtın uzadılmasıYüklə
1719 05.04.2017-17004TX-17-elektrik mühərriklərinə xidmətYüklə
1720 05.04.2017-17005TX-17- kompressorYüklə
1721 05.04.2017-17006TX-17-havalandırma kombi xidmətYüklə
1722 05.04.2017-26012-17-Köməkçi bucurqad RPD E 3-200Yüklə
1723 05.04.2017-11088-16(LOT1,LOT2) Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1724 03.04.2017-QEZ etajer soyuducuYüklə
1725 03.04.2017-29010-17- ştuser (LOT-1) + polad boru (LOT-2)Yüklə
1726 03.04.2017-26013-17-Şlam konveyeriYüklə
1727 03.04.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
1728 31.03.2017 - Kabel karotaji xidmətiYüklə
1729 31.03.2017-25007-17-Sendviç panel-uzadılmaYüklə
1730 31.03.2017-11003-17 - KEQ kranın ehtiyyat hissələriYüklə
1731 30.03.2017-29007-17 -Sayğaclar G-4 və G-6Yüklə
1732 30.03.2017-11021-17 AvadanlıqlarYüklə
1733 30.03.2017-23008-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1734 30.03.2017-11016-17 Dizel generatorlarının ehtiyyat hissələriYüklə
1735 29.03.2017-29009-17-karbit, nərdivanYüklə
1736 28.03.2017-11033-17 MS-20 sürtkü yağıYüklə
1737 27.03.2010-26010-17-DOOSAN üçün ehtiyyat hissələrYüklə
1738 27.03.2017-25003-17-3-30mm pol.vərəqə-vaxtın_uzadılmasıYüklə
1739 17.03.2017-11002-17 nəzarət ölçü cihazlarıYüklə
1740 16.03.2017 -katerpiller generator xidmətiYüklə
1741 16.03.2017-26011-17.Sürtkü yağlarıYüklə
1742 16.03.2017-26003-17-Kimyevi reagentlər (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1743 15.03.2017-11106-16 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1744 15.03.2017- 11007-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1745 15.03.2017-28001ƏT-17 təmir işləriYüklə
1746 14.03.2017-11018-17-Nasoslar-vaxtın_uzadılmasıYüklə
1747 14.03.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçən cihazlarYüklə
1748 14.03.2017-11014-17-Dizel mühərriklri-vaxtın_uzaılmasıYüklə
1749 14.03.2017-11011-17-Qazma baltaları-vaxtın_uzadilmasıYüklə
1750 14.03.2017-26008-17-SementYüklə
1751 14.03.2017-29004-17-polad və çuqun fitinqlərYüklə
1752 14.03.2017-29008-17-Plomb.Yüklə
1753 14.03.2017- 11001-17 -materiallar və ehtiyyat hissələriYüklə
1754 13.03.2017-Kanat texnikası xidmətiYüklə
1755 13.03.2017-11010-17-kabel və materiallarYüklə
1756 13.03.2017-26002-17.BorularYüklə
1757 10.03.2017-25011-17-boyalarYüklə
1758 10.03.2017-23003-17- Telekommunikasiya avadanlıqları və müşahidə kameralarıYüklə
1759 10.03.2017-22002-17-Seperator,ərsin buraxma kamerası və drenajYüklə
1760 09.03.2017-25003-17-3-30mm pol.vərəqəYüklə
1761 09.03.2017-25005-17-boru 1020x16mmYüklə
1762 07.03.2017-25009-17-armaturlarYüklə
1763 07.03.2017-25008-17-qaynaq aqreqatıYüklə
1764 07.03.2017-25010-17-Qaynaq laboratoriyası üçün tələb olunan müxtəlif mallarYüklə
1765 07.03.2017-25012-17-Boru birləşmələriYüklə
1766 06.03.2017-26003İ-17.Texniki xidmət və servis (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1767 07.03.2017-Kabel karotaji xidmətiYüklə
1768 03.03.2017-29005-17-boyalarYüklə
1769 03.03.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
1770 03.03.2017-25007-17-Sendviç panelYüklə
1771 02.03.2017-23005-17-kartriclərə olan təlabatYüklə
1772 02.03.2017-23006-17-təşkilati texnikaYüklə
1773 02.03.2017-26004-17-Başmaq və əks klapanlarYüklə
1774 28.02.2017-29006-17 Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
1775 28.02.2017-30001İTX-17Yüklə
1776 27.02.2017-17003TX-17Yüklə
1777 27.02.2017-17002TX-17Yüklə
1778 27.02.2017-17001TX-17Yüklə
1779 27.02.2017-28001-17 - Kimyevi reagentlerYüklə
1780 24.02.2017-25004-17-KabellərYüklə
1781 23.02.2017-26007-17-Qazma baltalarıYüklə
1782 23.02.2017-17013-16-araqatlar vaxtın uzadılmasıYüklə
1783 23.02.2017-25006-17-Elekt.mallarıYüklə
1784 20.02.2017-26003-17-Kimyevi reagentlərYüklə
1785 20.02.2017-26002-17.BorularYüklə
1786 20.02.2017-11001-17 Dalma QT ehtiy. hissələriYüklə
1787 17.02.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlarYüklə
1788 15.02.2017-11090-16 - Vaxtin artirilmasiYüklə
1789 15.02.2017-11009-17 AvadanliqlarYüklə
1790 15.02.2017-22004-17-qəbul və buraxma kameralarına olan tələbatYüklə
1791 13.02.2017-10001-17-süd_m_telebatYüklə
1792 10.02.2017-11011-17- Qazma baltalarıYüklə
1793 10.02.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçənYüklə
1794 10.02.2017-11018-17 NasoslarYüklə
1795 10.02.2017-11014-17 Dizel mühərrikləriYüklə
1796 10.02.2017-11010-17 Kabel və materiallarYüklə
1797 10.02.2017-25005-17-(boru 1020x16mm)Yüklə
1798 10.02.2017-25003-17-(3-30mm polad vərəqəyə olan tələbat )Yüklə
1799 10.02.2017-13001ƏT-17 neft tutucusunun yenidən qurulmasıYüklə
1800 10.02.2017-Kanat texnikası xidmətiYüklə
1801 09.02.2017-22002-17-Seperator, ersin buraxma kamerasıYüklə
1802 09.02.2017-11090-16 Manometr, reduktor-vaxtinin uzadilmasiYüklə
1803 09.02.2017-11110-16- ISO -vaxtinin uzadilmasiYüklə
1804 09.02.2017-11004-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1805 08.02.2017-17003-17-boru dəstləriYüklə
1806 07.02.2017-11003QX-17 Qalmaz 3-cü blokYüklə
1807 07.02.2017-11007-17 Paslanmayan materiallarYüklə
1808 01.02.2017-29002-17-sayğac qutularıYüklə
1809 31.01.2017-22001-17 UPS 100KvaYüklə
1810 31.01.2017-23002-17-Mərkəzləşdirilmiş Mətbəənin təlabatıYüklə
1811 31.01.2017-25002-17-Çəp.döşəmə və sink.vərəYüklə
1812 30.01.2017-26003İ-17.Texniki xidmət və servisYüklə
1813 30.01.2017-26002İ-17.Məişət avadanlıqlarına xidmət, təmirYüklə
1814 30.01.2017-26001İ-17.Avadanlıqlara xidmət və defektoskopiyaYüklə
1815 26.01.2017-17002-17-reagentYüklə
1816 26.01.2017-17013-16-araqatlar vaxtın uzadılmasıYüklə
1817 25.01.2017-11009-17-AvadanliqlarYüklə
1818 18.01.2017-11008-17 Məişət_evcikləriYüklə
1819 16.01.2017-26001-17-Qazma baltalarıYüklə
1820 16.01.2017-29003-17-çap_kağızıYüklə
1821 13.01.2017-23001-17-Server genişləndirməYüklə
1822 11.01.2017-11004-17-kompressorların ehtiyyat hissələriYüklə
1823 06.01.2017-17001-17-deemulqatorYüklə
1824 30.12.2016-25047-16-Elan (boru 530x12mm)Yüklə
1825 30.12.2016-17013-16-araqatlarYüklə
1826 30.12.2016-11075-16 Qazma borusu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1827 30.12.2016-29001-17- qaynaq generatorlarıYüklə
1828 28.12.2016-11119-16 Avadanlıqlar və materiallarYüklə
1829 28.12.2016-11110-16 ISO-Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyiYüklə
1830 28.12.2016-11090-16 Manometr, reduktorYüklə
1831 28.12.2016-11088-16-Müxtəlif avadanlıqlarYüklə
1832 28.12.2016-11053-16-video müşahidəYüklə
1833 28.12.2016-11008-16 Robotlaşdırılmış qurğuYüklə
1834 28.12.2016-13004-16-metrologiya mallarıYüklə
1835 27.12.2016-17009-16-elektrik qızdırıcı sobalarYüklə
1836 23.12.2016-29028-16-Drenaj sistemləri üçün mallarYüklə
1837 23.12.2016-35009 - Xüsusi texnikaYüklə
1838 20.12.2016-25044-16-KünclüklərYüklə
1839 20.12.2016-11115-16 Dizel generatorYüklə
1840 19.12.2016-22020-16-müxtəlif mallarYüklə
1841 14.12.2016-35008-16 Xüsusi texnikaYüklə
1842 14.12.2016-29027-16 Sayğac qutularıYüklə
1843 13.12.2016-11132-16 MDSISYüklə
1844 12.12.2016-11093-16 Elektrik mühərrikYüklə
1845 08.12.2016-13003-16-mexanika malları-vaxtın uzadılmasıYüklə
1846 08.12.2016-26029-16-Ehtiyyat hissələr(vaxtın uzadılması)Yüklə
1847 03.12.2016-11075-16 Qazma borusuYüklə
1848 30.11.2016-26003İ.-FC-1600 nasosun əsaslı təmiriYüklə
1849 28.11.2016-31014-16-Su soyutma qurğusu üçün reagentYüklə
1850 25.11.2016-11054-16 Elan-TransformatorlarYüklə
1851 25.11.2016-11056-16 Elektrik avadanlıqlarıYüklə
1852 25.11.2016-25042-16-AlətlərYüklə
1853 24.11.2016-26032-16-Ehtiyyat hissələr(Yerli istehsal müəssisə.üç.)Yüklə
1854 23.11.2016-17010-16-süzgəclərYüklə
1855 23.11.2016-23009-16-Şəbəkə vasitələri və materiallarYüklə
1856 22.11.2016-22001i-16 tikinti-quraşdırma işləri uzadılmaYüklə
1857 18.11.2016-11067-16 NÖC - elanYüklə
1858 18.11.2016-25043-16-Elan (boru 325x14-16mm)Yüklə
1859 15.11.2016-11033-16 Xilasedici qayıq və salYüklə
1860 15.11.2016-26023-16-TDS-11 üçün ehtiyyat hissələrYüklə
1861 14.11.2016-23006-16-Helium UzadılmaYüklə
1862 10.11.2016-11111-16 siyirtmelerYüklə
1863 10.11.2016-23007-16-Helium qazıYüklə
1864 08.11.2016-25039-16-(8mm rifl.pol.vərəqə)(tarix dəy.haq.)Yüklə
1865 08.11.2016-13003-16-metrologiya və mexanika mallarıYüklə
1866 07.11.2016-11106-16 KabellərYüklə
1867 02.10.2016-22016-16-modul tipli mobil kompressor qurğularıYüklə
1868 01.10.2016-22018-16-Odorant qurgusuYüklə
1869 31.10.2016-22017-16-Katod mühaf. qurğ.-Nəzarət Ölçü Mən. və Qaz sayYüklə
1870 31.10.2016-23006-16-Kompüterlərin ehtiyyat hissələri UzadılmaYüklə
1871 27.10.2016-22015-16-Müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadılması barədəYüklə
1872 27.10.2016-11116-16 Yanğınsöndürmə mallarıYüklə
1873 25.10.2016-22001i-16 tikinti-quraşdırma işləriYüklə
1874 21.10.2016-25040-16-SementYüklə
1875 19.10.2016-13002ƏT-16-əsaslı təmir və tikinti işləriYüklə
1876 19.10.2016-26030-16-Ehtiyyat hiss.(Yerli istehsal müəssisələri üçün)Yüklə
1877 19.10.2016-12005-16-Müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadılması barədəYüklə
1878 19.10.2016-29026-16-Elektrik avadanlıqaları və drenaj sistemləri üçün mallarYüklə
1879 18.10.2016-22014-16-müxtəlif mallarYüklə
1880 17.10.2016-25004İ-16 quraşdırma işləriYüklə
1881 13.10.2016-23007-16-Helium qazıYüklə
1882 12.10.2016-26031-16-Kimyevi reagentlərYüklə
1883 12.10.2016-22013-16-rezin sharlar, gunesh paneliYüklə
1884 10.10.2016-11079-16 Elektrik lampalarıYüklə
1885 06.10.2016-25003İ-16 quraşdırma işləriYüklə
1886 06.10.2016-25002İ-16 yenidənqurma və quraşdırma işləriYüklə
1887 06.10.2016-12003-16-LOT-1 Elektrik m. LOT-2 Mexaniki m.Yüklə
1888 05.10.2016-17008-16-hava ilə soyutma aparatının elementləri və istilikdəyişdiricilərin boru dəstləriYüklə
1889 03.10.2016-21001-16 Reaktiv və ehtiyat hissələriYüklə
1890 03.10.2016-25037-16-yanğın ucluq.və əks klapYüklə
1891 03.10.2016-25039-16-8mm rifl.pol.vərəqəYüklə
1892 03.10.2016-25038-16-KünclüklərYüklə
1893 30.09.2016-26029-16-ehtiyyat hissələri-Elan (vaxtın uzadılması)Yüklə
1894 30.09.2016-35002i-16 tikinti-quraşdırma işləriYüklə
1895 30.09.2016-31003İ-16 əsaslı təmir işləriYüklə
1896 29.09.2016-25032-16-(Muftalar) -(Lot-2üzrə tarixin dəyişd.)Yüklə
1897 24.09.2016-22015-16-Elan -mtrologiya mallariYüklə
1898 24.09.2016-12005-16-Quyu cihazları və geofiziki stansiyaların cari təm.üç.eht. hissYüklə
1899 24.09.2016-12002-16-Geofiziki stansiyaYüklə
1900 24.09.2016-13001ƏT-16-gəmi yanalmaYüklə
1901 19.09.2016-23006-16-Elan SOCAR Müxtəlif mallarYüklə
1902 18.09.2016-23003-16 lot Flobos 407 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
1903 18.09.2016-23003-16- lot Flobos about dates extensionYüklə
1904 16.09.2016-23004-16 Mətbəə mallarının satınalma müsabiqə.vaxt.uzadYüklə
1905 16.09.2016-23003-16 lot Flobos 407 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
1906 08.09.2016-31013-16-Elan-Tikinti Materiallari (vaxtın uzadılması).docxYüklə
1907 08.09.2016-31015-16-Elan-Texniki sulfat turşusu (birinci növ)Yüklə
1908 08.09.2016-23002-16 lot 1-2-5 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasıYüklə
1909 06.09.2016-29024-16 Elan Qutular 27.09.16, 11-00 Elan (Vaxtın Uzadılması)Yüklə
1910 06.09.2016-11061-16 Sistem 800xA -16.09.16, 11-00 Elan (vaxtın uzadılması)Yüklə
1911 06.09.2016-11051-16 NÖC və A Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
1912 23005-16-Elan SOCAR NoutbuklarYüklə
1913 26.06.2016-35007A-16 Ehtiyyat hissələriYüklə
1914 36003-16 Elan LOT 1-4Yüklə
1915 25033-16-Elan (boru 114mm)Yüklə
1916 25028-16-Elan (boru 57-325mm)Yüklə
1917 25036-16-Elan (borular 377-426)Yüklə
1918 25035-16-Elan (boru 820x20mm)Yüklə
1919 25034-16-Elan (boru 530x16mm)Yüklə
1920 25032-16-Elan (Muftalar)Yüklə
1921 19.08.2016-26001İ-16-Defektoskopiya-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1922 19.08.2016-26029-16-ehtiyyat hissələriYüklə
1923 18.08.2016-23003-16-Flobos 407Yüklə
1924 18.08.2016-23004-16-Elan SOCARYüklə
1925 16.08.2016-17007-16-Lampalar və Kabellər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1926 16.08.2016-11041-16 NÖC (LOT 1) -Vaxtın uzadılması elanYüklə
1927 15.08.2016-31012-16-YÜK.TƏZY. XÜSUSİ TƏNZİMLƏYİCİ KLAPANIN ELEKTROHİDRAVLİK ÖTÜRÜCÜ SİSTEMİ-Yüklə
1928 15.08.2016-13002-16-metrologiya, energetika və mexanika mallarıYüklə
1929 15.08.2016-11069-16 NÖC (3 LOT)Yüklə
1930 15.08.2016-11072-16 yağ və filtrYüklə
1931 12.08.2016-10008-16-Elan-Yanginsondurme balonları (temirdolum)Yüklə
1932 12.08.2016-11054-16 TransformatorlarYüklə
1933 12.08.2016-11052-16 Dalma nasosuYüklə
1934 09.08.2016-26025-16-Tal kanat və polad burazlarYüklə
1935 09.08.2016-23002-16-ITRIYüklə
1936 08.08.2016-22012-16-Elan -Odorant qurgusuYüklə
1937 08.08.2016-29025-16-Birləşmələr, elektrik avadanlıqaları və boruYüklə
1938 08.08.2016-29024-16 Elan QutularYüklə
1939 08.08.2016-26028-16-Kimyevi reagentlərYüklə
1940 08.08.2016-25031-16-Elan (Qaynaq çubuğları)Yüklə
1941 08.08.2016-11005İ-16 NÖC və A xidmətYüklə
1942 05.08.2016-11071-16 ştanq və qayişlar 05.09.16, 10-30Yüklə
1943 05.08.2016-11061-16 Sistem 800xA - 05.09.2016, 10-00Yüklə
1944 05.08.2016-11041-16 NÖCYüklə
1945 04.08.2016-35006-16 KOMPRESSORLARYüklə
1946 04.08.2016-26027-16-Filtrlər-Elan (az)Yüklə
1947 04.08.2016-26026-16-Mal-materiallarYüklə
1948 04.08.2016-11051-16 Elan 10 saylı DDÖ NÖC və video müşahidə 10-00Yüklə
1949 04.08.2016-11050-16 (3 LOT) -(vaxtın uzadılması - 22.08.16)Yüklə
1950 04.08.2016-25031-16-Qaynaq çubuqlarıYüklə
1951 04.08.2016-25029-16-Elan (Alümin.əsaslı qalvanik anod)Yüklə
1952 01.08.2016-31013-16-Elan-(Tikinti Materiallari)Yüklə
1953 29.07.2016-11057-16 Dizel Generator Elan SOCARYüklə
1954 27.07.2016-17007-16-Lampalar və KabellərYüklə
1955 26.07.2016-29023-16-qaz kranlarını, plastik qapayıcıları, ehtiyat hissələriYüklə
1956 21.07.2016-31001İ-16-Kimyaçı sarayının əsaslı təmiriYüklə
1957 20.07.2016-31009-16-NKF piroliz sobalarının təmirinə tələb olunan ehtiyat hissələri - vaxtın uzadılmYüklə
1958 20.07.2016-29021-16-Elan-Tənz.docxYüklə
1959 20.07.2016-29022-16-Siyirtmə və kürəvi kranlarYüklə
1960 19.07.2016-22009-16 lot 4 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
1961 19.07.2016-11060-16 demulqator - ElanYüklə
1962 19.07.2016-11068-16 - ElanYüklə
1963 15.07.2016-26018-16-Qazma baltaları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1964 15.07.2016-26023-16-Elan-TDS-11 üçün ehtiyyat hissələr-ElanYüklə
1965 15.07.2016-26021-16-Elan-Ehtiyyat hissələr (NB)Yüklə
1966 15.07.2016-26020-16-Elan-Ehtiyyat hissə və materiallarYüklə
1967 14.07.2016-31012-16-YÜKSƏK TƏZYİQLİ XÜSUSİ TƏNZİMLƏYİCİ KLAPAN.docxYüklə
1968 14.07.2019-Elan tikinti işləri 35001I-16Yüklə
1969 13.07.2016-25030-16-Elan (boru 630-325mm)Yüklə
1970 05.07.2016-35007-16 Ehtiyyat hissələriYüklə
1971 25026-16-Elan (Kanat)Yüklə
1972 30.06.2016-11063-16 NKB - elanYüklə
1973 30.06.2016-11059-16 Dalma QT ElanYüklə
1974 21.06.2016-11030-16 Elektrik avadanlıqlarıYüklə
1975 21.06.2016-13001TX-16-Elektrik sazlamaYüklə
1976 17.06.2016-31011-16-komp-rların üç eh hissələrYüklə
1977 17.06.2016-31009-16-NKF piroliz sobalarının təmirinə tələb olunan ehtiyat hissələriYüklə
1978 17.06.2016-29020-16-Elan-Metal birləşmələrYüklə
1979 17.06.2016-29018-16-Elan PE BoruYüklə
1980 14.06.2016-11040-16 Texnoloji avadanlıqlarYüklə
1981 14.06.2016-26017-16-Qoruyucu borularYüklə
1982 14.06.2016-26019-16-Kimyəvi reagentlərYüklə
1983 14.06.2016-11031-16 Kabel Elan SOCAR vaxtin uzadilmasiYüklə
1984 14.06.2016-26018-16-Qazma baltalarıYüklə
1985 13.06.2016-22011-16 Avtomatika və metrologiya aid mal-materiallarYüklə
1986 13.06.2016-22009-16-Kran,siyirtmə,separator və avtomatika mallarYüklə
1987 08.06.2016-11032-16 (3 LOT) - Vaxtin uzadilmasiYüklə
1988 08.06.2016-11047-16 NKB - ElanYüklə
1989 08.06.2016-11004-16 Ventilyasiya avadan. Vaxtin uzadilmasiYüklə
1990 06.06.2016-25024-16-Elan (Dirsək 1020mm)Yüklə
1991 04.06.2016-11038-16 NÖC Elan Yüklə
1992 04.06.2016-11050-16 (3 LOT) - SOCAR elanYüklə
1993 04.06.2016-11048-16 Kalsium bromid duzuYüklə
1994 04.06.2016-11046-16 Kompressorun ehtiyyat hissələriYüklə
1995 03.06.2016-11044-16-idarəetmə stansiyasıYüklə
1996 03.04.2016-29019-16-polietilen boru birləşmələriYüklə
1997 03.04.2016-29017-16-Alət və avadanlıqlarYüklə
1998 03.04.2016-29016-16-Elan-ManometrYüklə
1999 02.06.2016-29015-16 - Elan - POLAD boruYüklə
2000 02.06.2016-29014-16-Elan-Qaz TənzimləyiciləriYüklə
2001 01.06.2016-11016-16 NÖC və A (3 LOT ) SOCAR Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
2002 01.06.2016-11021-16 Lampalar Elan SOCAR - vaxtın uzadılmasıYüklə
2003 01.06.2016-11024-16 Texnoloji avadanliqlarYüklə
2004 31.05.2016-22010-16-Elan -Odorant qurgusu, vaqon evcikYüklə
2005 31.05.2016-26016-16.Sement-ElanYüklə
2006 20.05.2016-17006-16-Elan-RəngləndiriciYüklə
2007 20.05.2016-17005-16-Elan-Polad vərəqlərYüklə
2008 17.05.2016-13001-16-Mal-materiallarYüklə
2009 17.05.2016-25021-16-Elan (İkitavrlar)Yüklə
2010 17.05.2016-25022-16-Elan (metal prokat)Yüklə
2011 17.05.2016-25023-16-Elan (Elekt.malları.)Yüklə
2012 17.05.2016-11041-16 NÖC (2 LOT)Yüklə
2013 17.05.2016-11045-16 Qaz modulu və NÖCYüklə
2014 17.05.2016-11049-16 LaprolYüklə
2015 17.05.2016-23001-16-Şəbəkə vasitələri və materiallarYüklə
2016 13.05.2016-36002-16-Müxtəlif mallarYüklə
2017 11.05.2016-11037-16-mis.avadanliqYüklə
2018 11.05.2016-11032-16 NasoslarYüklə
2019 06.05.2016-31002İ-16-Kimyaçılar sarayının əsaslı təmiriYüklə
2020 06.05.2016-25015-16-Elan (Boyalar)Yüklə
2021 05.05.2016-11001I-16-Elan-ElektrikYüklə
2022 05.05.2016-25020-16-Elan (boru birləş)Yüklə
2023 05.05.2016-25019-16-Elan (Ştamp-qaynaqlı boru birləş.)Yüklə
2024 05.05.2016-30001İ-16-Elan-Elektrik sazlamaYüklə
2025 04.05.2016-25018-16-Elan (borular 720x20mm)Yüklə
2026 04.05.2016-25017-16-Elan (Abraziv materialı 0.5-3mm)Yüklə
2027 04.05.2016-25016-16-Elan (borular377-426)Yüklə
2028 04.05.2016-22004-16LOT1 mis sulfat və kabel satınalma müsabiqəsinin vaxtının uz.Yüklə
2029 03.05.2016-11013-16 Seperatrorlar Elanın vaxtının uzadılmasıYüklə
2030 03.05.2016-22007-16 lot 2 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
2031 02.05.2016-31006-16-NK tipli nasoslar üçün yan kipləşdiricilər) vaxtın uzadılmasına dairYüklə
2032 28.04.2016-31010-16-Kimya sənayesində istifadə olunan taxta palet CP-7Yüklə
2033 28.04.2016-31008-16-Yüksək təzyiqli polietilen istehsalında istifadə olunan kompressor yağı.Yüklə
2034 27.04.2016-11031-16 KabelYüklə
2035 27.04.2016-11028-16 Dizel GeneratorYüklə
2036 27.04.2016-11024-16-Texnoloji avadanliqlarYüklə
2037 26.04.2016-17004-16-siyirtmələrYüklə
2038 25.04.2016-11015-16 NÖC və A vasitələriYüklə
2039 25.04.2016-3504-16-akkumlyatorlarYüklə
2040 22.04.2016-25014-16-Elan (borular 720x15mm) 3 qat izolYüklə
2041 22.04.2016-25013-16-Elan (borular 325-89mm)Yüklə
2042 22.04.2016-17003-16-Elan-ReagentlərYüklə
2043 22.04.2016-17002-16-Elan-Boru dirsək keçidYüklə
2044 21.04.2016-11016-16 NÖC və A vasitələriYüklə
2045 21.04.2016-11014-16NOCazYüklə
2046 21.04.2016-10005-16-Yanğınsöndürmə avadanlıqlarYüklə
2047 21.04.2016-31001İ-16-Kimyaçı sarayının əsaslı təmiriYüklə
2048 19.04.2016-35003-16-Elan-AvtoşinYüklə
2049 19.04.2016-35002-16-Elan-Yük sərnişinYüklə
2050 19.04.2016-26013-16.Elan-SiyirtmələrYüklə
2051 19.04.2016-25012-16-Elan (Kabellər)Yüklə
2052 19.04.2016-25011-16-Elan (borular 168x114mm)Yüklə
2053 15.04.2016-17001TX-16-Texniki xidmət və sazlama işləriYüklə
2054 15.04.2016-12001-16-Quyu cihazları və geofiziki stansiyaların cari təmiri üç.eht.his.Yüklə
2055 12.04.2016-26014-16-Qazma baltalarıYüklə
2056 12.04.2016-26012-16-Kimyəvi reagentlərYüklə
2057 11.04.2016-31007-16 “Azərikimya” İB-Vaxtın uzaldılmasıYüklə
2058 11.04.2016-29013-16-Elan-Ştuser və Metal birləşmələrYüklə
2059 08.04.2016-29012-16-SiyirtmələrYüklə
2060 08.04.2016-11010-16 Qazma NasosuYüklə
2061 08.04.2016-35001-16-Polad buraz ilməkYüklə
2062 08.04.2016-11021-16 işıqlandırıcı və lampalarYüklə
2063 07.04.2016-17001-16-Kaustik sodaYüklə
2064 05.04.2016-22001-16-QPS-sat.müs.vaxtının.uzadılmasıYüklə
2065 05.04.2016-29011-16-SayğaclarYüklə
2066 05.04.2016-29010-xirdavatYüklə
2067 04.04.2016-31001-Kimya məhsulları(Natrium hidroksid və Xlorid turşusu)Yüklə
2068 04.04.2016-31005-16-Yüksək təzyiqli armaturlarYüklə
2069 04.04.2016-11011-16 Müxt_lif tipli nasoslar vaxtın uzadılmasıYüklə
2070 30.03.2016-Avtomatik Yanğınsöndürmə SistemiYüklə
2071 30.03.2016-22008-16-müxtəlif mal-materiallarYüklə
2072 18.03.2016-22005-16-Katod mühafizə qurğusuYüklə
2073 18.03.2016-22004-16-Reference electrode, Protector and CableYüklə
2074 18.03.2016-22004-16-Aktivatorlu maqni protektoru,mis-sulfatli müqayisə elektrodu,kabelYüklə
2075 18.03.2016-22007-16-Odorant qurgusu, çənlərYüklə
2076 18.03.2016-25010-16-spiral tikişli borularYüklə
2077 18.03.2016-25009-16-Elan (Kabellər)Yüklə
2078 18.03.2016-11020-16 Trietilen qlikolYüklə
2079 18.03.2016-11013-16 Müxtəlif tipli seperatorlarYüklə
2080 18.03.2016-11009-Elektrik avadanlıqlarıYüklə
2081 18.03.2016-11019-16 KabelYüklə
2082 17.03.2016-26009-16.Quyudibi mühərriklərYüklə
2083 17.03.2016-31004-16(qablaşdırma materialları)Yüklə
2084 17.03.2016-31006-16-(NK tipli nasoslar üçün yan kipləşdiricilər)Yüklə
2085 17.03.2016-31007 Elan iş və xidmətlərYüklə
2086 17.03.2016-29009-16-elektrik mallari manometrlər tamYüklə
2087 17.03.2016-29008-16-Elan-RDUKYüklə
2088 16.03.2016-11018-16 Metanol ElanYüklə
2089 16.03.2016-11006-16 Müxtəlif klapanlar ElanYüklə
2090 16.03.2016-11007-16 Yuma şlanqı ElanYüklə
2091 11.03.2016-26011-16. Qazma nasoslarına ehtiyyat hissələrYüklə
2092 10.03.2016-22002-16 Rok-saygac-dizelYüklə
2093 10.03.2016-22006-16-Elan-izoledici flyanslarYüklə
2094 10.03.2016-22003-16-Elan Shar tipli kranlarYüklə
2095 10.03.2016-29007-16-Elan boyalarYüklə
2096 10.03.2016-36001 ElektrodlarYüklə
2097 09.03.2016-Elan-26009-16.Quyudibi mühərriklərYüklə
2098 01.03.2016-25007-16-Elan (İnert materialları)Yüklə
2099 01.03.2016-25008-16-Elan (paslanmayan qapayıcı birləşmələr)Yüklə
2100 07.03.2016-10004-16-Elan-Təsərrüfat mallarıYüklə
2101 04.03.2016-10003-16-Elan-Kargüzarlıq mallarıYüklə
2102 04.03.2016-Elan-10002-16-Poçt xidmətləriYüklə
2103 03.03.2016-11003-16 Gəmi kranı-ElanYüklə
2104 02.03.2016-29005-16-Elan-ŞQTMYüklə
2105 02.03.2016-29006-16-Elan-PE boru birləşmələriYüklə
2106 01.03.2016-22001-16 QPS ElanYüklə
2107 16.02.2016-31002-16-Elan-(Sendviç panellər)Yüklə
2108 24.02.2016-26008-16-Elan-Sürtkü yağlarıYüklə
2109 24.02.2016-26010-16-Elan-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
2110 29.02.2016-31003-16-Elan-(I-50A sənaye yağı)Yüklə
2111 22.02.2016-29004-16P-Elan-boruYüklə
2112 18.02.2016-11011-16 Müxtəlif tipli nasoslar Elan yeniYüklə
2113 18.02.2016-11002-16 İşıq lyukları - elanYüklə
2114 18.02.2016-11001-16 MS-20 Yag Elan yeniYüklə
2115 18.02.2016-25006-16-Elan (armaturlar)Yüklə
2116 16.02.2016-29003-Elan Qaynaq AqreqatlarıYüklə
2117 16.02.2016-2600-Elan-TDS-11SA markalı Top Drayverə ehtiyyat hissələrin satın alınmasıYüklə
2118 16.02.2016-26005-Elan-Başmaq və əks klapanların satın alınmasıYüklə
2119 16.02.2016-26007-Elan-Ələk torlarının satın alınmasıYüklə
2120 16.02.2016-29002-16-Elan-Sayğac-QutularYüklə
2121 10.02.2016-11004-16 Ventilyasiya ElanYüklə
2122 10.02.2016-29001-16-Elan-Sayğac plombları və məftiliYüklə
2123 05.02.2016-25003-16-Elan-(Müxtəlif markalı sementin)Yüklə
2124 05.02.2016-25002-16-Elan-(borular 114-219mm)Yüklə
2125 05.02.2016-25001-16-Elan-(boru 530x12mm)Yüklə
2126 03.02.2016-25005-16-Elan-(Qaynaq çubuqları)Yüklə
2127 03.02.2016-25004-16-Elan-(maye oksigen çəni)Yüklə
2128 29.01.2016-26001-16-Elan-(Kimyəvi reagentlər)Yüklə
2129 29.01.2016-26002-16-Elan-(Qoruyucu borular)Yüklə
2130 29.01.2016-26003-16-Elan-(Ehtiyyat hissələr)Yüklə