BİRGƏ MÜƏSSİSƏLƏR

"SOCAR-Bağlan" QSC

ƏSAS FƏALİYYƏT NÖVÜ

  • Azərbaycan Respublikasının ərazisində və onun hüdudlarından kənarda malların, işin və xidmətlərin təchiz edilməsi
  • Neftlə çirklənmiş torpaq və suların təmizlənməsi nəticəsində əldə olunan xam neft və neft məhsullarının bazara çatdırılması
  • Qabaqcıl istehsal texnologiyaları tətbiq etməklə çənlərdə, anbarlarda və boru kəmərlərində təmizləmə işlərinin aparılması
  • Bioloji təmizləmə işlərinin və kimyəvi analiz işlərinin aparılması və təşkili

YARANMA TARİXİ

2009

MÜDDƏT

qeyri-müəyyən

TƏRƏFLƏR VƏ İŞTİRAK PAYLARI