BİRGƏ MÜƏSSİSƏLƏR

Caspian Innovation Center LLC

ƏSAS FƏALİYYƏT NÖVÜ

  • Birgə müəssisəsinin yaradılmasında əsas məqsəd, SOCAR və onun törəmə şirkətləri daxil olmaqla, Azərbaycanda və Xəzər regionunda müştərilərə beynəlxalq səviyyədə informasiya texnologiyaları xidmətlərinin göstərilməsidir.

YARANMA TARİXİ

2017

MÜDDƏT

qeyri-müəyyən

TƏRƏFLƏR VƏ İŞTİRAK PAYLARI