BİRGƏ MÜƏSSİSƏLƏR

SOCAR CONSRUCTİON MMC

ƏSAS FƏALİYYƏT NÖVÜ

  • müasir texnika və texnologiyalardan istifadə olunaraq neft və qaz quyularının, horizontal və xüsusi quyuların qazılması, sementlənməsi, bərkidilməsi, quyuların yeraltı və əsaslı təmiri, quyularda geofiziki tədqiqat və perforasiya işlərinin aparılması məqsədilə mal, iş və xidmətlərin təqdim edilməsi?“Xəzər5”, “Şelf1” və “Şelf3” yarımdalma qazma qurğularından istifadə edərək neft və qaz quyularının qazılması və onların təmiri işlərinin həyata keçirilməsi?mal, iş və xidmətlərin təqdim edilməsi üçün idarəçilik, texniki, mühəndislik sahələrində xüsusi biliklərin təqdim edilməsi, qazma işlərində elmitexniki nəzarətin həyata keçirilməsi

YARANMA TARİXİ

2008

MÜDDƏT

20 İl

TƏRƏFLƏR VƏ İŞTİRAK PAYLARI