BİRGƏ MÜƏSSİSƏLƏR

"Kaspian Geofizikal Kompani" MM

ƏSAS FƏALİYYƏT NÖVÜ

  • Seysmik məlumatların toplanması, onların analizi və sair geoloji işlərin həyata keçirilməsi

YARANMA TARİXİ

1993

MÜDDƏT

90 İl

TƏRƏFLƏR VƏ İŞTİRAK PAYLARI