BİRGƏ MÜƏSSİSƏLƏR

"Azneftqaztikinti" MMC

ƏSAS FƏALİYYƏT NÖVÜ

  • Neft və qaz sənayesi sahələrində tikinti, istehsal, mühəndis, tədqiqat və. s. işlərin yerinə yetirilməsi
  • Neft quyularının qazılması, quyu avadanlıqlarının təmiri, quraşdırılması, terminal və limanların tikintisi işlərinin həyata keçirilməsi

YARANMA TARİXİ

2004

MÜDDƏT

qeyri-müəyyən

TƏRƏFLƏR VƏ İŞTİRAK PAYLARI