BİRGƏ MÜƏSSİSƏLƏR

Azəri Drillinq Kompani MMC

ƏSAS FƏALİYYƏT NÖVÜ

  • Neft və qaz sənayesi sahəsində müasir texnika və texnologiyalardan istifadə edərək, neft və qaz quyularının qazılması, o cümlədən horizontal və xüsusi quyularının əsaslı və yeraltı təmiri işlərinin yerinə yetirilməsi
  • Iş və xidmətlərin təqdim edilməsi üçün müvafiq malların, avadanlıq və qurğuların istehsalı, idxalı, quraşdırılması və təmiri
  • Qazma işlərində elmi-texniki nəzarətin həyata keçirilməsi

YARANMA TARİXİ

2006

MÜDDƏT

qeyri-müəyyən

TƏRƏFLƏR VƏ İŞTİRAK PAYLARI